S som i Skuld

Fienden I
It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.
Henry Ford

Fienden II
There’s class warfare, all right, but it’s my class, the rich class, that’s making war, and we’re winning
Warren Buffet

Kris
Kapitalet befinner sig i kris. Krisen gör sig gällande som värdeförintelse. Värdeförintelsen är den enda väg som kapitalet kan lägga som ny grund för ackumulation och det inbegriper en disciplinering av arbetarklassen att acceptera nya exploateringsvillkor. Det innebär emellertid också att det även sätter själva reproduktionen av arbete–kapital-förhållandet på spel. Nationalisering av bankerna är inte tillräckligt för att avvärja krisen. Ekonomin står inför recession eller depression och hotet om deflation. Kapitalets ledare i staten fångas i en sorts dubbelbindning: med enorma budgetunderskott som ökats på grund av finansieringen av räddningsinsatserna för finanssystemet (genom köpet av giftiga säkerheter, återkapitalisering av bankerna och garanterandet av nya lån) kommer den underskottsbudgetering som de kapitalistiska staterna skulle behöva använda för att vidmakthålla den effektiva efterfrågan i ekonomin att bli allt svårare att finansiera. Frågan om bankernas kreditvärdighet gör sig nu gällande på en högre nivå som de kapitalistiska staternas tvivelaktiga kreditvärdighet.
Screamin’ Alice, Riff-Raff 2008

Marknaden
Den som betraktar det ekonomiska läget i Sverige och fylls av viss förvirring har inget att skämmas för. Att slita upp dörren till börsen och bostadsmarknaden är att möta en urspårad fest där sprinklersystemet strilar årgångschampagne över gäster som sedan länge förlorat talförmågan. Galna rekordnoteringar avlöser varandra. Räntemarknaden däremot är ett rått fuktigt skyddsrum där hålögda skelettliknande skuggor samlas i skenet av ett ensamt stearinljus
Andreas Cervenka

Moral
Som framgår av uppställningen finns det tydliga samband mellan risk för ekonomiska problem/överskuldsättning p.g.a. bristfälliga kunskaper kopplat egenskaper och uppväxtbakgrund. Många ungdomar som finns i kategorin ”lär sig av sina misstag” och alltså löper större risk att hamna i svårigheter har själva överskuldsatta föräldrar. Därtill kommer problematik som skilsmässa, sociala missförhållanden etc. Det är också uppenbart att ungdomar som växer upp i sådana miljöer inte bara har en bristfällig kunskap i privatekonomi och bristfälligt stöd i ekonomiska frågor från sina föräldrar. De bär också med sig värderingar, attityder, känslor, beteenden etc. som kan bidra till att försätta dem i ekonomiska problem.
Kronofogdens rapport 2008

Ressentiment
Känslan som kommer när någon identifierar en falsk orsak till frustration. Det tar sig uttryck i att förebrå – lägga skulden på någon annan.

Samvete
Skuldsättningen är förenad med en moralisk makt vars främsta vapen är ansvar och samvete, vilket gör att en skuld lätt kan leda till en besatthet. Du är ansvarig för dina skulder och känner skuld för de svårigheter de orsakar i ditt liv. Den skuldsatte bär på ett dåligt samvete som gör skuldkänslan till en livsform. Bit för bit förvandlas de behag som hör samman med aktiviteter och skapande till en mardröm för den som inte äger medlen för att kunna njuta av sitt liv. Livet har sålts till fienden.
Hardt och Negri, Förklaring

Skam
Skam är inte en reaktion på ilska, det är en reaktion på ens egna handlingar eller frånvaro av desamma. Om skam leder till förändring kan den vara användbar, eftersom att skammen då inte längre är skam utan en början till kunskap. Men alltför ofta är skam bara ett namn för impotens, för en försvarsställning. Det blir ett verktyg för att försvara ignorans och sakernas tillstånd, det ultimata försvaret för att ingenting förändras.
Audre Lorde

Skuld I
You load sixteen tons, what do you get
Another day older and deeper in debt
Saint Peter don’t you call me ’cause I can’t go
I owe my soul to the company store
Sixteen Tons – Tennessee Ernie Ford

Skuld II
The living that is owed to me I’m never going to get,
They’ve buggered this old world up, up to their necks in debt.
They’d give you a lobotomy for something you ain’t done,
They’ll make you an epitomy of everything that’s wrong.
Do they owe us a living?
Of course they do, of course they do.
Owe us a living?
Of course they do, of course they do.
Owe us a living?
OF COURSE THEY FUCKING DO.
Crass, ”Do they owe us a living?” 1979

Skuldstrejk
Om du är skyldig banken 100 dollar så är det ditt problem, om du är skyldig banken 100 miljoner dollar så är det bankens problem.
– J. Paul Getty

Vägran I
Revolutioner är grundande i kollektiva försök att göra motstånd mot skiten vi tvingas utstå. Om vi under en dag skulle skriva ner varje gång vi eller någon runt oss gör en liten eller stor motståndshandling skulle sidorna snabbt fyllas. Oavsett om det är att vägra tjalla på en kollega till cheferna, att illegalt ladda ner ett favoritalbum, att klaga på högersvinen i vår regering, eller skriva under en protestlista mot en tonårings deportation, kan vi se att livets jävligheter är sammanvävda med motsatsen: vägran att acceptera att saker ska vara på det här viset.
The act of refusal -rs21

Vägran II
Jag tänker inte göra det. Vi tänker inte betala er skuld. Vi vägrar låta oss vräkas från våra hus. Vi tänker inte godta några åtstramningsåtgärder. Istället tänker vi beslagta er- eller egentligen vår- egendom. /…/ Viljan att inte betala skulder innebär inte bara att eftersträva något vi inte har, något som förlorats, utan också, och ännu viktigare, att bejaka och utveckla något som vi begär, något som ä bättre och vackrare: de sociala relationernas socialitet och fullhet.
Hardt och Negri, Förklaring

Vägran III
Who does not refuse the negliation
I refuse the condensation
I refuse to pay my debt
I refuse to pay my share
Broder Daniel, Son of St Jacobs

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu