A som i Alternativmedia

Dataanalys
”Företaget (Cambridge Analytica) uppger själva att man spelade en nyckelroll i kampanjen som gjorde Trump till president. Man var även aktiv på den vinnande sidan i den brittiska Brexit-omröstningen. Företagets huvudägare tycks vara den högerradikale miljardären Robert Mercer (…) Nu sägs det att Mercers dotter, Rebekah Mercer, ska leda en utomparlamentarisk stödtrupp underställd Trump, med uppgift att understödja presidentens agenda i olika frågor, allt med utgångspunkt i psykologisk dataanalys. Och om du undrar var all data kommer från, så är det bland annat från de de där gratis personlighetstesterna du gjorde för skojs skull på Facebook, där du samtidigt gav någon åtkomst till alla dina likes…”
Rasmus Fleischer

Alternativa nya medier
”Precis som kommunikationslänkarna och trafikflödena i de digitala nätverken som stödjer dem, så organiseras, desorganiseras och omorganiseras aktivistprojekt mer eller mindre kontinuerligt, med en hög grad av förslitning som resultat. (…) Viktigt för att förstå de alternativa nya medieprojektens förgänglighet är webbens egen kortvarighet. En chockerande hög andel av alla webbsidor är ouppdaterade, trasiga, övergivna eller otillgängliga med vanliga webbläsare.”
Leah A. Lievrouw, Alternative and activist new media

Klicktivism
”Ja, jag vet att klicktivism mobiliserar massor av människor att klicka på knappar och lägga till sina namn på listor, och vissa kan även mobiliseras att ringa folkvalda politiker. Men det är långt från det aktiva massdeltagande som byggde arbetarrörelsen på 1930-talet, civil rights- och studentrörelserna på 1960-talet, kvinnorörelsen på 1970-talet och miljörörelsen på 1980-talet. (…) För att vara tydlig, jag säger inte att klicktivism är dåligt eller skadligt eller att jag inte kommer att fortsätta med det. Det jag säger är att det inte är tillräckligt. Det finns inte en chans att enbart klicktivism kan besegra trumpism. Det vi behöver mer av nu är gammal hederlig organisering, rörelsebyggande som involverar människor på gräsrotsnivå i riktig politisk aktivitet, öga mot öga.”
Bruce Hartford

Slacktivism
”Internets påverkan på politiskt deltagande har debatterats mycket under de senaste årtiondena. Aktiviteter på nätet har kritiserats för att vara slacktivism, vars huvudsakliga effekt är att få utföraren att må bättre. (…) Även om det inte är möjligt att slå fast huruvida internet-kampanjer har effekt och hur, så finns heller inga bevis för motsatsen. Om något, så verkar det som att internet har en positiv effekt på off line-mobilisering. På samma sätt finns det få bevis för att internet-kampanjer skulle vara slacktivism. De är som sämst harmlösa och kan i bästa fall hjälpa till att stärka medborgare.”
Henrik Serup Christensen, Åbo Akademi
Political activities on the Internet; Slacktivism or political participation by other means?

Technopolitics
”För att ompröva många av dessa idéer föreslår vi begreppet technopolitics, för det taktiska och strategiska användandet av teknologiska anordningar (inklusive sociala nätverk) för organisering, kommunikation och kollektiva handlingar. (…) Technopolitics påminner om nätaktivism då det kollektiva handlandet är begränsat till nätet. Men begreppet pekar även mot en serie kollektiva praktiker som kan ske eller starta på internet, men som inte stannar där.”
Den spanska gruppen Datanalysis15m

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu