W som i Wetoogether

#wetoogether
#ickegodkänt (lärare), #exponerad (fotografer), #vardeljus (kyrkan), #utantystnadsplikt (lärare), #inteförhandlingsbart (fackföreningsvärlden), #sistaspikenikistan (byggbranschen), #vikokaröver (restaurangbranschen), #banaväg (transportbranschen), #nustickerdettill (vården), #metoovoo (vård och omsorg), #närmusikentystnar (musiker), #påvåravillkor (försäkring), #idetoffentliga (offentligt anställda), #tystdansa (dans), #timeout (idrott), #orosanmälan (socialarbetare), #medvilkenrätt (jurister), #tystnadtagning (teater), #tystiklassen (elever), #teknisktfel (teknikbranschen), #imaktenskorridorer (politik), #visjungerut (sångare), #killtheking (hårdrock), #rackupphanden (gymnasieelever), #deadline (journalister), #taggarnautåt (florister), #larmetgår (räddningstjänst), #sistabriefen (pr-branschen), #underytan (hedersförtryck), #visparkarbakut (ridsport), #nykterfrizon (nykterhetsrörelsen), #vårdensomsvek (patienter), #metoobackstage (kultursektorn), #konstnärligfrihet (konstvärlden), #slådövörattill (döva), #listanärstängd (nattklubbsbranschen), #orosanmälan (socialarbetare), #akademiuppropet (akademiker), #givaktochbitihop (försvaret), #kidstoo (barn), #utgrävningpågår (arkeologer), #vispelarintemed (gamer och spelbranschen), #allavi (generellt).

#hetoo
Det bästa vi vet är att stå breve
Och se när det händer, se när det smäller
Se när det väller in vittnesmål
Som senare fäller och se att vi har renare händer men
Det gäller inte bara mediamän eller ledarskribenter
Det gäller även, typ, regeringsmedlemmar
Vänstern och SD och allt där emellan
Din VD, kollega och deras vänner
Ville du ha fler exempel?
Jag tror du kan se vad jag tänker
Jag tror att du fattar poängen
I vartenda gäng nästan vart du än vänder dig
Finns det en Martin Timell och om du inte
Ser honom är det du själv
(Frej Larsson & ODZ. ”Martin Timell”)

Bortom identiteten I
För att jag ska kunna lyfta blicken från mitt kön
behöver jag en levbar framtid
att fästa horisonten vid.
(Nino Mick, Tjugofemtusen kilometer nervtrådar, 2018)

Bortom identiteten II
Tänk om det vore möjligt att åstadkomma en lätt förskjutning i det politiska uttryck och de politiska anspråk som vi ser hos många politiska identiteter? Tänk om vi kunde utöka vårt ordförråd med uttrycket ”jag vill detta för oss” utöver det vanliga ”jag är” – med dess defensiva vingklippning av identiteten, dess hävdande av positioners oföränderlighet och dess likställande av social och moralisk position. […] En sådan lätt förskjutning av den politiska identitetsdiskursen undviker den nostalgiska eller humanistiska vänsterns ahistoriska eller utopiska invändningar mot identitetspolitiken, liksom högerns reaktionära och lömska attacker på den politiska identiteten.
(Wendy Brown, Att hålla fast vid sin skada, 1992)

Befrielse
I kölvattnet av 2016 har ropen på en enad vänster hörts igen. Det är visserligen tid att slopa den utmattande och trötta motsättningen mellan: “identitetspolitikvänstern” å ena sidan och “klasskamp före allt”-vänstern å den andra. Men är vi dömda att upprepa alla de misstag som redan begåtts i vänsterns historia, där en del befrielsekamper betraktats som förbrukningsvaror i sökandet av en mekanisk proletär enhet. Visst, vid det här laget – efter år av outtröttliga försök från bland annat marxistiska feminister – är vi kapabla till en klasspolitik som stärks, inte försvagas, av att konfrontera olika former av materiell marginalisering i den kapitalistiska samtiden. Transpersoners befrielsekamp kan och ska – likt Nat Raha nyligen påpekade – gå bortom liberala idéer om social inkludering. Transpersoners och icke-binäras kamp för hälsa och rättvisa är inte bördor utan tillgångar för den bredare kampen för en universell och skälig sjukvård för alla. Den kamp som pågår, för transkvinnors, transmäns och icke-binäras trygghet och säkerhet kan – snarare än att försvaga den – bygga en militant arbetarrörelse.
(Kylie Benton-Conell, Up for debate, 2018)

Sexualmyter
Har ni läst sexualbrottsutredningen
om inte ska ni veta att enligt den
är alla kvinnor små våp som inte vet
ett enda dugg om sin sexualitet
Ty en kvinna är så attraktiv och utstuderad
att en stackars man kan bli vådligt frustrerad
Då ska väl kvinnorna ta konsekvensen
om inte männen kan se gränsen
Och alla måste inse att sexualitet
alltid hänger samman med aggressivitet
och det kan inte vara brottsligt att ta för sig
när nån så skamlöst bjuder ut sig
Dessutom vet ju inte kvinnorna vad dom vill
har hon sagt ja till en sak vill hon lite till
för ett nej från en kvinna är aldrig riktigt nej
Det vet väl varje karl och låter inte lura sig
Så tjejer om ni blir utsatta för våldtäkt
efter att bara ha pratat med en kille
så är det för att ni så våldsamma känslor väckt
eller för att ni egentligen ville
Vilken bild som utredarna vill ge oss
att män har lustar som de inte kan betvinga
Om det är så får vi börja springa
eller också får vi lära oss att slåss
(Röda bönor, Sången om sexualmyterna, 1978)

Övergrepp
Åh, tänk om du hade gått en annan väg
Eller inte vart så korkad och gått ute själv
Du kanske hade fel kjol eller kanske gick för sakta
Det måste va’ ditt fel
Det var aldrig ditt fel
De jävlarna ska skjutas
De jävlarna ska skjutas
De jävlarna ska skjutas
De jävlarna ska skjutas
Jag vet vad han heter
Jag står med ett gevär
Jag ska spendera mitt liv
Och ta tillbaka allt som är ditt
(Säkert, Allt som är ditt, 2007)

Anarkafeminism
Feminismen praktiserar det anarkismen predikar. En kan gå så långt att hävda att feminister är de enda existerande protestgrupperna som ärligt kan kallas praktiserande anarkister; för det första eftersom kvinnor engagerar sig i specifika projekt som abortkliniker och förskolor; för det andra eftersom en betydande del av de apolitiska kvinnorna för det mesta vägrar placera sig i politiska konfliktskalor som höger-vänster eller reform-revolution. Kvinnor engagerar sig i specifika projekt och deras apolitiska aktivitet utgör ett stort hot mot både högern och vänstern, och den feministiska historien visar hur kvinnor har lurats bort från att verka i sina intressen, koopterats till bara handla om lagstiftande genom etablerade partier eller koopterats på en teoretisk nivå av vänstern. Denna indefiniering har ofta hindrat oss från att ställa frågan vad hur läget med feminismen är. Vad är den bästa strategin för förändring?
(Lynne Farrow, Feminismen som anarkism, 1974)

Situerad kunskap
När kvinnor talar sant talar de subversivt – de kan inte hjälpa det: om du är underordnad, om du hålls nere, bryter du dig ut, du omkullkastar. Vi är vulkaner. När vi kvinnor erbjuder vår erfarenhet som vår sanning, som mänsklig sanning, förändras alla kartor. Det finns nya berg. Det är vad jag vill – att höra dig få ett utbrott. Du unga Sankt Helenses berg som inte känner till makten inom dig – jag vill höra dig.
(Ursula K LeGuin, Dancing At The Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places, 1989)

Situerad kunskap II
Feministisk objektivitet innebär helt enkelt situerad kunskap.
(Donna J. Haraway)

Reproduktion I
Idag nådde jag en gräns där jag känner att läget på akuten/ Sahlgrenska är utom kontroll, den är utan tvekan patientosäker. Jag är förtvivlad som förbannad. Patienter väntar på akuten för att bli inlagda i 2-3 dygn och vårdplatser finns inte ens på intensiv-avdelningarna. Arbetsmiljön och stressen på akuten är så dålig att kollegor ständigt är på bristningsgränsen, sköterskor som läkare. Detta är ohållbart, detta är ett slagfält.
Man kan ju fråga sig varför det inte finns vårdplatser? Jo för att vi förlorar våra sköterskor. Arbetsförhållandena och lönerna för våra kollegor är så usla att de flyr fältet och slutar våra sköterskor, ja då stänger man ner vårdplatser. Jag har alltid älskat att arbeta på akuten, men nu har min gräns nåtts. Vi får organisera oss, vi får visa sjukhusledning, politiker och väljare att detta inte längre får fortgå. Läget är ytterst patientosäkert och arbetsförhållandena är helt oacceptabla. Om vi hade fått strejka så hade det blivit nästa steg.
(Valeria Castro Tejera, 2018)

Reproduktivtion II
Matlagning, barnomsorg och hushållsarbete beskrivs genomgående av Kollontaj som improduktivt arbete i motsats till det produktiva lönearbetet, allt enligt den klassiska (och mycket omdebatterade) marxistiska terminologin. Samtidigt står det klart för henne att hemarbetet spelar en viktig roll i reproduktionen av arbetskraften och livet. Lösningen på problemet stavas kollektivisering: matbespisningar, daghem och kollektivboenden kommer att befria kvinnan och skapa förutsättningar för gemenskaper som sträcker sig bortom familjens, men de kommer också att möjliggöra ett friare kärleks- och sexliv. […]
Ansvaret för reproduktionen av livet skulle flyttas från kvinnan till rörelsen och därmed spränga det kapitalistiska samhällets sociala ramar. Sexualiteten skulle frikopplas från äganderättens principer och utvecklas i en friare och alltmer kamratlig och tillåtande riktning.
(Shabane Barot, Familjen som politiskt slagfält, Fronesis 2015)

Reproduktion III
Det är helt enkelt lögn, då man säger, att preventiverna skulle orsaka överdrift. Och man är medveten om, att man ljuger. Men varför skria då mörksens vänner så förskräckligt emot preventivmedlen? Jo, ty för det första, i och med att dessas allmänna användande av kvinnan, blir hennes ställning en helt annan än nu; för det andra kräver man fortfarande av arbetarklassen, att den förutom allt annat slaveri, skall underkasta sig att skänka landet villiga arbetskrafter och – soldater.
Att den dag det är hon, kvinnan som bestämmer om det skall bli barn eller ej, att hon då kommer att ha det övertag som nu mannen har, det är självklart. Men därmed blir hennes roll i samhället såväl som i det enskilda kärleksförhållandet – det må vara äktenskap eller fri förbindelse – en helt annan än den varit och är. Det är detta man är rädd för.
(Hinke Bergegren, Ljusets fiender, 1910)

Reproduktion IV
Temat om den sociala reproduktionen, eller alla de aktiviteter som berör generationer och omsorgen om livet, är ett centralt tema i vårt program och i högsta grad politiskt: ett problem som måste gälla hela samhället. Inte bara, som patriarkatet velat och nyliberalismen försöker att bekräfta, kvinnor och deras förutfattade tillgänglighet och naturliga destination. Vår plan grundar sig istället på feminism och transfeminism, alltså på självständiga principer, på intersektionalitet, självförsvar, förebyggande praktiker, många olika discipliner, solidaritet och social rättvisa.
(Non una di meno i sin programförklaring “Abbiamo un piano” 2017)

Ickebinär
Se på mänskligheten som en solfjäder. När fjädern är stängd finns bara man och kvinna. Vecklar du ut fjädern öppnar sig en värld med en massa pronomen och identiteter.
(Elisabeth Ohlson Wallin, 2018)

Revolution
Du kan inte köpa en revolution. Du kan inte göra en revolution. Du kan bara vara en revolution. Den finns i din själ eller ingenstans.
(Ursula K Le Guin, The Dispossessed, 1974)

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu