Nummerredaktionen

A som i AFA

2023-08-15 Nummer 3, 2023

AFA IAntifascistisk Aktion (AFA) är ett landsomfattande nätverk som bildades i september 1993. Vi anser att fascismen måste bekämpas både ideologiskt och fysiskt, i alla dess former varhelst den visar sig. Vi har en frihetlig socialistisk grundsyn och ser oss som en del av en bredare militant utomparlamentarisk vänsterrörelse. Vi samlas i kamp mot sexism, […]

A som i Alternativmedia

2017-04-03 

Dataanalys ”Företaget (Cambridge Analytica) uppger själva att man spelade en nyckelroll i kampanjen som gjorde Trump till president. Man var även aktiv på den vinnande sidan i den brittiska Brexit-omröstningen. Företagets huvudägare tycks vara den högerradikale miljardären Robert Mercer (…) Nu sägs det att Mercers dotter, Rebekah Mercer, ska leda en utomparlamentarisk stödtrupp underställd Trump, […]

A som i Arbetsvägran

2012-06-15 

No future I When there’s no future how can there be sin We’re the flowers in the dustbin We’re the poison in your human machine We’re the future your future No future no future for me No future no future for you (Sex Pistols, God save the Queen, 1977)   No future II Det är […]

D som i Delad stad

2012-05-01 

STADSFÖRNYELSE I Stockholms hjärta bland dom nya husen, kavajer & slipsar där vi hittar liken. I Stockholms hjärta flera tusen heroinister & strikta kontorister. Tyst & snäll, tyst & snäll. Det är en trött & ensam stad. Ingen bor här för alla bor där. River en stad & bygger en ny. (Ebba Grön, Heroinister & […]

D som i demokrati

2014-09-07 

Antagonism Först när vi erkänner ”det politiska” i dess antagonistiska dimension blir vi i stånd att ställa de frågor som är centrala för den demokratiska politiken. Med all respekt för de liberala teoretikerna handlar denna fråga inte om hur man bäst ska förhandla fram en kompromiss mellan motstridiga intressen, inte heller om hur man når […]

E som i ekonomier

2020-12-09 

Pandemi Mark Spitz had met plenty of the divine-retribution folks over the months. This was their moment; they were umbrella salesmen standing outside a subway entrance in a downpour. The human race deserved the plague, we brought it on ourselves for poisoning the planet, for the Death of God, the calculated brutalities of the global […]

F som i Flyktlinje

2012-06-14 

Flyktlinje Jag kanske flyr, men medan jag flyr letar jag efter ett vapen. (Deleuze och Guattari)   Flyktlinje II Till en stad i norr tog jag mig för att arbeta Jag lämnade mitt liv mellan Ceuta och Gibraltar Jag är ett streck i havet Ett spöke i staden Mitt liv är förbjudet Säger makthavarna Ensam […]

Nummerredaktionen

F som i framtider

2024-04-14 

Framtid IWhen there’s no future, how can there be sin?We’re the flowers in the dustbin We’re the poison in your human machineWe’re the future, your future– Sex Pistols, God Save the Queen (1977) Framtid IIDet första vi ska lägga märke till är att inte bara framtiden – ”framtidens våg” – utan också det förflutna uppfattas […]

F som i Fråntagande

2013-04-23 

Rikedom ”Gruvnäringen är för Sverige vad oljan är för Norge”. Fredrik Reinfeldt, LKAB:s pressträff i Kiruna, 2012   Fracking I Bristen på råolja och fossila bränslen, peak oil och oroligheterna i de oljeproducerande länderna har lett till att allt mer forskning lagts på – framför allt i USA – hur man ska kunna komma åt […]

G som generationer

2021-04-29 

Minne Je e 42 år gammal Men je kom ihåg när je var två år, å tio år, å 32 år gammal Hada förstått? Jaså inte det Jo je men att je är all dom människan, je hade vart det förr Ja ibland, då känner je mig som en ettåring, å då gör je sånen, […]

G som i Gemenskap

2010-05-01 

Communis Latinskt adjekiv, betyder “gemensamt” “allmänt”, “allmänt delat”.   Kommunen [La Commune] ”Kommunen var 1800­talets största fest­spel. Bakom händelserna våren 1871 kan man se revoltörernas känsla av att bemäs­ tra sin egen historia, och då inte så mycket på det politiska ’regerandets’ nivå som på deras vardagslivs nivå. […] Kommunen representerar, till dagens datum, det […]

G som i gräns, E som i extraktion

2022-10-04 

Arbete The sugar plantations demanded an exacting and ceaseless labour. The tropical earth is baked hard by the sun. Round every ‘carry’ of land intended for cane it was necessary to dig a large ditch to ensure circulation of air. Young canes required attention for the first three or four months and grew to maturity […]

H som i Hack

2012-06-15 

Cybernetik ”Cybernetiken /…/ gör gällande att man kontrollerar ett system genom att etablera en så optimal form av kommunikation som möjligt mellan systemets parter. Detta mål kräver framförallt ett oavbrutet fram­ tvingande av information – en process för att skilja företeelser från deras egenskaper och för att producera skillnad. /…/ Cybernetiken är ett projekt för […]

H SOM I HÄLSA

2019-12-17 

Biomakt I ”Människan förblev under årtusenden detsamma som hon var för Aristoteles: ett levande väsen som därtill hade förmåga att skapa sig en politisk existens; den moderna människan är ett djur med en politik där dess liv som levande varelse är satt ifråga.” Michel Foucault, Sexualitetens historia 1 – Viljan att veta (1976) Biomakt II […]

H som i Hegemoniskifte

2018-04-29 

Interregnum I Krisen består just i det att det gamla är döende och det nya ännu inte kan födas; i detta interregnum framträder en stor variation av morbida symptom. – Antonio Gramsci, Fängelseanteckningsböckerna Den gamla världen är döende, den nya världen kämpar för att födas: nu är tid för monster. – Fransk version av Gramscis […]

H som i Hemmet

2018-10-24 

Bebo ”Dwelling, a social and yet poetic act, generating poetry and art work, fades in the face of housing, an economic function. The ‘home’, so clearly evoked and celebrated by Gaston Bachelard, likewise vanishes: the magic place of childhood, the home as womb and shell, with its loft and its cellar full of dreams. Confronted […]

H som i Historia

2017-09-15 

Historia I Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. – Karl Marx & Friedrich Engels, ”Det kommunistiska partiets manifest” Tid I Det förflutna är allt, framtiden är ingenting och någon annan mening har inte tiden. – Mircea Cartarescu, ”Órbitor” Att skriva historia I Men den militanta historikerens subjektivitet bestäms också av hennes materiella […]

I som i Indignerad

2012-06-14 

De indignerade Indignationen var motståndsrörelsens huvudsakliga drivkraft. Vi veteraner som verkat inom denna rörelse och det fria Frankrikes kämpande styrkor, uppmanar den unga generationerna att blåsa liv i ar- vet från den tiden, att föra idealen vidare. ”För den traditionen vidare”, manar vi, ”säg ifrån!”. De politiska ansvariga, den ekonomiska makten, de intellektuella, ja, hela […]

I som i inferno

2023-03-13 

Aktivism Så länge det offentliga har en så stor makt över medborgarnas livsstil, beslut och privatekonomi, kommer det offentliga också att locka till sig personer som vill använda den sortens makt för att påverka människor. Kanske är det därför det är så svårt att hitta exempel på tjänstemän som i sin yrkesroll ägnar sig åt frihetlig […]

I som i islamism

2015-03-27 

Daesh Arabisk förkortning för Islamiska staten i Irak och Levanten (ISIL, även kallat ISIS). Beteckningen har en nedsättande ton, eftersom det liknar det arabiska ordet daes (trampa ner, krossa) och används för att inte erkänna jihadisternas anspråk på att representera en stat och ett kalifat. Orientalism Det är inte bara det att Orienten ligger alldeles […]

I som inbördes hjälp

2016-03-05 

Empati Vi är på helspänn då vi iakttar en lindansare, menade Theodor Lipps (1851-1914), därför att vi tycker oss befinna oss i hans kropp och därmed dela hans upplevelser. Vi går bokstavligen på linan med honom. Det tyska språket återger erfarenheten med ett pregnant substantiv: Einfühlung (att känna in i). Senare föreslog Lipps den grekiska […]

K SOM I KAMP

2020-04-30 

Tid Hollowed out and calculated, won and lost without being lived, this time is no longer that of gods and signs, labours and days, calendars and confessions. Like some spiteful evil genius, it henceforth seems to be pulling the strings of the social bond. It is the market measure of everything, starting with human activity […]

K som i Klimatet

2018-12-10 

Antropocen 1 En föreslagen geologisk epok. Biosfären ”Sanningen är revolutionär. Det gäller i synnerhet sanningen om tillståndet i biosfären. Den som först kommit i kontakt med den är naturvetenskapen, och därav följer att de mest förutseende delarna av den är revolutionär, om så enbart i kraft av att de talar om hur sakerna förhåller sig.” […]

K som i Kommunen

2016-04-28 

Kommunalism I Istället för att ta avstamp i konflikten mellan arbete och kapital ser Bookchin socialismens utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället. I essän ”Frihetlig kommunalism” från 1995 beskriver han hur återerövrandet och utvecklingen av politiken måste ta sin utgångspunkt från medborgaren och dess omedelbara omgivning. Det är klassisk konfederalism som förespråkas med hänvisningar till såväl det antika […]

M som i mat

2022-11-30 

Avokadomacka”When I was trying to buy my first home, I wasn’t buying smashed avocado for $19 and four coffees at $4 each,”– Australiensiska multimiljonären Tim Gurner om hur millenialgenerationens överkonsumtion av avokadomackor och dyrt kaffe är det största hindret för bostadsköp,60 minutes Australia, 2019 Bananer IBananas are a delicious choice for snacking, baking and cooking, […]

M som i Motmakt

2012-06-14 

Makt ”All makt är förtryck” är en gammal anarkistisk slogan. Får vi lov att krångla till maktbegreppet lite? Makten är alltså inte en plats som man kan inneha, ett Vinterpalats, styrelserum eller kommandocentral där makthavarna sitter – som om vi bara stormade och tog över så fanns makten i våra händer. Om makten är en […]

Nummerredaktionen

N som i norrland

2023-11-29 

Bär Hösten 2013 rullar ett antal minibussar fyllda med strejkande bärplockare in i Umeå. Bussarna parkerar på en grusparkering intill fackförbundet Kommunals lokaler. På en av minibussarna, som jag fotograferar, står att läsa med stora blåa bokstäver ”Thailand!” och ”vi vill ha hjälp”.Enligt bärplockarna själva har de inte fått någon lön på hela sommaren. När de […]

P som i Postsocialism

2017-01-04 

Civilsamhälle En sfär i samhället som finns utanför staten och ekonomin. Den består av frivilligt arbete och inbördes hjälp som står utanför statens iblandning. Det finns föreställningar om att ett aktivt civilsamhälle är viktigt för demokratin och denna föreställning har väldigt mycket styrt sättet som Östeuropas utveckling efter 1989 har utvärderats. Ett utvecklat civilsamället har […]

Q som i Queer

2020-02-29 

Black Power Det finns ingenting som säger att den homosexuelle inte också kan vara en revolutionär. Och kanske några av mina egna fördomar läcker in i formuleringen ”till och med den homosexuelle kan vara en revolutionär.” Kanske är det tvärtom, att den homosexuelle kan vara den främsta av revolutionärer. — Huey Newton, ”The Women’s -Liberation […]

R SOM I RÄDSLA

2019-12-17 

RÄDSLA ”Han var nog långt mer ensam än han trodde på kvällen när han tände alla ljus och kröp inunder täcket i sin bädd och gnällde för sig själv, för han var rädd. Därute gick hemulerna med stora tunga steg långt borta hördes Mårrans tjut på nattens mörka väg och dörrar stängdes överallt och alla […]

R som i Reaktion

2012-11-22 

VÄGSKÄL Det var den allra bästa av tider, och det var den allra värsta. Det var visdomens tid, det var oförnuftets tid. Det var både trons och vantrons epok. Det var ljusets årstid och mörkrets årstid, hoppets vår och förtvivlans vinter. Allt låg framför oss, och intet låg framför oss… (Charles Dickens, Två städer 1859) […]

R som i reformism

2019-04-12 

Folkhemmet ..och ingen talar längre om Det Moderna, det glänsande rika, industriland som frodats under folkhemstiden. Folkhemmet var lappat och lagat, med nedpissad betong och asbestmättade tak och på dess offentliga toaletter låg döda tonåringar med sprutor i armarna. – Lena Ebervall och Per E Samuelsson, Bombmannens testamente Folkhemmet II Vi tror på att hemmet […]

S som i Skuld

2015-05-05 

Fienden I It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. Henry Ford Fienden II There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning […]

S som i slutet

2022-04-19 

Arktis I  Jag var helt enkelt ett barn som längtade efter ett stort äventyr ute i det okända, som hade drömt om det så länge att jag till slut trodde att det verkligen väntade på mig, och det har sannerligen kommit till mig, det stora äventyret på isen, lika djup och ren som oändligheten, den […]

U som i Undersökningar

2014-05-06 

Berättande Till läsaren! Min skildring är ej skriven för att briljera med lärdom och bokvett. Min skildring är gjord på ett ofullständigt och kanske ensidigt språk, men den är ej heller ämnad till grammatiskt exempel i någon skola. Blir kritiken över mitt förstlingsförsök på det litterära området enhälligt hård, böjer jag mig ödmjukt för omdömet. […]

U som i Upplopp

2013-11-07 

Förort 1 Det finns inget att göra i den här trista förorten, det finns ingenting här för oss. Nä ursäkta jag överdrev litegrann, vi kan ju knarka, supa och slåss. Så har det alltid varit här ute, ingen jävel har brytt sej om oss. Man ska va som en zombie, va nöjd med sin lott […]

Nummerredaktionen

V som i vägran

2024-02-25 Nummer 1, 2024

”Jag vet bara att om jag vill ha en halv dag ledig och de inte ger det till mig drar jag av en rem från maskinen så att den inte fungerar och jag får min lediga tid. Jag vet inte om det kallas sabotage, men så gör jag.”

V som i våld

2023-04-20 

Män IMän är djur.– Ireen von Wachenfeldt, ordförande för Riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer, Könskriget (2005) Män IIJag skulle ha sagt att män är värre än djur. – Ireen von Wachenfeldt fd. ordförande för Riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer, Mana (2008) Män IIILook into my eyes, don’t you trust me?You’re so soft, you make […]

V som i Vandring

2019-02-22 

Vandring Från mjölkbutiken, klockan fem, ett litet mumintroll gick hem. En kanna full med mjölk han bar och vägen lång och kuslig var och vinden suckade och ven i skogens alla mörka trän – det var ej långt från skymningen. Vad tror du att det hände sen? – Tove Jansson, Hur gick det sen? (1952) […]

V som i virus

2020-10-06 

Anders Tegnell ”Don’t boast of tomorrow, for you know not what a day will bring.” – Judiskt ordspråk   Civilisation ”You can drive out nature with a pitchfork But it always comes roaring back again” – Tom Waits, Misery is the River of the World (2002)   Covid-19 ”CALM DOWN AND PANIC!” – Slavoj Žižek, […]

W som i Wetoogether

2018-03-08 

#wetoogether #ickegodkänt (lärare), #exponerad (fotografer), #vardeljus (kyrkan), #utantystnadsplikt (lärare), #inteförhandlingsbart (fackföreningsvärlden), #sistaspikenikistan (byggbranschen), #vikokaröver (restaurangbranschen), #banaväg (transportbranschen), #nustickerdettill (vården), #metoovoo (vård och omsorg), #närmusikentystnar (musiker), #påvåravillkor (försäkring), #idetoffentliga (offentligt anställda), #tystdansa (dans), #timeout (idrott), #orosanmälan (socialarbetare), #medvilkenrätt (jurister), #tystnadtagning (teater), #tystiklassen (elever), #teknisktfel (teknikbranschen), #imaktenskorridorer (politik), #visjungerut (sångare), #killtheking (hårdrock), #rackupphanden (gymnasieelever), #deadline (journalister), #taggarnautåt […]

Z som i Zoner

2012-06-14 

Dolda zoner I en ockupation. I en orgie. I en kravall, i ett ockuperat tåg eller by. Kommer vi samman igen. Vi mötes igen som vilka singulariteter som helst. Det vill säga inte utifrån gemensamma kopplingar, utan utifrån en gemensam närvaro. Detta är vårt behov av kommunism. Behovet av nattliga platser, där vi kan komma […]