Pressmeddelande: Zapatisternas resa för livet har nått Sverige

Den 24 september kommer en delegation från zapatiströrelsen till Sverige för att under drygt två veckor dela berättelser av erfarenheter över antikapitalistisk kamp och aktivism kring rätten till mark, miljö,  ekonomisk och social jämlikhet, jämställdhet och avkolonisering.  Zapatisterna är en revolutionär befrielserörelse formad av framförallt urfolk från delstaten Chiapas i södra Mexiko. Deras rörelse formades […]

En invasion för livet

”Invasionen har börjat!”, deklarerade Subcomandante Insurgente Galeano, tidigare känd som Subcomandante Marcos, när zapatisternas fartyg La Montaña (Berget) lämnade Mexiko för sin resa mot Spanien tidigare i år. Denna invasion, i själva verket den första etappen i zapatisternas projekt En resa för livet, en planerad världsomsegling i syfte att träffa andra antikapitalistiska rörelser världen över, […]

”Separatistiska grupper fyller en viktig funktion så länge en skev maktbalans mellan könen existerar. ”

Vi fick en liten pratstund med Allt åt Alla kvinnofront om deras organisation och tankar kring separatistisk organisering. Berätta lite kort om Kvinnofronts verksamhet och organisation! Vi är ett separatistiskt lokalförbund inom Allt åt Alla för kvinnor och icke-binära. Vi bedriver kvinnokamp, klasskamp och antifascistisk kamp.  Ni är ju en av få kvinnoseparatistiska organisationer idag […]

Nya siffror, samma kamper

Brand är en tidning som produceras av ett redaktionskollektiv där alla arbetar ideellt, utan lön eller arvoden. Våra skribenter och illustratörer bidrar också med texter och illustrationer utan ersättning. Ibland märks det kanske genom att det kommer med något korrekturfel mer än i professionella tidningar. Men mest hoppas vi att det märks i innehållet: en […]

Solen som aldrig går ner

Foto: David Huang ”Atomkraft – nej tack”, märket med den leende solen, är antagligen den mest spridda politiska symbolen från Danmark (för några år sedan flammade det också upp ett intresse för den danska flaggan utomlands men det verkar ha slocknat). Mindre känd är historien om hur folkrörelsen OOA (Organisationen Til Oplysning Om Atomkraft) faktiskt […]

De enda som ärver antinazismen är antifascisterna

I sken av att den offentliga debatten de senaste åren intensifieras om samlingsregeringens och Sveriges roll under andra världskriget så vill Demokratikämparna lämna följande kommentarer. För det första undergrävs konkret forskning när den politiska miljön använder ämnet i sin kamp om att erövra den parlamentariska makten. Debatten är extremt förenklad och fördummad och vriden till […]

Den nyliberala högerpopulismen

För strax två veckor sedan nåddes jag av nyheten att Liberalerna kommer arbeta för en borgerlig regering med stöd från Sverigedemokraterna. Och detta utan att SD kommer få något att säga till om i regeringsfrågan och budgeten. De blev ganska snart kallade för naiva av i princip alla politiska kommentatorer förutom Ebba Busch.  Det här […]

Så började det – den nya kvinnorörelsen på sjuttiotalet

Det finns många likheter mellan Metoo-rörelsen och hur den idag oumbärliga kvinnojoursrörelsen startade på 70-talet. Brand talar med tre kvinnor som livet igenom kämpat mot kvinnovåld, om hur de blev engagerade och om hur de håller engagemanget vid liv.   Irene Andersson, Britt Johansson och Elisabeth Lewander träffades i Kristianstad på 1970-talet. På den tiden […]

Identitetspolitikens decennium

Under 2010-talet dominerades det politiska samtalet av prat om identitetspolitik. Men vad var det identitetspolitiska, hur löd kritiken, och vad tar vi med oss in i 20-talet? Brands redaktionsmedlem Miranda har träffat Tilda, en gammal vän och kamrat, för ett samtal om ett av 10-talets nyckelbegrepp. Miranda: Hej Tilda! Du och jag har ju känt varandra väldigt länge och när vi […]

Progressive Genitalia

I Skrapan på Södermalm i Stockholm finns förutom butiker, studentbostäder och en exklusiv bar med det käcka namnet Himlen även Progressive Genitalia. Ett självständigt forskningsinstitut och företag för underlivsutveckling – med tillhörande klinik. Studentkorridorernas kliniska tomhet, med sin konnotation av desinficerade operationshallar, är en perfekt arena för en verksamhet som på många sätt försöker hålla […]