Inför 1 maj: Vad har Allt åt alla för planer?

Vad kommer Allt åt alla Malmö göra på 1 maj i år – när det inte går att demonstrera? På grund av den pågående coronakrisen och den smittorisk som stora offentliga samlingar utgör så kommer vi under 1 maj ersätta vår årliga demonstration med en heldag av livesänd radio! Så om du känner dig berövad […]

Inför 1 maj: Vad har SAC för första majplaner?

Tre frågor till SAC:s generalsekreterare Erik Bonk inför årets första maj. Vad kommer SAC göra på 1 maj i år – när det inte går att demonstrera? Vi håller på att producera en film med tillhörande tal. Utöver det kommer vi uppmana våra medlemmar att göra små ”aktioner” som de filmar och lägger upp. Det […]

Ömsesidig hjälp under Covid19-pandemin

Den globala coronapandemin har utlöst en våg av initiativ underifrån baserade på ömsesidig hjälp och solidaritet. Här är en sammanställning över initiativ, resursguider och rådgivningssidor. GRANNHJÄLPSpontant har det uppstått en rad initiativ i kvarter och sociala mediegrupper för att hjälpa personer i riskgruppen eller sjuka att hjälp med uppgifter som mathandling, för att underlätta isoleringen […]

Chockdoktrinen Corona

Vilka idéer går segrande ur coronakrisen? Med den största kris i världen sedan andra världskriget kris kommer en omformad politik. Detta sker under varje kris. Frågan är bara vilka idéer som tar över. Innan nyliberalismen som koncept tog över världen sa dess gudfader Milton Friedman att ”bara en kris, äkta eller föreställd, kan producera sann […]

”Alla tidigare omstruktureringskriser har inneburit att de statliga institutionernas roll i ekonomin förändrats”

I takt med nyheterna om Covid-19-epidemins spridning och olika drastiska åtgärder i smittskyddssyfte kommer också nyheterna om starka tecken på omfattande ekonomiska konsekvenser av pandemin. Brand ställde några frågor till David Zachariah om vad det är som är i görningen egentligen. Att Covid-19 epidemin kommer att få omfattande ekonomiska konsekvenser verkar självklart. Men vilket skick […]

Arbetare och viruset: Radikala lärdomar från Italien

Under pågående coronaviruskris måste vi börja ställa oss den avgörande frågan: vem betalar för nedstängningen? De senaste tre veckorna har givit de italienska arbetarna hårda lärdomar. Arbetare har verkligen fått bära huvuddelen av krisen. Detta gäller arbetare i alla sektorer och särskilt inom vården. Om arbetares säkerhet inte kan garanteras måste alla arbeten som inte […]

Politisk kamp i pandemins tid

En lång väntetid på Apoteket, en lång kö innan man kommer in i en stormarknad. Sådana erfarenheter, som idag är allt vanligare, kan hjälpa oss att se hur spridningen av Coronaviruset förändrar vårt samhälle. För att vara ännu tydligare, den globala pandemin och de åtgärder som den italienska regeringen har satt in har bara förstärkt […]

Marknadsekonomi och bunkring

De senaste dagarna har vi sett någonting i våra mataffärer som inte tillhör vanligheten, utan är någonting som man är vanare att se i krissituationer utomlands, exempelvis när länder börjar kollapsa ekonomiskt eller politiskt – bunkrandet. Under stormen Katrina som drog fram i USA i början av 00-talet så var köerna långa, folk slogs över […]

Coronaviruset kräver att vi förändrar ekonomin i grunden

Pandemin som orsakats av coronaviruset Covid-19 är en betydligt mer genomgripande händelse för den globala ekonomin än den stora finanskrisen 2008-2009. Den kommer att ha mer betydelsefulla konsekvenser av den enkla anledningen att den rör sig på en mycket mer grundläggande nivå av våra ekonomiska relationer än kraschen 2008-2009 någonsin gjorde. Den kommer att orsaka […]

Från coronastormens öga – till våra vänner över hela världen

För elva dagar sedan stängdes skolor och universitet. För åtta dagar sedan utropades regionen Lombardiet till en stor avspärrad röd zon. För sju dagar sedan exploderade situationen i 30 fängelser. För sex dagar sedan avblåste vi demonstrationerna som var tänkta att äga rum i anledning av internationella kvinnodagens kvinnostrejk. Den natten utropades hela Italien som […]