Text: Nummerredaktionen

N som i norrland

Bär 
Hösten 2013 rullar ett antal minibussar fyllda med strejkande bärplockare in i Umeå. Bussarna parkerar på en grusparkering intill fackförbundet Kommunals lokaler. På en av minibussarna, som jag fotograferar, står att läsa med stora blåa bokstäver ”Thailand!” och ”vi vill ha hjälp”.
Enligt bärplockarna själva har de inte fått någon lön på hela sommaren. När de till slut börjar ställa frågor kring detta så anklagades några av dem för att ha sålt bär till ett annat bäruppköp. Ett anslag sattes upp med följande lydelse:
”Vi frånsäger oss allt ansvar för era lån och pengar, eftersom ni har brutit mot kontraket.”
Panik utbröt i Hällnäs och strejk var ett faktum.
– Johannes Samuelsson ur boken Bärtider, 2019.

Dekolonisering
Short term profits blinds the greedy
much to gain from open pits
soon there’s thunder in the silence
as the mountain´s blown to bits
Gállok, decolonized zone.
– Misantropic, ur låten ”Gállok”, 2014.

Dekolonisering II 
“ett verkligt universellt dekolonialt perspektiv kan inte baseras på ett abstrakt universellt […], utan måste vara resultatet av den kritiska dialogen mellan olika kritiska epistemiska/etiska/politiska projekt mot en pluriversell, i motsats till en universell värld”
– Ramón Grosfoguel i Decolonizing Post-Colonial Studies and Paradigms of Political Economy: Transmodernity, Decolonial Thinking, and Global Coloniality, 2011.

Ekocid
”Olagliga eller hänsynslösa handlingar begångna med vetskap om att det finns en betydande sannolikhet för att allvarliga och utbredda eller långvariga skador på miljön orsakas av dessa handlingar”.
– Stop Ecocide Foundation (som försöker göra ekocid till ett brott som kan beahndlas av Internationella brottmålsdomstolen, jämte krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord) 2021

Fördomar
Generellt beskrivs norrlänningar som tystlåtna. De sägs inte vara särskilt pratglada och kan vara svåra att lära känna. Norrlänningar beskrivs ofta som enkla människor som inte har några pretentioner eller krav på lyx. De är hårt arbetande, reserverade och har en udda dialekt. 
– Chat GPT fick frågan om vad som kännetecknar en norrlänning. SVT Västerbotten 18/3 2023. 

Grön omställning
Parkens rektangulära form, som inte tar hänsyn till lokala naturvärden eller rennäringen, påminner om när västerländska stormakter delade upp Afrika mellan sig genom att dra raka streck på kartan.
– Jonas Bergström, Tidningen Ångermanland 14/11 2023 om planer på en 591 hektar stor solcellspark i Edsele. 

Hemma
Tretti minus mulet å blåst
Men i känn solen där du är
Som å komma hem
Som å komma hem
Å vara tyst men ändå säga allt
Å få vara i din famn
Som å komma hem, som å komma hem
Som å komma hem, som å komma hem
Välkommen hem
– Glesbygdn’ och Annika Norlin ur låten “Välkommen hem” 2011. 

Jordartsmetall
Industriföreträdare framhåller ofta metallernas roll i just ”den gröna omställningen”. Men faktum är att en betydande mängd även används för oljeraffinering. I USA går merparten av sällsynta jordartsmetaller idag till just oljeraffinering. Ytterligare en viktig användning är vapentillverkning, i styrsystem, laserteknik med mera.
– Naturskyddsföreningen, 2023. 

Kamp
Den här jävla vintern och den här förbannade kylan. Det är ett jävla skit helt enkelt. Vintern är ett helvete. Ett satans mörker. Ett jävla helvete. Det är halkigt och jävligt och kallt. Det är ingenting som är bra med vintern. Det finns ingen fördel med vintern över huvud taget. Äh fy fan alltså. Det är ett under att vi står ut egentligen. 
– Okänd man i bil – Instagram reels. 

Kamp II
I Haparandabladet där skäller
man på oss
På vår protest mot en torftig lön
Men i vår kamp står vi fast och med strejk ska vi slåss
Och vi bär våra huvuden högt
– Norrlåtar ur låten “Strejkvisa från Pajala” 1976. 

Kamp III
Inte strejka är du rar
Strejk är brott mot lagen
Strejken är dock allt du har
För att få mat i magen
Men din fackboss kryper snett
Står på dollarns sida helt
Nöden smakte han aldrig
Nöden smakte han aldrig
– Fred Åkerström, “Till Gruvtolvan” (Svenska gruvindustriarbetareförbundets avdelning i Kiruna), 1973. 

Kolonialism
Mann hoppas här, näst Gudz tillhiälp så skall dät (Norrland, vår anm.) blifua dee Svänskas Wästindienn.
– Carl Bonde i brev till Axel Oxelstierna, 1635. 

Känslor
Jag ska låta det tänkta vara. Jag ser det inte som det är, en betydelse av. Du talar inte till mig, det är hur jag känner. Jag grumlar älven, stänger dammen och torrlägger. Dalgången, en urgrävd ränna, klipphällar, laxtrappan. Jag lämnar det stilla och utan det ständiga dånet, vattenmassorna, utan rörelse.
– Pernilla Berglund ur dikten “Jag ska låta det tänkta vara” 2013. 

Lappland
”Så snart jag kom på fjällen fick jag liksom nytt liv igen, och det var som en stor börda tagits av mig… Det är hälsosamt att resa hit… Här finns inte något kiv, inte det minsta bekymmer, inte heller för pengar…”
– Carl von Linne skriver om fjället i Linnés Lappländska resa, 1732.

Makt
Så Svea, du ska lyssna på vad vi har sagt
för vi kontrollerar strömmen till var femte väggkontakt
Därför är det säkrast att vi får det som vi vill
annars kan inte vi
lämna nån garanti
att vi inte klipper
– Euskefeurat ur låten “Länge har vi väntat”, 1984. 

Minne
Här stupade fem unga arbetare för kulor från kommenderad militär 14/5 1931
– Inskription på minnesmärket i Lunde över de stupade i Ådalen 1931.

Nidbilder
Att bilden av Norrland är så fast rotad att en del journalister inte kan skriva ens en kortspalt utan att försöka göra sig lustig med förutsägbara nidbilder av människorna i norr.
– Gabriel Ehrling, Örnsköldsvik Allehanda 24/7 2012. 

Norr
Han var en fjällman till hela sitt väsen, och han kände i hela sitt liv lockelsen av den trolldom, med vilken vildmarken fängslar de stora skaldenaturer, vilka fötts i fjällen och för vilka det är lika omöjligt att finna sig till rätta i civilisationens förhållanden, som det är omöjligt att trivas i en zoologisk trädgårds konstgjorda sjöar.
– Gustaf af Geijerstam, ”Ett svenskt skaldeöde”, i förordet till Ådalens poesi.

Resurser
Det heter nu inte karlar och kvinnor från Norrland. Det heter Arbetskraftsreserv. Det heter rekryteringsunderlag. Det heter maximalt rörlig arbetskraft
– Sara Lidman, ur ett tal 7/6 1990. 

Samarbeta
100 år gammal aska är blandad med smutsen i luften vi andas
Sedan stan brann har vi byggt upp den tillsammans
Böleäng, Berghem bildar vårat kanvas
Ett penseldrag, jag känner staden förvandlas
Ett vernissage vart än du vandrar
Alla vi gör’t olika konst ändå samma
Samarbeta, vattna varenda planta
Branden 1888 börja med en ynka liten flamma
– Random Bastards/Academics ur låten “UÅ” 2014.

Samer
Naturligtvis var samerna först – de som i århundraden genomfarit landet mellan kust och fjäll utan att nånsin skada de skogar eller vattudrag som gav renen och dem själva maten. Minsta lilla framställning av Norrland borde börja med Samerna.
– Sara Lidman i ett tal 21/4 1991. 

Samer II
”Så länge vi har vatten, där fisken lever
Så länge vi har land, där renen betar och vandrar
Så länge vi har marker, där det vilda gömmer sig
har vi tröst på denna jord”
– Paulus Utsi, 1974.

Skog
Våra skogar, sjöar och älvar ger stora möjligheter för upplevelser och rekreation och skapar goda förutsättningar för att utveckla naturturismen i Sverige. Naturen är en viktig resurs för svensk turism och av stor betydelse för bilden av vårt land.
– Sveaskog (Sveriges största skogsägare och avyttrare) 2023. 

Skog II
Aldrig tidigare har så mycket skog huggits ner i Sverige som under förra året, 2021, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.
– Tidningen Syre, 2022.

Världsarv
Laponiaområdet, beläget i nordligaste Sverige, är en storslagen vildmark av höga berg, urskogar, vidsträckta kärr, vackra sjöar och välbevarade älvsystem. Det innehåller områden av exceptionell skönhet, som de snötäckta bergen i Sarek, de stora alpina sjöarna Padjelanta/Badjelánnda och det omfattande floddeltat i Rapadalen. Pågående geologiska, biologiska och ekologiska processer har bildat en mängd olika livsmiljöer som bevarar en rik biologisk mångfald, inklusive många arter av fauna och flora som är typiska för den norra Fennoskandiska regionen.
– UNESCOs beskrivning av Laponia. 

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu