H SOM I HÄLSA

Biomakt I
”Människan förblev under årtusenden detsamma som hon var för Aristoteles: ett levande väsen som därtill hade förmåga att skapa sig en politisk existens; den moderna människan är ett djur med en politik där dess liv som levande varelse är satt ifråga.”
Michel Foucault, Sexualitetens historia 1 – Viljan att veta (1976)

Biomakt II
”Som Titus Livius och Machiavelli lär oss finns det aldrig endast en ”politisk realism” utan alltid åtminstone två, eller egentligen en enda ståndpunkt som faller sönder i två konkurrerande hållningar: en som organiserar livets begär, en annan som mobiliserar rädslan för döden; biopolitik mot biomakt.”
Michael Hardt och Antonio Negri, Multituden (2005)

Hälsa
”Hälsa, fornsvenska hælsa, betydde ’välfärd’, ’lycka’, ’hälsa’ men även ’hälsning’, att ’önska någon lycka, hälsa och välgång’. Ordet har nära samband med hell (att önska någon lycka etc) och hel (dels ’i sin helhet’, dels ’frisk, utan skada’) och hela (helbrägda, bota), kanske också helig (’som ej får skadas’).”
Wikipedia

Kropp I
”The concept of a body that speaks the gap is an attempt to account for this constitutive dispersion, posing the body as something originally manifold, never One or identical with itself – sometimes playing the role of a substance-body reproducing gender relations; at other times blocking the smooth operation of gender construction, in the shape of a monstrous or abject body; at other times still, forming a material-semiotic figure or a flesh-mind-matter compound that disrupts and transforms the very relationship between matter and idea.”
Tora Holmberg och Fredrik Palm, ”The Body That Speaks The Gap”, i Body Claims (2009)

Omsorg I
”Dagarna går. På morgnarna vinkar Lex till Lisa-Greta som sitter vid sitt köksfönster och lyssnar på radion, och på eftermiddagarna hjälper han henne att sopa bort snö från altanen, eller att hänga upp talgbollar åt stannfåglarna.
’Vem var kvinnan som hälsade på er i torsdags?’ frågar hon en dag.
’En släkting’, säger Lex.
Lisa-Greta hör naturligtvis att han ljuger. Och Lex i sin tur förstår att det är Lisa-Greta som kontaktat kommunen. Han blir inte arg. Tvärtom känner han en våg av värme: någon har sett honom.”
Mara Lee, Future Perfect (2014)

Omsorg II
”Sedan 1980-talet har antalet äldre personer som får hjälp av den offentligt finansierade äldreomsorgen minskat kraftigt i Sverige, samtidigt som den obetalda anhörigomsorgen har ökat. Anhöriga uppskattas i dag ge dubbelt så mycket omsorg som det offentliga, och merparten av denna omsorg utgörs av obetalt arbete som utförs av kvinnor, främst döttrar och hustrur.”
Helene Brodin, ”Hemmadöttrarnas återkomst”, i Fronesis #50-51 (2015)

Omsorg III
”Feminism, though many think the contrary, has opened up a new possibility of mutual recognition between men and women. It has allowed men and women to begin confronting the difficulties of recognizing an other, and to explore the painful longing for what lies on the other side of these difficulties. To attempt to recover recognition in personal life does not mean to politicize personal life relentlessly or to evade politics and give up the hope of transformation – though all these failures do happen in real life. It means to see that the personal and social are interconnected, and to understand that if we suffocate our personal longings for recognition, we will suffocate our hope for social transformation as well.”
Jessica Benjamin, The Bonds of Love (1988)

Prekaritet
”Prekaritet skär tvärs över såväl identitetskategorier som mångkulturella kartor, och bildar sålunda grunden för en allians inriktad på opposition mot statligt våld och dess förmåga att skapa, exploatera och distribuera prekaritet för ändamålen profit och territoriellt försvar. En sådan allians skulle inte kräva enighet i alla frågor om begär eller övertygelse eller självidentifikation. Det skulle bli en rörelse som ger skydd åt vissa slags pågående motsättningar mellan deltagarna och värdesätter sådana fortgående och animerande skiljaktigheter som tecknet på och substansen i en radikalt demokratisk politik.”
Judith Butler, Krigets ramar (2009)

Prioritera
”Flera aktörer har även fokuserat stora resurser att utveckla tjänster till kroniskt sjuka, som kontinuerligt behöver vård och därmed är en mer säker intäktskälla om de kommer in i den digitala vårdgivarens system. Denna patientgrupp är en stor guldåder i det svenska vårdsystemet.”
”Nätläkarnas nya kassakor”, Dagens Industri (2019-03-14)

Profitör I
”AstraZeneca är ett globalt innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på att erbjuda innovativa behandlingar inom tre terapiområden. Företaget har en ledande ställning på tillväxtmarknaderna och en snabbt växande verksamhet inom onkologi.
Avkastningen till aktieägarna har varit god de senaste åren även om verksamheten utvecklats svagare på grund av patentutgångar för ett antal viktiga läkemedel. 2018 ökade omsättningen igen efter att ha minskat under ett antal år.
Stark FoU-produktivitet, framgångsrik kommersialisering av nya behandlingar och bibehållet ledarskap på de snabbväxande tillväxtmarknaderna är centralt för framtida värdeskapande.”
Investor, ”AstraZeneca – Our view”, www.investorab.com

Profitör II
”Det är inte första gången läkemedelsbolaget tvingas betala böter. 2010 betalade AstraZeneca 520 miljoner dollar, motsvarande 3,7 miljarder kronor i dåvarande valuta, efter ännu en uppgörelse med den amerikanska staten. Likt den nuvarande tvisten handlade det då om läkemedlet Seroquel, som ska ha marknadsfört mot symptom den inte godkänts för.”
”Astra Zeneca betalar 110 miljoner dollar i uppgörelse”, Dagens Industri (2018-08-08)

Self care
”You know this hair is my shit
Rolled the rod, I gave it time
But this here is mine”
Solange Knowles, Don’t touch my hair (2016)

Vanmakt
”Jag lyssnade och tyckte det var häftigt – att se ett verkligt stort bolag blicka in i framtiden.”
Hans Rosling, Hur jag lärde mig förstå världen (2017)

Yrkesfara
”Vi mördades i den svenska industrin
Vi är femhundra per år som blir slaktade som svin
I fabrikerna där man suger ut vår märg
Och störst av alla mördare är Jacob Wallenberg”
Dan Berglund, De mördades fria republik (1975)

Ångest I
”Dalen inom riktigt synhåll nu tvärstannade han och bara glodde. Så blinkade han och harklade sig och gick en bit med ögonen åt ett annat håll.
För sånt händer inte.
Han kraxade en gång till och spottade och sköt upp mössan och såg. Men det var så.
Nästan hälften av daltaket hade rasat.
Nils måste sätta sig men också det var för tröttsamt.
Han slängde sig bakåt men det var som omöjligt att få vila. Han vände och vred på sig som en jagatrött hund och flåsade. Men han tänkte ingenting.”
Sara Lidman, Tjärdalen (1953)

Ångest II
”FL1: Jag tycker att jag lär mig mer när jag pratar med människor, faktiskt.
VM: Jo men det gör man faktiskt. Det har du rätt i.
FL1: Apropå det, vad har hänt med ditt finger?
VM: Mitt finger?
FL1: Ja.
VM: Nej jag högg av det med en yxa.
FL1: Varför gjorde du det?
VM: Va? Varför? (skrattar, FL:s not)
FL1: Ja.
VM: Ja det var eh, det finns ju. Ja ni har ju säkert min yxa nu. Och blodet på verktygsbänken. Men…
FL1: Var det ett misstag eller var det medvetet? Det var min fråga egentligen.
VM: Ja det är väl lika bra att vara ärlig. Det var faktiskt medvetet då.
FL1: Mm. Vill du dela anledningen till det?
VM: Jo det var så att jag hade, jag hade ett beroende. Och så hade jag lovat mig att om jag faller tillbaka i det så skulle jag hugga av ett av mina finger. Eller ett av mina fingrar. Och det gjorde jag för ett tag sen och då, ja sen så slutade jag med det igen och så fullföljde jag det så för att ja, visa på att jag aldrig ska falla tillbaka i det.
FL1: Du är väldigt hård mot dig själv.
[…]
FL1: Det är ganska nyligen eller.
VM: Ja det var i helgen.
FL2: Vad var det för beroende?
VM: Eh, pornografi.
FL1: På nätet då eller?
VM: Mm. Precis.”
Ur Säpos förhör med Viktor Melin, bombnazisten i Göteborg (2017)

Ångest III
”Ju djupare hennes ångest är, desto större är människan.”
Søren Kierkegaard, Begreppet ångest (1844)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu