H som i Hemmet

Bebo

”Dwelling, a social and yet poetic act, generating poetry and art work, fades in the face of housing, an economic function. The ‘home’, so clearly evoked and celebrated by Gaston Bachelard, likewise vanishes: the magic place of childhood, the home as womb and shell, with its loft and its cellar full of dreams. Confronted with functional housing, constructed according to technological dictates, inhabited by users in homogeneous, shattered space, it sinks and fades into the past.”

– Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, vol. III (1981)

 

Skitdrömmar I

Deras uppgift är att få mig att begära vad jag inte behöver. Deras uppgift är att få mig att drömma deras skitdrömmar. Deras uppgift är att säga att ingenting får vara gammalt, smutsigt, trasigt. Det vill säga att ingenting får vara sant. Allt som är sant måste städas bort, bytas ut. Men inte jag. Jag tänker inte vara med. Jag tänker inte byta ut mig.

– Nina Björk, om inredningstidningar i DN 2007-03-25

 

Hemma I

Nationen och hemmet kan därmed sägas befinna sig mitt i skärningspunkten mellan makten och de sociala konstruktionerna av kön, ras och klass. Det går inte att referera till en allmängiltig känsla för, eller relation till, hemmet. Hem och hemkänsla är beroende av varje specifikt sammanhang och nära relaterat till erfarenhet, och kan därför betyda skilda saker för olika människor. Men frågan är ändå om hemmet över huvud taget kan placeras utanför de exkluderande diskurserna? Hemmet är per definition ett privat rum, ett rum som utesluter det främmande, som inte är tänkt att inkludera andra.

– Irene Molina, Intersektionella rumsligheter (2007)

 

Marknadens arkitektur

Låt mig konkretisera med ett exempel från vårt kära Sverige: Turning Torso. Ett typexempel på vad som händer när folk planerar och bygger med kuken istället för med vindpinad kind. För den som inte besökt Turning Torso kan jag meddela att det alltid blåser där.

– Alexander Berthelsen, Du har varit i alla städer (2015)

 

Björnbär

Trots alla sina fördelar är det många som anser att björnbär är ett ogräs. Det beror kanske främst på björnbärsbuskens förmåga att snabbt sprida sig och växa där den inte är önskad.

Mitt kök, Expressen

Hemma II

Home is where the hatred is
Home is filled with pain and it
Might not be such a bad idea if I never
Never went home again

– Gil Scott-Heron, Home Is Where The Hatred Is (1971)

 

Bostadsbrist

Den så kallade bostadsnöden, som nu för tiden spelar en så stor roll i pressen, består inte i att arbetarklassen överhuvud taget lever i dåliga, överbefolkade, osunda bostäder. Denna bostadsnöd är inte något speciellt utmärkande för vår tid. Den är inte ens ett av de lidanden som är utmärkande för det moderna proletariatet i motsats till alla tidigare undertryckta klasser. Den har tvärtom i tämligen lika mån drabbat alla undertryckta klasser under alla tider. För att göra slut på denna bostadsnöd finns det bara ett medel: att överhuvud taget undanröja den härskande klassens utsugning och undertryckande av den arbetande klassen. – Det som man i dag avser med bostadsnöd, det är den karakteristiska skärpning av arbetarnas dåliga bostadsförhållanden som föranletts av befolkningens plötsliga anhopning i storstäderna: en kolossal hyresstegring, en alltmer ökad sammanträngning av invånarna i de enskilda husen, för somliga omöjligheten att överhuvud finna tak över huvudet. Och denna bostadsnöd låter så mycket mer tala om sig därför att den inte begränsar sig till arbetarklassen utan också har drabbat småborgarna.

– Friedrich Engels, I bostadsfrågan (1872)

 

Skitdrömmar II

Vårt hus är alldeles vitt förutom konsten på väggarna och havet som ligger blygrått utanför. Alexander erkänner att han är excentrisk, men så fort vi kommer till huset byter han alltid om till helt vita kläder, han vet inte själv varför.

– Intervju med deckarförfattarparet Kepler i SvDs helgbilaga,2015-10-16

 

Uppbrott

Hattifnattarna vände sina runda bleka ögon mot mumintrollets pappa. Han tog av sig hatten och började förklara. Medan han talade viftade hattifnattarnas tassar i takt, det gjorde pappan förvirrad och han trasslade in sig i en lång mening om horisonter och verandor och frihet och att dricka te när man inte har lust att dricka te.

– Tove Jansson, Hattifnattarnas hemlighet (1962)

 

Bolån

Nu kan du få rabatt på ditt bolån – utan att förhandla. Och du kan även vara säker på att rabatten ligger kvar, utan att du behöver göra något.
Se vilken ränta du kan få.

– Skandia, Så kan du få rabatt på bolånet – utan att förhandla, i Dagens Industri 2018-09-06

 

Anknytning

Sure, cried the tenant men, but it’s our land. We measured it and broke it up. We were born on it, and we got killed on it, died on it. Even if it’s no good, it’s still ours. That’s what makes it ours – being born on it, working it, dying on it. That makes ownership, not a paper with numbers on it.

– John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939)

 

Ruptur

The study indicates adverse effects in one subgroup: the death rate among those who were evacuated or who moved permanently due to urban renewal was higher than among non-movers and among those who moved for other reasons.

– Danermark, Ekström & Bodin, Effects of residential relocation on mortality and morbidity among elderly people (1996)

 

Hemlängtan

Hur det än blir så ska gudarna veta
att det finns inga bojor eller band
som kan hindra mina tankar att färdas norrut
på våren, som en flygande and

– Euskefeurat, Det är hit man kommer när man kommer hem (1984)

 

Det patriarkala hemmet
I mitt hus där jag bor känner ingen varann.
I mitt hus där jag bor ere tyst som i graven.
I mitt hus där jag bor, i mitt hus där jag dog.
I mitt mitt mitt mitt mitt hus där jag har fått nog.

I mitt hus där jag bor är alla dörrar låsta.
I mitt hus där jag bor hinner liken ruttna.
I mitt hus där jag bor är dödens kontor.
I mitt mitt mitt mitt mitt hus där har jag fått nog.

Mamma, pappa, varför är det så kallt?
Mamma, pappa, var e allt?
Mamma, pappa, mamma pappa barn.

– Ebba Grön, Mamma, pappa, barn (1981)

 

Kollektivhus

There is but one mode by which man can possess in perpetuity all the happiness which his nature is capable of enjoying, — that is by the union and co-operation of all for the benefit of each.

Union and co-operation in war obviously increase the power of the individual a thousand fold. Is there the shadow of a reason why they should not produce equal effects in peace; why the principle of co-operation should not give to men the same superior powers, and advantages, (and much greater) in the creation, preservation, distribution and enjoyment of wealth?

– Robert Owen, The Social System – Constitution, Laws, and Regulations of a Community (1826)

 

Territorium

G-yeah, the whole Bridge
Queens get the money
41st side, keepin’ it real, you know
Queens get the money

– Mobb Deep, Shook Ones Part II (1995)

 

Inhägna

De medeltida stadsmurar som fortfarande står kvar som ruiner runt om i Europa må ha haft en beskyddande funktion, men performativt och symboliskt låg deras största betydelse i att de avskilde staden från den vidsträckta landsbygden. Dessa murar hade aldrig som enda syfte att stänga ute. En lika viktig funktion var att hägna in, grunda och befästa den entitet som behärskade den kringliggande landsbygden. Precis som väggarna i ett hus (och i synnerhet som väggarna i ett tempel) producerade stadsmurarna en rättslig och politisk entitet som de också förlänade en helig dimension.

– Wendy Brown, Inhägnade stater, avtagande suveränitet (2011)

 

Hemma III

Home is no longer just one place. It is locations. Home is that place which enables and promotes varied and everchanging perspectives, a place where one discovers new ways of seeing reality, frontiers of difference. One confronts and accepts dispersal and fragmentation as part of the constructions of a new world order that reveals more fully where we are, who we can become.

– bell hooks, Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics (1991)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu