Text: Nummerredaktionen

F som i framtider

Framtid I
When there’s no future, how can there be sin?
We’re the flowers in the dustbin

We’re the poison in your human machine
We’re the future, your future
Sex Pistols, God Save the Queen (1977)

Framtid II
Det första vi ska lägga märke till är att inte bara framtiden – ”framtidens våg” – utan också det förflutna uppfattas som en kraft, och inte som i nästan alla våra metaforer som en börda människan måste axla och vars livlösa tyngd de levande kan, eller till och med måste, göra sig av med under sin marsch mot framtiden. För att använda Faulkners ord: ”Det förgångna är aldrig dött, det är inte ens förgånget”. Detta förgångna, som sträcker sig ända tillbaka till ursprunget, drar oss dessutom inte bakåt utan pressar oss framåt, och tvärtemot vad man skulle kunna vänta sig är det framtiden som driver oss tillbaka in i det förgångna. Från människans synpunkt, som alltid befinner sig i intervallet mellan det för-gångna och framtiden, är tiden inget kontinuum, ingen oavbrutet flödande ordnings-följd. Den bryts av i mitten, i den punkt där ”han” står; och ”hans” ståndpunkt är inte nuet, det närvarande, så som vi vanligen tänker oss det utan snarare en glipa i tiden som ”han” håller öppen genom att ständigt kämpa, ständigt sätta sig till motvärn mot det för-gångna och framtiden.
– Hannah Arendt, Mellan det förflutna och framtiden (1954)

Profetia
Och jordens köpmän gråter över henne och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras skeppslaster, deras laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, linnetyger och purpur, siden och scharlakan, deras tujaträ, saker av elfenben och dyrbaraste träslag, av koppar, järn och marmor, eller kryddor, parfymer och salvor och olika slag av rökelse, eller vin och olja, mjöl och spannmål, eller nötkreatur och får, hästar och vagnar och slavar och människoliv. De frukter som du längtade efter gick dig ur handen. Allt som glänser och skiner har du förlorat, och aldrig mer kommer någon att finna det.
– Uppenbarelseboken 18:11-14

Ruptur
Bryt sönder, bryt sönder, å mina bröder, dessa de frommas gamla lagtavlor! Tala sönder världsförtalarnas tänkespråk.
– Friedrich Nietzsche, Så talade -Zarathustra (1883)

Förväntan
When the revolution comes
Some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths
You’ll know it’s revolution because there won’t be no commercials
When the revolution comes
– The Last Poets, When The Revolution Comes (1970) 

Utopi
”Utopin ligger vid horisonten”, förklarar Eduardo Galeano. ”När jag går två steg framåt, backar den två steg. Jag går tio steg och den är tio steg längre bort. Vad är utopin till för? För just detta, för att gå.”
– Rebecca Solnit, Hopp (2016)

Nutid
Det borgerliga samhället är den mest utvecklade och mångsidiga pro-duk-tions-organisationen i historien. Förståelsen av dess struktur innebär därför samtidigt insikt i strukturen och produktionsförhållandena i alla fallna samhällsformer – samhällsformer, av vilkas rester och element det borgerliga samhället byggts upp. Sådana rester släpas fortfarande med, samtidigt som blotta antydningar i tidigare samhällsformer nått sin fulla utveckling etc. Människans anatomi ger nyckeln till apans anatomi. Antydningar om det högre hos lägre stående djurarter kan bara förstås om det högre redan är känt. Den borgerliga ekonomin ger alltså nyckeln till den antika etc. Men ingalunda på de ekonomers maner, som suddar ut alla historiska skillnader och i alla samhällsformer ser de borgerliga. Man kan förstå tribut, tionde etc. när man känner till jordräntan. Men man får inte förutsätta att de är identiska.
– Karl Marx, Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin (1858)

Simulering
Varför har vi inga flygande bilar? […] Den frågan slog mig när jag såg den senaste Star Warsfilmen. Filmen var fruktansvärd, men jag blev ändå imponerad av specialeffekterna. Jag tänkte tillbaka på den klumpiga effekter som fanns i femtiotalets scififilmer och tänkte på vad imponerad den tidens publik hade varit om det fått se dagens film. Men då slog det mig. Nä, de skulle inte alls vara imponerade. De skulle vara besvikna att vi nu inte kunde göra allt detta på riktigt vid det här laget. Besvikna över att vi bara hade klurat ut smartare sätt att simulera [framtiden].
– David Graeber, Om flygande bilar (2012)

Senilitet I
Nästa väldigt viktiga datum i Rysslands historia var 988. Det var då Ryssland kristnades, när furst Vladimir, Ruriks son-son-son, kristnade Ryssland och an-tog den österländska kristendomen. Från den tiden så började den centraliserade ryska staten att stärkas. Varför? På grund av det enade territoriet, integrerade ekonomiska band, ett gemensamt språk, och efter kristnandet den gemensamma religionen, och furstens styre. Den centraliserade ryska staten började ta form.
– Vladimir Putin, The Tucker Carlson Podcast (2024)

Senilitet II
Nej, alltså, jag – nej, jag – jag är ser- Jag menar, tänk på saken. Folk har erkänt sig skyldiga.

Ni vet, direkt – direkt efter att jag valdes, åkte jag till vad de kallar ett G7-möte, alla NATO-ledare. Och det var i – det var i södra England. Och jag satte mig och sa, ”Amerika är tillbaka”.

Och Mitterrand, från Tyskland – jag menar, från Frankrike tittade på mig och sa – han sa, ”Du vet, vad – varför – hur länge är ni tillbaka?” Och jag tittade på honom, och – och den tyska förbundskanslern sa, ”Vad skulle du säga, herr President, om du läste tidningen imorgon i London Times, och London Times sa, ‘Tusen människor bryter sig in i parlamentet, bryter upp dörrarna, två Bobbies har dödats för att få stopp på valet av premiärminister.’ Vad skulle du säga?

Och jag hade aldrig tänkt på det ur det perspektivet. Vad skulle vi säga som hände i en annan demokrati runtom i världen? Ja, hela världen såg på – hela världen såg på. Och vad är det som pågår?
– Joe Biden, Remarks by President Biden at a Campaign Event (2024)

Dyskroni
Then came the time of impotence. The overall rhythm of information has accelerated. Those flows are perceived as neuro stimuli by the conscious organism, while the sensory organism lives in a permanent state of nervous electrostimulation and bodily contractions. As consciousness and emotion need time for personal elaboration, and time is short, attention becomes disconnected from consciousness and from emotion. Herein originates the contemporary emotional distress. 

Dyschronia: a malady of duration, a pathology of ‘lived time’.
– Franco ”Bifo” Berardi, Futurability – The age of impotence and the horizon of possibility (2017)

Katastrof
Det är så här man föreställer sig historiens ängel. Hans ansikte är vänt mot det förflutna. När vi uppfattar en händelsekedja ser han en enda katastrof som staplar den ena ruinen på den andra och vräker dem framför hans fötter. Ängeln skulle vilja stanna kvar, väcka de döda och laga det som har blivit sönderslaget, men det blåser stormvindar från Paradiset; de har gripit tag i ängelns vingar med sådan kraft att han inte längre kan fälla ihop dem.
– Walter Benjamin, Historiefilosofiska teser (1940)

Vinna
Tänk om det vore möjligt att åstadkomma en lätt förskjutning i det politiska uttryck och de politiska anspråk som vi ser hos många politiska identiteter? Tänk om vi kunde utöka vårt ordförråd med uttrycket ”jag vill detta för oss” utöver det vanliga ”jag är” […] En sådan dekonstruktion inom ramen för den politiska vokabulären kunde kort sagt vara det som möjliggör återigen ett begär till framtiden […].
– Wendy Brown, Att vinna framtiden åter (2008)

Ny värld I
Allt undergår åter upplösning, somligt snabbare, annat långsammare, och somligt under påverkan av vissa orsaker, andra åter av andra. Vi bör inte anta, att alla världar måste ha samma form.
– Epikuros, Brevet till Herodotos (ca 300 f. kr.)

Ny värld II
Vi har alltid bott i slum och jordhålor. Vi kommer nog att klara oss ett tag till på det viset. För du får inte glömma att vi också kan bygga. Det är vi arbetare som har byggt dessa palats och städer, här i Spanien och i Amerika och på andra platser. Vi kan bygga andra i deras ställe, och bättre sådana. Vi är inte det minsta rädda för ruiner. Vi kommer att ärva jorden. Det råder inte minsta tvekan om det. Bourgeoisien kan spränga sin värld till ruiner innan den lämnar historiens scen. Vi bär en ny värld, här i våra hjärtan. Den världen växer i denna stund.
– Buenaventura Durruti, intervjuad i Toronto Daily Star (1936)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu