K som i Klimatet

Antropocen 1
En föreslagen geologisk epok.

Biosfären
”Sanningen är revolutionär. Det gäller i synnerhet sanningen om tillståndet i biosfären. Den som först kommit i kontakt med den är naturvetenskapen, och därav följer att de mest förutseende delarna av den är revolutionär, om så enbart i kraft av att de talar om hur sakerna förhåller sig.”
– Andreas Malm, Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent

Ekomodernism
”Vid entrén till den första stora vetenskapliga konferensen om epoken [antropocen] som hölls 2012, satt en enorm skylt med budskapet: ”Välkommen till antropocen”. Jag tolkade det ironiskt. Det var först två eller tre år senare som det gick upp för mig att det inte hade varit ett galghumoristiskt skämt utan ett uppriktigt menat budskap från de som ser störningen av jordsystemet som ett fantastiskt tillfälle för mänskligheten att bevisa sin kreativa och teknologiska kapacitet.”
– Clive Hamilton, Den trotsiga jorden: människans öde i antropocen

Greenwashing 1
”Grönmålning eller gröntvättning innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild, genom marknadsföring, att vara miljövänliga och då, genom kommunikation, belysa enskilda miljövänliga insatser. De kan framhäva någon miljöåtgärd de gjort, som dock kan vara obetydlig jämfört med andra miljöstörningar företaget orsakar.”
– Wikipedia

Antropocen 2
Ett listigt begrepp för att göra oss alla (i egenskap av arten människa) lika medskyldiga till klimatkollapsen. Används gärna i resonemang om att det ligger i mänsklighetens natur att hela tiden öka civilisationens komplexitet, vilket kräver ständigt ökat energiuttag. Beroendet av fossila bränslen blir här mindre av ett problem, mer ett tecken på mänsklighetens storhet.

Greenwashing 2
”För att ta ansvar för de utsläpp som du trots allt orsakar kan du klimatkompensera. Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för. Man kan se det som att du betalar för att någon ska ta hand om ditt avfall istället för att slänga det i naturen.”
– www.klimatkompensera.se

Aktion
”Vi kan inte vrida tillbaka tiden och vi kan inte ens klamra oss fast vid det vi har nu. Någonting nytt är på väg […] Nu är det upp till oss att samla kollektiv kraft och kämpa för de framtider vi
vill ha.”
– Peter Frase, Fyra framtider: visioner om en postkapitalistisk värld

Samtiden
”Vi, de trehundra miljoner människor som efter Internationella valutafondens ”reformer” utgör Indiens nya medel-klass – marknaden – lever sida vid sida med underjordens andar, poltergeisterna efter de döda floderna, de uttorkade brunnarna, de kala bergen och de avlövade skogarna, vålnaderna av de tvåhundrafemtiotusen skuldsatta bönder som tagit livet av sig och av de åttahundra miljoner människor som har utarmats och fördrivits för att bana väg för oss. Och som överlevare på mindre än tjugo indiska rupier om dagen.”
– Arundhati Roy, Kapitalismen: en spökhistoria

Klimatterapi 1
”I framtiden kommer politik och terapi att vara samma sak. Människorna kommer att känna sig förtvivlade, deprimerade och panikslagna eftersom de inte kan hantera att ekonomin har lämnat tillväxten bakom sig, och de kommer att sakna vår sönderfallande moderna identitet. Vår kulturella uppgift kommer att vara att ta hand om dessa människor och deras trauman, att visa dem hur de ska klara av den förestående omställningen. Vår uppgift kommer att vara att skapa zooner för mänskligt motstånd, zooner för terapeutisk påverkan.”
– Franco Bifo Berardi, Den arbetande själen

Klimatterapi 2
”Så här sjöng Mumintrollet sin arga sommarsång:
Ni mörkerdjur som gömmer er och kallas skrymt
och skrott ni som har tagit solen och gjort allting kallt och grått,
jag är förfärligt ensam, jag är trött i mina ben
och längtar mig fördärvad efter dalens gröna trän,
jag minns min blå veranda och vågorna på sjön
och jag vill inte leva i den hemska vita snön!”
– Tove Jansson, Trollvinter

K     Kontokort – ett sätt att låna av sig själv varannan måna’
L    Lorten ödelägger stränder mens vi står och matar änder
I     Idrott är att hinna före till ett fånigt litet snöre
M     Maskulinum är ett kön som har mycket högre lön
A    Astrounauten råder sonen, stå i bostadskö på månen
T    Transistorer i naturen skrämmer bort de arma djuren
– Hylands hörnas ABC-bok

Motstånd
”Vi lever i kapitalismen. Dess makt verkar ofrånkomlig. Det gjorde kungarnas gudomliga rätt också. All mänsklig makt kan motarbetas och förändras av människor.”
– Ursula Le Guin, tacktal vid en prisutdelning

Överlevnad
”Konkurrera inte! För arten är konkurrensen alltid skadlig och du kan alltid finna medel att undvika den! Detta är naturens strävan. Inte alltid till fullo förverkligad, men ständigt närvarande. Ur skogar och snår, ur floder och hav hör vi uppmaningen: Gå samman och förlita er på ömsesidig hjälp! Den är för var och en den bästa garantin för liv och trygghet och den säkraste vägen till materiella, intellektuella och moraliska framsteg. Det är vad naturen lär oss.!”
– Piotr Kropotkin, Ömsesidig hjälp

Prepping
Planering av din privatekonomi

Hållbarhet
”’When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, ’it means just what I choose it to mean – neither more nor less.’
’The question is,’ said Alice, ’whether you can make words mean so many different things.’
’The question is,’ said Humpty Dumpty, ’which is to be master – that’s all.'”
– Lewis Carroll, Through the looking glass

Kärleksbarn
Antifascismen och miljörörelsen

Sårbarhet
”Naturkatastrofer inträffar aldrig i en bubbla av ”natur”. De sker inte i ett isolerat vakuum, utan utlöser snarare orättvisor som ackumulerats under lång tid. Klassklyftor och ojämställdhet ställs på sin spets när en stor fara plötsligt infinner sig.”
– Shora Esmailian, Ur askan: människor på flykt i en varmare värld

Naturen
Du sjunger väl ännu,
som förr du har sjungit
i tvåmilaskogar
och sandiga dalar,
din ensamma färdsång
för den som förstår dig
och tigande lyssnar
när vildmarken talar.
– Dikt av Dan Andersson

Konsumentmakt
”I tygpåsen
packas
plastinpackad mat”

– Haiku av Birk Andersson

Greenwashing 3
”Låt era anställda gå BeChange som klimatkompensation för företaget eller bara som kick-ass marknadsföring om att ni är längst fram i hållbarhetsarbetet. Den mentala träningen ger de anställda mer fokus, kreativitet och nöjdhet med livet.”
– (www.bechange.se)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu