Nummer 4, 2023 — Kamper i Norr

Omslag till brand nummer 4.2023 Kamper i Norr. Föreställer en punkare och en same som grillar korv.

Dekolonisering är ett begrepp som fler och fler kamper runt om i världen återknutit till för att förstå den egna relationen till exploatering och förtryck och frigöra sig från det. I och med den senaste fasen av Israels bosättarkolonialistiska folkfördrivningskampanj i Palestina har begreppet återaktualiserats. Många frihetskamper i världen relateras nu till den palestinska och en ny gemenskap byggs. 

Dekolonisering och idén om en värld som inte styrs av västerländsk universalism, modernitet  och kapitalism är central för många som engagerar sig i kamper för ursprungsfolk runt om i världen. Det är också ett viktigt begrepp när vi ska försöka förstå livsvillkoren i de norra delarna av Sverige. 

Redan på 1600-talet beskrevs norra Sverige som ett svenskt Indien, en plats för extraktion för kolonialmakten. Det är en logik som har ekat genom århundradena. I dag går den logiken igen under benämningen grön omställning. Från norra Sverige ska resten av landets välstånd komma. Det är i norr batterifabrikerna ska ligga. Det är intill de torrlagda älvarna som mer el ska extraheras från vindkraftverk. Det är i norr hela städer flyttas för att gruvan ska expandera och den nya fossilfria malmen exporteras. Det är på samebyarnas renbetesmark och intill de sista stora skogarna som nya gruvor planeras av utländska företag som vill tjäna pengar på metaller till både elbilsbatterier och oljeutvinning. Paradoxalt nog ska norra Sverige samtidigt locka turister till den orörda naturen. 

Det är inte bara naturresurserna som exploateras i norr, det gör även erfarenheter och berättelser. De används ofta av andra, för andra, någon annanstans. Men vi vill inte låta andra berätta om våra kamper, vi vill tala inifrån kolonin. Vi som har gjort det här numret har därför alla koppling till norr, antingen som urinvånare, som nybyggare, som väldigt nya norrlänningar eller som utflyttade. 

Runt om i världen skakar imperier just nu av kraften från den dekoloniala frihetskampen. Samma kamp som förs i Sveriges Indien. Kamper mot extraktion, kapitalism och utplånandet av djur och växter. Kamper för språk, kultur och inkomstmöjligheter för urinvånarna, för bevarandet av sjukhus, gemenskap och relationer. Det är dessa kamper som knyter ihop Norrland med resten av världen, inte den globala kapitalismens vinstintressen.