Q som i Queer

Black Power
Det finns ingenting som säger att den homosexuelle inte också kan vara en revolutionär. Och kanske några av mina egna fördomar läcker in i formuleringen ”till och med den homosexuelle kan vara en revolutionär.” Kanske är det tvärtom, att den homosexuelle kan vara den främsta av revolutionärer.

— Huey Newton, ”The Women’s -Liberation and Gay Liberation -Movements”, 1970

Butch
Det var dags att hitta ett fabriksjobb. Butcharna uppmanade mig att söka mig till stål- eller bilindustrin. Självklart visste jag redan allt det. Jag var ingen jävla dumbom. I de tunga industrierna hade fackets styrka vunnit rimliga villkor och löner som det gick att leva på.

Men Edwin berättade att det var mer än så. Fackföreningarna säkrade trygghet på jobbet. Hon berättade för mig att till skillnad från de arbetsplatser som saknade starka fack, så kunde hon inte bli uppsagd bara för att nån förman inte gillade hennes ansikte. Med fackets styrka – det var butcharna överens om – så kunde en hen hitta sin egen nisch, och påbörja en resa mot en mer värdefull ålderdom.

— Leslie Feinberg, Stone Butch Blues, 1993


Femme
femme är en kopia utan original femme är den originella ursprungliga flickan femme är det lesbiska arvet femme är arvssynden femme är den syndiga flickan femme är flickornas ironi femme är den ironiska femininiteten femme är den feminina principen femme är principiell solidaritet femme är den solidariska systern femme är den systerliga perversionen femme är det perversa begäret femme är den begärande kvinnan femme är kvinna – till – femme är femme fatale femme är den fatala feminismen femme är feminismens fuck-up femme är the fucking queen of queer femme är bortom queer femme är i relation femme är inte sin relation femme är ett val femme tror inte på fria val femme är o/synlig femme är (inte) det synliga femme är inte sin spegelbild femme speglar sig i andra femme är den andra femme är alla andra femme är subjektivt objekt femme är sanning och fiktion femme har ingen början femme har inget slut

— Ulrika Dahl, Skamgrepp. Femmeinistiska essäer, 2014

Inbördeskrig
Himlahjortarna lever i gruvornas inre. De strävar efter att komma upp till markytan och söker då hjälp av gruvarbetarna. De lovar att leda gruvarbetarna till ädla metaller, men när knepet misslyckas börjar hjortarna trakassera gruvarbetarna som till sist måste övermanna dem och mura in dem i gruvgångarna bakom klippblock cementerade med lera. Ibland är hjortarna starkare än gruvarbetarna och torterar dem till döds. En hjort som lyckas ta sig upp i ljuset förvandlas till en stinkande vätska som sprider pest.

– Jorge Luis Borges & Adolfo Bioy Casares, Sällsamma historier, 2014 [1953]


Intersektionalitet
Vi är övertygande om att patriarkatets sexualpolitik är minst lika avgörande för svarta kvinnors liv, som politiken rörande klass och ras. Vi menar också att det är svårt att skilja ras från klass, och från sexuellt förtryck, eftersom vi i våra liv erfar de här förtrycken samtidigt.

The Combahee River Collective Statement, 1977

Klänning I
Det finns mer att lära av att bära en klänning för en dag, än att bära en -kostym under en hel livstid.

– Larry Mitchell, The Faggots and their Friend Between Revolutions, 1977

Klänning II
Att bli drag king är att se igenom genus-matrisen, upptäcka att män och kvinnor är performativa och kroppsliga påhitt, övertygade om sin egen naturlighet. Den här synen på världen får dig att skratta, den blåser upp bärande luft under dina fötter, gör dig flytande – som politisk ecstasy.

– Paul B. Preciado, Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in The Pharmacopornographic Era, 2013

Kolonialism
Så länge västerländska liberala demokratier använder ”homosexuellas rättigheter” som ett lackmustest för att avgöra huruvida en demokrati är lämplig nog för 2000-talet. Så kan vi uppröras över anti-gaylagar i Nigeria utan att säga något om det våld och den ekonomiska exploatering som oljebolaget Shell utsätter landet och det nigerianska folket för.

– Kenyon Farrow, ”A Future Beyond Equality”, i S&F Online, 2011

Kärlek
Jag är för dig det du vill att jag ska vara i det ögonblick då du ser mig som du aldrig sett mig: i varje ögonblick. När jag skriver är det alla dem vi inte vet att vi kan vara som skriver sig från mig, utan uteslutanden, utan förgripanden, och allt det ska bli som kallar oss till det outtröttliga, berusande, omättliga kärasökandet efter kärleken. Vi ska aldrig vara varandras brist.

– Hélène Cixous, Medusas skratt, 2015

Lesbiskhet I
Vad är en lesbisk? En lesbisk är alla kvinnors vrede kondenserat till explosionspunkten. Hon är kvinnan som, oftast i synnerligen tidig ålder, börjar agera i enlighet med sin inre övertygelse att bli en mer fri människa än vad hennes samhälle – då, men definitivt senare – tillåter henne att vara.

Radicalesbians, 1970

Lesbiskhet II
Det vore missvisande att påstå att lesbiska umgås, älskar, och lever med kvinnor, för ”kvinna” har endast en betydelse inom en heterosexuell tankesfär, och ett heterosexuellt ekonomiskt system. Lesbiska är inte kvinnor.

– Monique Wittig, The Straight Mind, 1980

Monster I
Ordet ”monster” kommer från det latinska substantivet monstrum, ”evigt förebud,” som bygger på verbet monere, ”att varna.” Det kom att användas för att hänvisa till levande ting av onormal form eller struktur. Eller till sagolika varelser, såsom sfinxen, som var uppbyggda av omaka delar. Eftersom att man under antiken såg uppenbarelsen av dessa varelser som tecken på kommande övernaturliga händelser. Monster, precis som änglarna, fungerade som det utomordentligas budbärare. Deras uppgift var att tillkännage kommande uppenbarelser, i stil med: ”Var uppmärksamma, något av stor vikt är på väg att inträffa.”

– Susan Stryker; ”My Words to Victor Frankenstein Above the Village of Chamounix: Performing Transgender Rage”, i GLQ, 1994

Monster II
They told us we were girls
How we talk, dress, look, and cry
They told us we were girls
So we claimed our female lives
Now they tell us we aren’t girls
Our femininity doesn’t fit
We’re fucking future girls
Living outside society’s shit

We’re from the future, not from the past
We live our own way, not up history’s ass

– Girls Living Outside Society’s Shit, ”G.L.O.S.S. (We’re from the Future)”, DEMO, 2015

Nationalism
Homonationalism handlar om att inse vidden av det skifte för sexualitetsfrågorna vi befinner oss i. När Jimmie Åkesson går upp och talar för rätten att ”älska någon av samma kön” visar han inte bara att sexualiteten fått en särskild politisk betydelse i vår tids berättelse om vilka som får ingå i nationen – det visar också på en stor förändring som rymmer relationen mellan stat, sexualitet och kapital. Det är en förändring som kräver att hbtq-rörelsen har mod att se och konfrontera homonationalismens främsta kännetecken – kommersialiseringen och en nationell omfamning av en villkorad del av gaykulturen.

— Anna Maria Sörberg, ”Nationalister använder hbtq-kulturen för sina egna syften”, i DN, 2019

Neutrum

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol…
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,
jag är en skål för alla kvinnors ära,
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,
jag är ett språng i friheten och självet…

– Edith Södergran, ”Vierge moderne”, 1916

Pride
Det har ju förekommit en del utspel i media där man nu varnar för att nån slags extremvänster håller på att kidnappa Pride. Sanningen är mycket värre och skrämmande än så. Vi kan avslöja att Pride redan är kidnappat sedan flera år tillbaka av alldeles galna och extrema liberaler. Dom har förvandlat det som en gång i tiden kallades frigörelseveckan till ett kommersiellt jippo, en slags stadsfestival i HBT-kommunen sponsrad av multinationella tobaksföretag. Pridetåget är under ockupation och leds av dessa militanta extremister rakt in i en värld där alla är lika mycket värda för kapitalet så länge vi betalar för oss.

– Transmilitanta brigaden, ”Ett transmilitant manifest”, i QX, 2012


Queer I
Att vara queer innebär att föra ett annat sorts liv. Det handlar inte om traditioner, vinstmarginaler, patriotism, patriarkatet eller att bli assimilerade. Det handlar inte om verkställande direktörer, privilegier och elitism. Det handlar om att existera i marginalerna, att definiera oss själva; det handlar om genderfuck och hemligheter, vad som finns under bältet och djupt inne i hjärtat; det handlar om natten. Queerrörelsen är en gräsrots-rörelse, för vi vet att var och en av oss, varje kropp, varje fitta, varje hjärta och röv och kuk är en värld av njutningar som väntar på att bli utforskad. Varenda en av oss är en värld av obegränsade möjligheter.

Queer Nation-manifestet, 1990

Queer II
Queerteorin och aktivismen utmanar inte bara kollektiva identiteter, utan ifrågasätter dessa identiteters enhet, historia, stabilitet, essens och politiska användbarhet. Queer river runt i stabiliteten och enheten, inte för att utplåna den eller för att hitta en lösning utan för att skapa osäkerhet och rörlighet. Det handlar om att ständigt rycka undan mattan som det till synes givna står på. Queer ställer sig i opposition till det normala samhället och idén om normalitet överhuvudtaget. Man väljer utanförskapet och en kompromisslös konfrontationspolitik.

— Pia Laskar, ”Queert dilemma”, i Arena, 2003

Queer III
Vi springer för att söka ett vapen och vi fortsätter springa för att se var vi kan göra oss av med det. […] Vi kan inte representera oss själva. Vi kan inte bli representerade.

— Fred Moten & Stefano Harney, The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study, 2013


Regnbågskapitalism

Att vara queer år 2019 är att uppleva en slags yrsel. Det är att inte kunna urskilja vänster från höger. Under det hövliga juridiska skyddet, det pråliga fördömandet av homofobi och de glättiga Netflix-serierna, så vrider sig något blodigt och slingrigt. Jag känner hur det rör sig under mina fötter, jag känner rycken och tyngden och det slippriga blodröda som sprider sig. Under regnbågen, krigsmaskinen.

– Sita Balani, ”Field Notes: Queer Vertigo”, i the87press, 2019

Sex I
Så vi får inte tänka att sex/kön är källan till sexualitetens historia, utan snarare måste vi visa hur sex/kön är historiskt underordnat sexualiteten. Vi får vidare inte placera könslivet i verkligheten och sexualiteten bland de vilseledda illusionerna; sexualitet är en mycket verklig historisk formation; och det är den som givit upphov till idén om sex/kön som en nödvändig spekulativ del av sexualitetens funktion. Vi får inte tro att vi kan avsäga oss sexualitetens makt genom att bejaka könet, det skulle bara vara att gå med på sexualitetens formulering. Istället är det idén om könet som upphov till sexualiteten som vi måste slå oss fria från. Det vill säga om vi – genom en taktisk vändning av sexualitetens mekanismer – vill motverka maktens grepp om kroppar, njutningar och kunskap, för att försvara deras fulla mångfald och möjlighet till motstånd.

– Michel Foucault, The History of -Sexuality Volume 1, 1978


Sex II
För all del, ha så mycket sex du vill och behöver. Men blanda inte ihop ditt knullande med någonting annat än, ja, att knulla. […] Revolutionen kommer inte att uppstå i svallvågorna av någons multipla orgasm, tillsammans med sju partners på golvet mitt i ett kollektiv. Den kommer bara att hända om vi faktiskt har en plan för att förstöra de system som upprätthåller förtryck och exploatering.

— Yasmin Nair, ”Your Sex Is Not Radical”, 2015

Stonewall I
Stonewall var ett av omkring 750 uppror som ägde rum i amerikanska städer mellan 1965 och 1972 – ofta som en reaktion mot polisvåld. Under den så kallade heliga veckan av uppror i april 1968, protesterade svarta ungdomar i över hundra städer efter mordet på Martin Luther King Jr. Den här väldiga vågen av våldsam arbetarklass-revolt förändrade USA:s politiska landskap i grunden. Svarta tonåringar gick i täten, och drev medborgarrättsrörelsens organisationer och aktivister framåt mot nya revolutionära horisonter – Black Power, den nya kommunistiska rörelsen och beväpnad motståndskamp. Vi måste förstå Stonewall som en del av den här protestvågen. Stonewall var en rörelse av queers, huvudsakligen av queers of color, som inspirerades och tog intryck av de svarta uppror som svepte över landet. Radikal gay-aktivism, oavsett svart eller vit, möjliggjordes genom svart revolt.

— M.E. O’Brien, ”Fifty Years of Queer Insurgency”, i Commune, 2019


Stonewall II

Jag var en radikal, en revolutionär. Jag är fortfarande en revolutionär… Jag är glad att jag deltog i Stonewall-upproret. Jag minns när nån kastade en molotov-cocktail och jag tänkte, ”Gud, revolutionen är här. Revolutionen är äntligen här!” Jag hade alltid trott att vi skulle slå tillbaka – jag bara visste det. Men jag visste inte att det skulle hända just den kvällen. Jag är stolt över att ha varit där. Det hade gjort ont att gå miste om det ögonblicket, eftersom det var då jag fick se världen förändras för mig och mina kamrater.

— Sylvia Rivera, intervjuad av Leslie Feinberg för Worker’s World, 1998

Synlighet
Ett av problemen med idén om transpersoners synlighet är att den förutsätter osynlighet: för att synliggöra ett fåtal, måste alla andra försvinna in i bakgrunden, och det försvinnandet är alltid ett politisk projekt som i sig reproducerar förtryck.

— Che Gossett, ”Blackness and the Trouble of Trans Visibility”, 2017

Transfobi
Samtida transfobi är kusligt lik tidigare former av homofobi (och med ”tidigare” menar jag inte att den sortens homofobi har upphört). Bögar och lesbiska framställdes ofta som ett hot mot barnen. En ”gaylobby” ansågs sprida den ”homosexuella livsstilen,” genom att undervisa eller rekrytera studenter, genom att publicera böcker om lyckliga gay-familjer. Damn it, vi behövde de böckerna!

— Sarah Ahmed, ”The Same Door”, bloggen feministkilljoys, 2019

Transition
Och på färden genom öknen kom han att tänka på att det i närheten av dessa berg fanns en källa, som kallades den klara källan och som hade den underbara egenskapen, att varje man, som drack av den strax förvandlades till kvinna.

— ”Sagan om de sju visirerna” i Tusen och en natt, nedtecknad omkring år 900

Trasighet I
Även om icke-normativa livsvärldar samtidigt erbjuder en tillflykt, en verklighet, och ett annat ursprungsläge för etiskt handlande, bör vi vara försiktiga att tolka dessa existenser som den lösgörande möjligheten att nå fram till nya och lyckliga former av liv. Att falla utanför kroppsliga kategorier, och på så sätt leva utan tillgängliga tekniker för fysiska relationer innebär att en kan falla sönder.

Nat Raha beskriver den transfeminina trasigheten som den skadade möjligheten för utopier – den skadade möjliga flykten – vilket skadar radikaliteten i dess reproduktion. Raha menar att trasigheten är ett strukturellt tillstånd som genomsyrar transfeminin existens, som problematiserar möjligheten till utomvärldsligt läkande.

— Mijke van der Drift, ”Radical Romanticism, violent cuteness and the destruction of the world”, 2018

Trasighet II
I Cyborgmanifestet skriver Donna Haraway: ”det finns ingenting i att vara ‘kvinna’ som naturligt binder kvinnor samman. Det finns inte ens ett sådant tillstånd av att vara kvinna, som är en mycket komplex kategori konstruerad i det levande slagfält som är vetenskaplig diskurs och sociala praktiker. Kön, ras eller klassmedvetande är bedrifter som påtvingas oss genom den fruktansvärda upplevelsen av patriarkatets, kolonialismens och kapitalismens motsägelsefulla sociala verkligheter.” Vi kan bygga ut det här argumentet till att hävda att det likaså inte finns någonting i att vara trans som binder transpersoner samman som en enhetlig identitetsgrupp.

[…] vad vi istället behöver är att formulera multipliciteten av transerfarenheter, det är viktigt att transaktivister och teoretiker lär sig från den svarta feministiska och radikala traditionen, att kämpa för, formulera och hålla vid liv en abolitionistisk transpolitisk tradition. Som förstår den hårda regleringen av kön som en del av det större koloniala projekt som även innefattar polisen, fängelset, universitet och -övervakningen.

— Micha Cardenas, ”Dark Shimmers”, Trap Door: Trans Cultural Production and the Politics of Visibility, 2017


Utopi
Givetvis lade jag märke till skillnaden mellan mig och de andra människorna. Den bestod huvudsakligen av deras sorgliga oförmåga att undra och bli förvånade. Jag kunde till exempel fråga Hemulen varför allting var som det var och inte tvärtom. Det skulle just se skönt ut, sade Hemulen då. ”Är det inte bra så här, kanske?” Hon gav mig några ordentliga förklaringar och jag fick en mer och mer bestämd känsla av att hon försökte slarva ifrån sig hela saken.

— Tove Jansson, Muminpappans memoarer, 1968

Äktenskap I
Kärlek, det starkaste och mest fundamentala av alla komponenter i allt liv, samlingen av hopp, glädje och extas; kärlek, som trotsar alla lagar och alla konventioner; kärlek, den friaste, den mest kraftfulla formen av mänskligt öde; hur kan en sådan allomfattande kraft ställas synonymt med den ofruktbara ohyra som stat och kyrka kallar för äktenskap?

— Emma Goldman, Marriage and Love, 1911

Äktenskap II
De leende vita familjerna som poserade i sina pittoreska villa-trädgårdar på affischerna till stöd för homoäktenskap i Maine, såg inte på något sätt annorlunda ut än de leende vita familjerna i villa-trädgårdarna i propagandan emot homoäktenskap. Inte bara överensstämde det visuella narrativet, inte minst när det kommer till könade neo-kärnfamiljs-homopar, utan den medföljande retoriken kring familjevärderingar var nästintill identisk.

— Ryan Conrad, ”Gay Marriage and Queer Love”, i Queering Anarchism: Addressing and Undressing Power and Desire, 2012


Överlevnad I
Hos de lesbiska fanns en stor mängd kunskap som heterosexuella kvinnor kunde dra nytta av, kunskap som rörde sexualitet och bejakande av den egna kroppen, som rörde styrka, som rörde vilja och förmåga att överleva i ett patriarkat.

– Louise Boije af Gennäs, Stjärnor utan svindel, 1996

Överlevnad II
Detta är vithetens Amerika. Alla andra nationaliteter bortom denna vithet vet detta – vet detta och accepterar det tills dagen de dör. Det är alla minoriteters dröm och ambition att leva och se ut som en vit person. […] Allt har tagits ifrån oss, och ändå har vi fått lära oss hur man överlever. Det är därför det så uppenbart blivit så inom drag-kretsen att om du verkligen lyckas fånga det vita sättet att leva, att klä sig, att se, att tala – då är du ett underverk.

— Pepper LaBeija, Paris Is Burning, 1990

Överlevnad III
Överlevnad är att lära sig att klara sig på egen hand, impopulär och ibland skymfad, och att lära sig hur man gör gemensam sak med de andra som står utanför strukturerna, i syfte att definiera och söka en värld där vi alla kan blomstra. Det är att lära sig, man tar våra skillnader och gör dem till styrkor. Ty härskarens verktyg kommer aldrig att montera ned härskarens hus.

— Audre Lorde, 1984

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu