Identitetspolitikens decennium

Under 2010-talet dominerades det politiska samtalet av prat om identitetspolitik. Men vad var det identitetspolitiska, hur löd kritiken, och vad tar vi med oss in i 20-talet? Brands redaktionsmedlem Miranda har träffat Tilda, en gammal vän och kamrat, för ett samtal om ett av 10-talets nyckelbegrepp. Miranda: Hej Tilda! Du och jag har ju känt varandra väldigt länge och när vi […]

Progressive Genitalia

I Skrapan på Södermalm i Stockholm finns förutom butiker, studentbostäder och en exklusiv bar med det käcka namnet Himlen även Progressive Genitalia. Ett självständigt forskningsinstitut och företag för underlivsutveckling – med tillhörande klinik. Studentkorridorernas kliniska tomhet, med sin konnotation av desinficerade operationshallar, är en perfekt arena för en verksamhet som på många sätt försöker hålla […]

illustration fri rörelse

Fri rörelse, frihet från våld

Det italienska kollektivet Precarious Disconnections sätter prekaritet och migration i centrum för sin förståelse av samtida globala arbets- och livsvillkor. Genom att skapa förbindelser mellan grupper vill de bryta arbetares isolering. De skriver om sina villkor som migrantkvinnor, sin dagliga kamp för frihet – och efterlyser en kollektiv kraft mot den institutionella rasismens uppdelningar och […]

Revolutionär omsorg

Orestes finner nåd i gudarnas ögon efter att ha dödat sin egen moder samtidigt som erinyerna, ett släkte kvinnliga gudar som jagat Orestes, förpassas. Moderskapet lyfts fortfarande som kvinnans mest önskvärda position, men kan moderskapet dölja en revolutionär praktik bortom biologin? Shabane Barot skriver under rubriken ”Det politiska moderskapet” i tidningen Arbetaren om hur kvinnors […]

Hedersrelaterat våld – norm, kultur eller kontext?

Debatten om hedersvåld förs med högt tonläge och ofta som slagträ mot vänstern. Men är det verkligen samma som ropar högt om det som bedriver det praktiska stödarbetet? Brand har pratat med tre personer som jobbar till vardags med förebyggande arbete. I och med att frågor om kriminalitet, trygghet och våld seglat upp i mitten […]

mitt pronomen är kamrat

Älskling har sossarna dränkt dig i sirapenska du sitta fast där tills den sinat? Älskling vad hände med löftenavi skulle ju ta badhusen förstvi skulle ju ta bastunvi skulle ju testa hur det kändes när samhället gav vika för kropparna och inte tvärtomom vi ändå vore lika många som vi är på instagramom några fler […]

Upphäv familjen – Kollektivisera omsorgen!

På en resa genom orgier, ockupationer, queer befrielse och autonom marxism söker M.E. O’Brien svaret på frågan som hägrar bakom alla revolutionära rörelser: hur bör vi ta hand om varandra? Länge har kampen för att avskaffa familjen undersökts som ett möjligt sätt att övervinna både patriarkal och heterosexistisk makt i ett enda slag. Det har […]

Mer än bara postergirls

I västerländsk media har de stridande kurdiska kvinnorna porträtterats som en sensation. Men denna framställning missar motiven bakom kampen och förbiser en tradition av kurdiska kvinnors militanta motstånd. Det är dags att erkänna de politiska dimensionerna av denna kamp, som går bortom motståndet mot Islamiska staten och är mer än bara bilder.  En ung, kurdisk […]

Self care vs. självomsorg

Skönhetsbranschen har ställt om. Med feministiska slagord och en uppmaning om att vi måste ”ta hand om oss” marknadsförs produkter som tidigare bara handlade om yta. Men vad är det egentligen för självomsorg företagen säljer till oss? Begreppet ”Self Care” har infiltrerat vår vokabulär under senare år. Till en början syftade det till gedigen självomsorg, […]

Genom gruvan, över gränsen

Lesbians and Gays Support the Migrants beskriver homonationalismens hyckleri och berättar om arbetet mot Storbritanniens fientliga gränsregim, aktionerna mot flygbolagen som utför deportationer och om framtiden där den västerländska imperialismen och neo-kolonialismen fallit. Vad inspirerande uppkomsten av aktivistgruppen Lesbians and Gays Support the Migrants och hur kom den till?  ”Lesbians and Gays Support the Migrants” […]