R SOM I RÄDSLA

RÄDSLA
”Han var nog långt mer ensam än han trodde på kvällen när han tände alla ljus och kröp inunder täcket i sin bädd och gnällde för sig själv, för han var rädd. Därute gick hemulerna med stora tunga steg långt borta hördes Mårrans tjut på nattens mörka väg och dörrar stängdes överallt och alla lampor brann hos alla stackars skrämda kryp som tröstade varann. Men vem ska trösta Knyttet med att säga ungefär: på natten blir det hemska mycket värre än det är.”
Tove Jansson, Vem ska trösta Knyttet? (1960)

RÄDSLANS MOBILISERING
”Folk vill inte ha krig, men de kan alltid fås att följa ledarnas befallningar. Det är lätt. Allt du behöver göra är att säga till dem att de är under attack och fördöma pacifisterna för deras brist på patriotism och att de utsätter landet för fara. Det fungerar likadant i varje land.”
Citat tillskrivet Herman Göring, i Gustave Gilbert, Nuremberg Diary (1947)

KRIMINELLT FÖRETAGANDE
”Varför kallar politikerna det för ”organiserad brottslighet” och inte ”kriminellt företagande”? Kriminellt företagande är ju exakt vad den så kallade ”gängkriminaliteten handlar om. Smågängen ute i förorterna, Hells Angels och maffiagrupper. Alla opererar och styrs som företag. Drivkraften är densamma som välfärdsplundrarna på Engelska skolan.”
Kim Fredriksson (2019)

KRIMINELLT FÖRETAGANDE II
”Ni behöver folk som mig som ni kan peka ert jävla finger mot och säga ”Det där är den onda skurken”. Så vad gör det er till? Goda? Ni är inte goda. Ni vet bara hur ni ska dölja saker, hur man ljuger…”
Tony Montana i Scarface, skriven av Oliver Stone (1983)

ENTREPRENÖRSKAP
”Vart fjärde Malmöbarn växer upp i fattigdom. Om våldet ska minska måste vi bygga ett samhälle där barn vill säga nej till buntarna av femhundralappar som langarna dinglar framför deras ögon.”
Niklas Orrenius, “Att få en tolvåring att tacka nej till femtusen i veckan”, Dagens Nyheter 2019-11-14

BROTTETS PRODUKTIVITET
”En filosof producerar idéer, en poet dikter, en präst predikningar, en professor avhandlingar och så vidare. En brottsling producerar brott. Om vi tittar lite närmare på förhållandet mellan denna sistnämnda produktionsgren och samhället som helhet, så kommer vi att göra oss av med många fördomar. Brottslingen producerar inte bara brott, utan också lagar mot brott, och i och med detta också den professor som håller föredrag om brottslagarna och tillsammans med detta den oundvikliga avhandlingen genom vilken samme professor framlägger sina föredrag på den allmänna marknaden såsom “varor”. Detta för med sig en höjning av den nationella rikedomen […]  Brottslingen producerar vidare hela poliskåren och rättsväsendet, konstaplar, domare, bödlar, jurys etc; och alla de olika affärsgrenar, vilka bildar lika många kategorier av social arbetsdelning, utvecklar olika förmågor hos den mänskliga anden, skapar nya behov och nya sätt att tillfredsställa dem.”
Karl Marx, “Brottets produktivitet”, ur Teorier om mervärdet (1861-1863)

FÖRORTSBARN
”Förortsbarn!
Förortsbarn!
Dom sparkar in munnen på pensionärer
Förortsbarn!
Förortsbarn!
Dom snor i varenda affär
Förortsbarn!
Förortsbarn!
Spottar rektorn mitt i fejset
Förortsbarn!
Förortsbarn!
Skär sönder tunnelbanan
Nu kommer vi snart
Nu kommer vi snart
Nu kommer vi snart
Nu kommer vi snart…”
KSMB, “Förortsbarn” (1980)

KRIMINALPOLITIK
”My brother been in the pen for damn near ten
But now it look like when he come out man I’m goin in”
Bun B (UGK), One Day (1996)

JIMMIE-MOMENT
”Det handlar om skatterna, som höjts påtagligt de gångna fyra åren, men det som upprört mest är förslaget om ett vinsttak i välfärden. Och där har både Antonia Ax:son Johnson och familjen Andersson ekonomiska intressen genom innehav i den privata skol- och vårdsektorn.
’Jag är orolig över utvecklingen inom Socialdemokraterna, som jag tycker hela tiden driver allt mer åt vänster på ett sätt som vi aldrig tidigare sett i svensk politik’, säger Antonia Ax:son Johnson, och fortsätter:
’Alla pratar om SD, men läser man Vänsterpartiets program så står det ju att de bland annat vill förstaliga företagen. De är ett direkt hot mot den fria företagsamheten i landet.'”
Ax:son Johnson: Alliansen bör ta makten med SD:s stöd”, i Dagens Industri 2018-09-21

HA RÅD
”2018 var ett bra år för Axel Johnson. Koncernens totala omsättning uppgick till 82 354 mkr (77 174), en ökning med 7 procent. Årets resultat uppgick till 3 021 mkr i linje med förra årets rörelseresultat (3020 mkr), men förra årets resultat inkluderade en reavinst på 255 mkr efter försäljningen av Medius. Därmed visar det underliggande resultatet en positiv utveckling. Axel Johnson International, Axfood och Dustin uppvisar sina bästa resultat hittills, och samtliga koncernbolag ökar sin omsättning jämfört med föregående år.”
Axel Johnsons bokslut för år 2018, pressmeddelande från Axel Johnson AB 2019-03-12

SAMHÄLLSKONTRAKT
”Människan föds fri och överallt är hon i bojor. Den som tror sig vara herre över andra är mera slav än de. Hur denna förändringar har gått till, det vet jag inte. Men vad som kan göra den legitim, den frågan tror jag att jag kan besvara.
Om jag bara tog hänsyn till styrkan och dess verkningar, skulle jag säga att det är bra så länge ett folk tvingas till lydnad och lyder, men det är ännu bättre om det skakar av sig sitt ok så snart det kan. För när folket återtar sin frihet med samma rätt som det en gång berövades den, har folket antingen skäl att återta sin frihet, eller också fanns det inget skäl från början att beröva folket dess frihet.”
Jean-Jacques Rousseau, Om Samhällsfördraget (1762)

FÖRORTSBARN II
”Fem hundra hus, exakt likadana
Ni vet hur det e, fett med knas, aina spanar
Baxningar, laxningar, det e på allvar
Skrik för pengar Ken & Fre tar
Jag lärde mig att snatta innan jag va tio
Var beroende av tobak innan jag va nio
Har bott överallt, jag svär tiden e hård
Den här går ut till Rinkeby & Hässelby gård”
Ken Ring, Grabbarna i förorten (2000)

INTEGRATION
”Många svenskar som har bott utomlands under en längre tid upplever att de har bristande nätverk i Sverige, men också att de har svårt med återintegrering och kulturanknytning när de flyttar tillbaka.
Denna distans uppstår oavsett om de har arbetat, studerat eller om de av annan anledning varit bosatta utomlands under en längre period. I vissa fall beror det på att personen i fråga hela livet flyttat mellan olika länder, och i andra fall beror det på att de besitter erfarenheter och kunskap som andra svenskar inte kan relatera till.
Vissa menar att de överväger att leva i ett land de känner sig ha en starkare anknytning till snarare än sitt hemland.”
Svenskar I Världen (SVIV), Nätverk för hemkommande svenskar (2019)

RASBIOLOGI
”I studier kan man också se att konservativa fokuserar mer på negativa stimuli, både på sådant som ger rädsla och ilska och sådant som frammanar äckelkänslor. Liberaler å sin sida har lite större fokus på positiva stimuli och är mer benägna att ta risker. Det gäller också något så ickepolitiskt som mat. Enligt amerikanska forskare finns det ett samband mellan konservatism och att ogilla besk mat och då särskilt grönsaker, som broccoli. Skarp bitterhet är ett tecken på att något är giftigt, medan mildare beska kan uppskattas i matlagning. Även här tar dock uppenbarligen konservativa smaklökar det säkra före det osäkra.”
Isobel Hadley-Kamptz, “Den konservativa hjärnan hatar frihet och broccoli”, Expressen 2019-03-05

FRAMTIDSTRO
”Att polisen pekar ut den oreglerade arbetsmarknaden som en motor i den organiserade brottsligheten spelar mindre roll när en av de saker som partierna lyckats enas om är att dagens skitsystem ska bestå. […] Det är de allt fattigare kommunerna som ska bygga bort segregationen, fixa skolan, stärka socialtjänsten och tillgodose behovet av idrott, kultur och nöjen. De kommer aldrig att klara det. […] Att indignationen och det hårda tonläget inte ger opinionsmässig utdelning visar på hur meningslöst det är att bara slåss om bilden av Sverige i dag. Framtidstro handlar inte om att säga att allt är bra nu, utan att visa på lösningar som gör att det blir lite bättre i morgon.”
Erik Nises, “Staten misslyckas med att visa framtidstro”, Aktuellt i politiken 2019-11-19

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu