R som i reformism

Folkhemmet

..och ingen talar längre om Det Moderna, det glänsande rika, industriland som frodats under folkhemstiden. Folkhemmet var lappat och lagat, med nedpissad betong och asbestmättade tak och på dess offentliga toaletter låg döda tonåringar med sprutor i armarna.

– Lena Ebervall och Per E Samuelsson, Bombmannens testamente

Folkhemmet II

Vi tror på att hemmet ska spegla personlig stil och samtidigt förenkla vardagen, då mår vi bättre och blir mer harmoniska och snälla människor. Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment samtidigt som vi behåller en hel del klassiker eftersom att vi förstår att hemma betyder olika för alla. Tack för att just du hittat hit och varmt välkommen!  Självklart jobbar Folkhemmet med noga utvalda varumärken som vi vet kan uppfylla förväntningar när det kommer till allt från formgivning till reklamationshantering och kvalitet. För oss är det såklart viktigt att vara miljövänliga och därför säljer vi inte slit och släng möbler utan erbjuder enbart ett sortiment där produktionen bidragit till samhället och lämnat så litet avtryck som möjligt – vi gillar grönt!

– Möbelföretaget Folkhemmet

 

Historieskrivning

Det svenska välfärdssamhället är av ungt datum. Det är inte länge sedan Sverige inte var en demokrati och alla inte fick rösta i allmänna val. På den tiden, för ungefär hundra år sedan, fanns ingen välfärd utan då existerade bara ett kallt och rått klassamhälle. Barnarbete var vanligt förekommande och arbetarna fick inte sällan jobba tio-tolv timmar i sträck, och det i en farlig arbetsmiljö. Det fanns inga pensioner, barnbidrag eller studielån. Föräldraledighet var inte att tala om. Sverige präglades av orättvisor. Det var dessa orättvisor som stärkte dåtidens arbetarrörelse och socialdemokrater i tron på att samhället måste förändras. Därför bildades Socialdemokraterna.

– Socialdemokraterna, Vår Historia

Strejk

Skitstövlar och skojare, det är vad de är. Här hjälper inga böner, bara hårda tag. Vi måste hjälpa oss själva, vi måste strejka!

– Norrländska gruvarbetare i Gruv 12:an, 1905

Reformism

Det finns en del fackföreningsledare som är så framgångsrika att de i sin egen person har uppnått harmoni mellan klasserna.

– Ken Loach, A Question of leadership

Klassamarbete

Vi träffar oftare SAF vid förhandlingsbordet än vänsterpartiet. Det är människor vi umgås med och samarbetar med.

– Börje Söderström, jubileumsgeneral för LOs hundraårsfirande om varför SAF men inte Vänsterpartiet fanns med på den långa inbjudningslistan.

 

Socialdemokrati I

Arbetets frukter åt dem som arbeta är socialdemokratiens kärna. Men arbetets frukter komma icke att tillfalla dem som arbeta, så länge naturens stora magasin och all af arbetet under årets lopp frambringad egendom tillhör enskilda. Socialdemokraterna vilja hellre se allmän välmåga, än umbäranden på ett håll och öfverflöd på ett annat

– Axel Rylander, Hvad vilja socialdemokraterna

 

Socialdemokrati II

Jag tror på att skapa en new global deal, med globala handslag mellan arbete och kapital, som säkrar just fackliga och sociala rättigheter. Där kan den nordiska modellen agera som förebild, och visa att sådana lösningar gynnar alla.

– Stefan Löfven

 

Byråkrati

Den socialdemokratiska ideologin lade organisationen i händerna på lärare som skolade arbetarklassen, och den organisationsform man valde var den som var lämplig för en sådan passiv inlärning. Andra internationalens socialisters deltagande i politiska och ekonomiska strider var helt klart konkret men i grunden okritiskt. I namn av en revolutionär illusion fördes det på ett uttalat reformistiskt sätt. Därför var den revolutionära ideologin dömd att brytas ned av framgångarna för dem som var dess bärare. Förtroendevaldas och journalisters avskildhet inom rörelsen bäddade för en borgerlig livsföring bland dem som en gång rekryterats bland borgerliga intellektuella. De som hämtats ur arbetarnas industriella kamp utnämndes av den fackliga byråkratin till mäklare att sälja arbetskraft till rätta priset. För att deras verksamhet alls skulle ha något revolutionärt över sig hade det krävts att kapitalismen lägligt nog hade funnit sig oförmögen att på ekonomins område uthärda den reformism som den tolererade i politiken i form av deras legala agitation. Det är en sådan oförenlighet som deras vetenskap garanterade, men som historien i varje ögonblick dementerade.

– Guy Debord, Skådespelssamhället

 

Gatans Parlament

”Trashankar” man med fränt förakt
oss kallat
då man med hån på våra klutar sett,
i våra sinnen har det återskallat
och hat i våra hjärtan det berett –
men varje förödmjukelsernas timma,
då skammens rodnad våra kinder bränt,
vår svält, vår nöd, allt ont vi fått förnimma,
skall hämnas utav Gatans Parlament.

/…/

För länge re’n i riksdagshusens salar
man schackrat med vår frihet och vårt bröd,
nu är det tid, att folkets stämma talar
ett mäktigt språk, som färgar jorden röd,
och kommer himmelen att dystert glöda
utav den vilda världsbrand vi ha tänt –
ve er, tyranner! Till att er föröda
konstitueras Gatans Parlament.

– Elis Höglund, Gatans Parlament

Gatans parlament II

Svansar runt bland stipendiater
Säger kultur men du spelar teater
Ett bevis på att makt korrumperar
Du är herre på täppan
Men här nere har vi stenar

– Mattias Alkberg BD, Stenar

Framåtskridande

Uttrycket ”väg mot socialismen” är emblematiskt för hur den reformistiska arbetarrörelsen begreppsliggör omvandling. Det implicerar ett slags rätlinjigt framåtskridande. Det tänkande som den sortens rumsliga metaforer avslöjar är också närvarande i den politiska analysen; såväl revolutionärer som reformister antas vara medresenärer på samma väg. Distinktionen mellan de två strategierna handlar endast om tempo och tålamod, där den förra gärna utmålas som ett utslag av en omoget

– CMS, Reformismens omöjlighet

 

Den andra arbetarrörelsen

I motsättning till metallarbetarna och funktionärerna i det tyska metallarbetareförbundet identifierar de okvalificerade arbetarna sig inte med produktionsprocessens arbetsförlopp och arbetsinnehåll. De är barbariska och ociviliserade, de avlägger inga besök i arbetarnas bildningsföreningar, de upprättar inte någon status quo till kapitalet, som skulle kunna bilda utgångspunkt för en ”socialistisk” strategi för en påskyndad industriell utveckling. De är pöbel (”Mob”), oberäkneliga, aggressiva, har nära till våld och är ”opolitiska”. Deras fluktuationsgrad är hög, de utgör ett konglomerat av många nationaliteter. Med ”tukthusföreskrifter” och socialistlagar kommer man dem inte till livs. I den mån de – förutom i sina reella strider – vänder sig mot den fackliga reformismen, förespråkar de en proletär självorganisering, som bekämpar åtskillnaden mellan politiska och fackliga organisationer från grunden, och som tar den revolutionära fabriksorganiseringen till utgångspunkt för det proletära upproret.

Övervakningen är krisstatens centrala svar på tendenser hos en större minoritet inom klassen, att ta upp kampen på fabrikerna utan institutionell förmedling och att ute i samhället ta för sig av de sociala rikedomarna.

– Karl Heinz Roth, Die ”andere” Arbeiterbewegung

 

Förändringar

Vården. Skolan. Omsorgen. Jobben. Med reservation för ändringar.

– Ur annons för socialdemokratiskt valmöte med Göran Persson

Riksdagspolitik

Det måste ligga i politikens intresse att Sverige präglas mer av den mentalitet som Gnosjöandan innebär och därmed av ett minimum av tillämpad jantelag. Ett sätt att uppnå detta är att predika en antijantelag som då kort uttrycker kan hon/han så kan väl jag! istället för det repressiva budskapet i jantelagen. Mer konkret så skulle en antijantelag kunna formuleras som: 1) Du ska tro att du är enastående. 2) Du är värd långt mer än du tror. 3) Du kan lära dig det du vill och behöver. 4) Du är bättre än många andra. 5) Du vet mycket mer än många andra. 6) Du har mycket att vara stolt över. 7) Du duger bra som du är. 8) Du ska inte be om ursäkt för dig själv. 9) Du har någon som bryr sig om dig. 10) Du har kunskaper att lära ut. 11) Du levererar. 12) Du gör någonting av dina idéer. 13) Du har kul.

– Moderat riksdagsmotion, 2010

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu