Apans anatomi: Feminism för de 99 procenten

Är feminism som är populistisk möjlig? Och marxistisk samtidigt? I manifestet Feminism för de 99 procenten försöker Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya och Nancy Fraser lansera en sådan plattform för den globala feministrörelse som växt fram de senaste tre åren. Den fjärde vågens feminism som en populism för att samla en majoritet. Utan att tumma på […]

Radio åt alla: Välkommen till Malmö #14: Att skälvas av en sosse

Välkommen till Malmö är tillbaka, nu med ännu mer sidospår! I detta avsnitt diskuterar vi MKBs begäran att bilda dotterbolag för att köpa Lindängen Centrum och hur en sosse kommit med ett extremt starkt argument. Detta leder till många sidospår om privat-offentlig samverkan, en Centerpartist som inte tog sitt ansvar, vad det egentligen betyder att […]

Apans anatomi: Den globala klassen

Finns arbetarklassen fortfarande? Javisst. Men den är – och har alltid varit – en global klass. En heterogen fragmenterad klass utspridd i långa produktionskedjor över världen. I det här avsnittet av Apans anatomi diskuterar vi arbetarklassens internationella sammansättning och vad proletarisering innebär. För mer läsning: Inledande citat om strejken på Volvo från Radio Aktiv 5 […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 19: Kapitalistisk realism, ett föredrag.

För er som inte kunde närvara på vårt föredrag i Malmö 190212 så släpper vi vad som skulle bli en generalrepetition. Avsnittet syftar till att på en grundläggande nivå presentera Mark Fishers kapitalistiska realism och dess inverkan på bland annat psykisk ohälsa och kulturproduktion.

Apans anatomi: Amerika först, Europa därnäst

Trumps före detta chefstrateg Steve Bannon turnérar nu Europa och försöker få den splittrade europeiska extremhögern att enas bakom nationalpopulismens fana. Nu vill de erövra EU i vårens europeiska val och EU-motståndet har kastats åtsidan. Vad är nationalpopulismen och vad är lockelsen i Bannons narrativ? Det tar vi oss an i detta avsnitt av Apans […]

Apans anatomi: Centrismens sista suck

Det är trångt i mitten när blockpolitiken upphör. Vänsterpartiet släppte fram en socialdemokratisk statsminister och rödgrön regering som ska genomföra ett omfattande nyliberalt reformprogram med en blåbrun budget. Kommer de svenska socialdemokraterna nu drabbas av samma ras som de övriga europeiska systerpartier som enats med nyliberaler i en centrism? Blir det här SAPs pasokifiering? Och […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 18: Poddarnas fördömda pratar om våld

Detta avsnitt avhandlar Hannah Arendts ”On violence” och markerar slutet på vårt tema om våld. Vi sätter oss för att försöka förstå Arendts distinktion mellan våld och makt, och hur denna onyanserade separation förvirrar snarare än att förklara. Arendts radikala avståndstagande sätts i relation till Fanons förståelse av våld som en del i ett självförverkligande […]

Ungdomshälsan: Kamp i gigekonomin – FAU pratar om facklig gräsrotsorganisering

Hur kämpar man för sina rättigheter i gigekonomin och andra prekära arbeten? På Anarkistiska Bokmässan i Stockholm pratade Johnny från FAU Berlin om hur de jobbat praktiskt med facklig gräsrotsorganisering. Det här är en inspelning därifrån. Deliverunion är en facklig kampanj från fackföreningen FAU för Foodora- och Deliveroo-arbetare i Berlin och Johnny berättar om hur det […]

Apans anatomi: Upploppens tid

Har upploppen kommit att ersätta strejken som den vanligaste protestformen? Det menar Joshua Clover i sin bok Riot.Strike.Riot. Han pekar på de franska gula västarna och menar att de är ett skolboksexempel på protester i vår tid. Är det bara att gilla läget, anpassa sig till situationen och ska vi räkna ut facket? Vad är […]