Fascistparader och motstånd på den finska självständighetsdagen

Foto: rajatonvimma Bakgrund Den finska självständighetsdagen firas den sjätte december, datumet som landet blev självständigt i samband med den ryska revolutionen år 1917. Sedermera har datumet och firandet kopplats ihop med inbördeskriget som följde landets självständighet och i synnerhet med landets strider mot Sovjetunionen under andra världskriget (försvarskriget 1939-40 och det revanschlystna erövringskriget som Nazitysklands […]

Folkhemstortyren

Hur är det egentligen med skyddet mot tortyr i Sverige? En vanlig missuppfattning är att Sverige är ett land där tortyr inte förekommer och där människor får skydd mot tortyr, men verkligheten är annorlunda beskaffad. I de senaste förslagen från den socialdemokratiska regeringen ingår bland annat att polisen ska få tillstånd att använda “det våld […]

Facklig organisering – är det något man kan äta?

De svenska facken är på reträtt. Arbetsmarknaden förslummas. Sverige är ett land där vi måste lära oss organisering från början igen, menar Rasmus Hästbacka. Listan över fackliga reträtter kan göras lång: 2019 års antistrejklag, så kallad hyvling av heltidstjänster till deltid, de pågående angreppen på LAS vilka föregicks av urholkade kollektivavtal, och så vidare. Arbetsmarknaden […]

Pressmeddelande: Zapatisternas resa för livet har nått Sverige

Den 24 september kommer en delegation från zapatiströrelsen till Sverige för att under drygt två veckor dela berättelser av erfarenheter över antikapitalistisk kamp och aktivism kring rätten till mark, miljö,  ekonomisk och social jämlikhet, jämställdhet och avkolonisering.  Zapatisterna är en revolutionär befrielserörelse formad av framförallt urfolk från delstaten Chiapas i södra Mexiko. Deras rörelse formades […]

En invasion för livet

”Invasionen har börjat!”, deklarerade Subcomandante Insurgente Galeano, tidigare känd som Subcomandante Marcos, när zapatisternas fartyg La Montaña (Berget) lämnade Mexiko för sin resa mot Spanien tidigare i år. Denna invasion, i själva verket den första etappen i zapatisternas projekt En resa för livet, en planerad världsomsegling i syfte att träffa andra antikapitalistiska rörelser världen över, […]

”Separatistiska grupper fyller en viktig funktion så länge en skev maktbalans mellan könen existerar. ”

Vi fick en liten pratstund med Allt åt Alla kvinnofront om deras organisation och tankar kring separatistisk organisering. Berätta lite kort om Kvinnofronts verksamhet och organisation! Vi är ett separatistiskt lokalförbund inom Allt åt Alla för kvinnor och icke-binära. Vi bedriver kvinnokamp, klasskamp och antifascistisk kamp.  Ni är ju en av få kvinnoseparatistiska organisationer idag […]

Nya siffror, samma kamper

Brand är en tidning som produceras av ett redaktionskollektiv där alla arbetar ideellt, utan lön eller arvoden. Våra skribenter och illustratörer bidrar också med texter och illustrationer utan ersättning. Ibland märks det kanske genom att det kommer med något korrekturfel mer än i professionella tidningar. Men mest hoppas vi att det märks i innehållet: en […]

Solen som aldrig går ner

Foto: David Huang ”Atomkraft – nej tack”, märket med den leende solen, är antagligen den mest spridda politiska symbolen från Danmark (för några år sedan flammade det också upp ett intresse för den danska flaggan utomlands men det verkar ha slocknat). Mindre känd är historien om hur folkrörelsen OOA (Organisationen Til Oplysning Om Atomkraft) faktiskt […]

De enda som ärver antinazismen är antifascisterna

I sken av att den offentliga debatten de senaste åren intensifieras om samlingsregeringens och Sveriges roll under andra världskriget så vill Demokratikämparna lämna följande kommentarer. För det första undergrävs konkret forskning när den politiska miljön använder ämnet i sin kamp om att erövra den parlamentariska makten. Debatten är extremt förenklad och fördummad och vriden till […]

Den nyliberala högerpopulismen

För strax två veckor sedan nåddes jag av nyheten att Liberalerna kommer arbeta för en borgerlig regering med stöd från Sverigedemokraterna. Och detta utan att SD kommer få något att säga till om i regeringsfrågan och budgeten. De blev ganska snart kallade för naiva av i princip alla politiska kommentatorer förutom Ebba Busch.  Det här […]