V som i våld

Män I
Män är djur.
– Ireen von Wachenfeldt, ordförande för Riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer, Könskriget (2005)

Män II
Jag skulle ha sagt att män är värre än djur. 
– Ireen von Wachenfeldt fd. ordförande för Riksorganisationen för Sveriges kvinno- och tjejjourer, Mana (2008)

Män III
Look into my eyes, don’t you trust me?
You’re so soft, you make me hard
I’ll put you in a movie, don’t you wanna?
You could be a star, you could go far
You’ve got kissability
You sigh hard, don’t you wanna?
You’ve got twistability
You could be a star, it ain’t hard
– Sonic Youth, Kissability (1988)

Våld I
I was five and he was six
We rode on horses made of sticks
He wore black and I wore white
He would always win the fight
Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down
– Nancy Sinatra, Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (1966)

Våld II
Jag kunde inte se hans ansikte medan han slog, han inte mitt. Men jag hörde på hans sätt att andas att någonting hände med honom när han gick över tröskeln till våldet. 
Jag föreställde mig att han skämdes över att göra mig så illa. Att skammen övergick i raseri som kom honom att slå hårdare än han avsåg. Men kanske var det min egen skam jag felaktigt läste in i hans handlingar. 
Säkert visste jag bara att människor greps av ett slags vansinne när de använde våld. Våldet bar dem med sig, förvandlade dem och gjorde dem – även efteråt, när allt var över – oigenkännliga. 
– Sven Lindroth, Utrota varenda jävel (1992)

Våld III
Samhällets budskap under de välformulerade kampanjparollerna är inte att det är emot våld. Bara det som sker i okontrollerade former. Allt det hade Firman uppfattat och efterlevt. De ansåg sig handla i självförsvar, de betonade de former och regler som varje slagsmål följde. 
Med andra ord: Firman bröt inte mot samhällets grundläggande värderingar med sin verksamhet.
De tog dem på fullaste allvar. 
– Stephan Mendel-Enk, Med uppenbar känsla för stil – ett reportage om manlighet (2004)

Faderskap
Roks erfarenhet är att det våld kvinnan och barnen utsatts för marginaliseras. Istället läggs fokus på kvinnans föräldraförmåga och faderns tillgång till barnen, snarare än faderns våldsutövande. Många gånger tenderar familjerätten att värdera biologiskt faderskap mycket högt, oavsett omsorgsförmåga eller utövande av våld. Roks erfarenhet är att myndigheter och rättsväsende ofta tycks anse att en våldsam pappa kan vara en dålig man, men att han kan vara en bra pappa för det.
– Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Våld och vårdnad (2016)

Militarism I
Dom blev kallade hjältar
Efter ett tag spela vi med
Min moster sa dom borde frågat henne
Hur man löser ett problem
– Frida Hyvönen, Kvinnor och barn (2016)

Militarism II
Gunnery Sergeant Hartman: … Chaplain Charlie will tell you about how the free world will conquer Communism with the aid of God and a few Marines! God has a hard-on for Marines because we kill everything we see! He plays His games, we play ours! To show our appreciation for so much power, we keep heaven packed with fresh souls! God was here before the Marine Corps! So you can give your heart to Jesus, but your ass belongs to the Corps! Do you ladies understand?
– Stanley Kubrick, Full Metal Jacket (1987)

Offentlig upphandling
För drygt ett år sedan kunde vi berätta om hur ett brottsdömt par vunnit en upphandling om att driva skyddat boende för kvinnor. Det visade sig också att de utan tillstånd drivit flera hem för barn och unga, så kallade HVB-hem och att de blivit polisanmälda av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kvinnan i paret har uteslutits både från en etablerad kvinnojour och från Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer.
Trots det har paret fortsatt driva kvinnojour och skyddat boende under olika namn. Och trots det har de beviljats nytt statligt bidrag. För 2020 och 2021 får kvinnojouren totalt 1,2 miljoner kronor i statsbidrag.
Dagens ETC, “Nya miljoner till ökänd kvinnojour som drivs av brottsdömt par”, (2020-10-11)

Krig
He wiped the Earth clean as a plate
What does it take to make a Ruskie break?
But the crowd are bored and off they go
Over the road to watch China blow
– The Clash, When Ivan meets G.I. Joe (1980)

Kropp
Även mäns kroppar disciplineras. Skillnaden i ett feministiskt perspektiv är att kvinnokroppen uppfattas som tillgänglig för män, ett föremål för manliga fantasier och begär, vilka ytterst kommer till uttryck i krav på sexuell tillgänglighet, medan det omvända inte gäller. … Kanske kan det uttryckas, med referens även till Toril Moi och Simone de Beauvoir, som att här finns en principiell konflikt mellan människan/individen/medborgaren (utan kropp) och kvinnan (med tillgänglig kropp).
– Maud Edvards, Kroppspolitik – Om moder Svea och andra kvinnor (2007)

Kolonialism
Part of our ‘unlearning’ project is to articulate that ideological formation – by measuring silences, if necessary – into the object of investigation. Thus, when confronted with the questions, Can the subaltern speak? and Can the subaltern (as woman) speak?, our efforts to give the subaltern a voice in history will be doubly open to the dangers run by Freud’s discourse. As a product of these considerations, I have put together the sentence ‘White men are saving brown women from brown men’ in a spirit not unlike the one to be encountered in Freud’s investigations of the sentence ‘A child is being beaten’.
– Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak? (1988)

Torsk
Han har bland annat engagerat sig i en reformering av strandskyddet och att utöka jakten på skarv och säl.
Expressen, “M-ledamoten Kjell Jansson utpressades – utreds själv för sexköp” (2023-03-24)

Jämställdhet
Sveriges officiella ideologi när det gäller relationen mellan könen präglas av jämställdhet. Trots det är det inte så enkelt att som par, som kvinna och man, bestämma sig för att leva jämställt. Det beror på att samhället, sin jämställdhetsideologi till trots, fortfarande är strukturerat kring kön och mäns makt.
– Carin Holmberg, Det kallas kärlek (1993)

Våldtäkt
Någonstans runt våldtäkter finns kärnan till sexismen, till det sexuella förtrycket av kvinnan. Nånstans i våldtäktsproblematiken finns mansrollen och kvinnorollen alldeles nakna, ynkliga och avklädda. Våldtäkt är, förstod jag, bara toppen av ett isberg. Att börja rota i våldtäkt och våra attityder till den är som att vända på en sten och se tusentals små svarta kryp pinna iväg åt alla håll.
– Maria-Pia Boëthius, Skylla sig själv: en bok om våldtäkt (1976)

Oavlönad
Woman on the other hand has been isolated in the home, forced to carry out work that is considered unskilled, the work of giving birth to, raising, disciplining, and servicing the worker for production. Her role in the cycle of social production remained invisible because only the product of her labor, the laborer, was visible there. She herself was thereby trapped within pre-capitalist working conditions and never paid a wage.
– Selma James & Mariarosa Dalla Costa, The Power of Women and the Subversion of the Community (1971)

Självförsvar
It’s like F. Scott Fitzgerald and Ernest Hemingway
were geniuses for turning women into question marks
It’s like rapes happen all the time on campuses
but as soon as Jon Krakauer
writes about it, suddenly it’s like
innovative nonfiction and not like
something girls are like making up
for like attention and it’s like maybe
I am always speaking in question
because I’m so used to being cut off
It’s like maybe this is a defense mechanism
Maybe everything girls do is evolution
of defense mechanism
Like this is protection like
– Melissa Lozado Oliva, Like Totally Whatever (2016)

Feminism I
Ett formellt erkännande av hennes rättigheter under kapitalismen och den borgerliga diktaturen, förintar inte hennes i praktiken trälbundenhet inom familjen, rättslöshet inför det borgerliga samhällets fördomar och seder, hennes beroende av mannen eller slutligen – det viktigaste – hennes beroende av den kapitalistiska exploateringen.
Den borgerliga kvinnorörelsen har hamnat i en återvändsgränd. Proletariatets revolutionära klassrörelse visar vägen ut ur den för den arbetande kvinnan.
– Alexandra Kollontaj, Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen (1926)

Feminism II
Livet i det här samhället är – i bästa fall – skittråkigt, och ingen aspekt av det är över huvud taget relevant för kvinnor. För civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor återstår bara att störta regeringen, eliminera det ekonomiska systemet, införa total automatisering, och förstöra det manliga könet.
– Valerie Solanas, SCUM Manifest (1967)

Feminism III
When she talks, I hear the revolution
In her hips, there’s revolution
When she walks, the revolution’s coming
In her kiss, I taste the revolution
Rebel girl, rebel girl
Rebel girl you are the queen of my world
Rebel girl, rebel girl
I know I wanna take you home, I wanna try on your clothes
– Bikini Kill, Rebel Girl (1993)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu