#tahemmettillbaka

Det talas ibland om hemmets trygga vrå, men för kvinnor har hemmet alltid varit en allt annat än trygg plats. Det är oftast i hemmet som kvinnor misshandlas och utsätts för sexuella övergrepp. Och det är i hemmet vårt omsorgsarbete och känslomässiga arbete exploateras. Under pandemin har vi i ännu högre grad än vanligt hänvisats […]

Fanny Åström: Det liberala kontraktet

En av liberalismens grundläggande idéer är den om kontraktet. Människan är en fri och rationell varelse som kan ingå i kontrakt för att vinna fördelar. I den liberala skapelseberättelsen om samhället har individerna ingått i ett kontrakt med staten där de garanteras trygghet i utbyte mot lydnad, det så kallade samhällskontraktet. Detta (hypotetiska) ursprungliga kontrakt […]

Solidaritetskampanj för aborträtten i Polen

Bidra till kampanjen genom att använda QR-koden här nedan: Länk till kampanjsidan Nu i dagarna har en kampanj lanserats där Brand ingår. Bakgrunden är de senaste månaderna av stora demonstrationer som har avlöst varandra i Polen, med anledning av planering av ytterligare inskränkningar i aborträtten för polska kvinnor. Detta trots att Polen har Europas hårdaste […]

Vad i helvete ska en mänska göra?

Författaren och dramatikern Rudolf Värnlund var en flitigt återkommande skribent i Brand under mitten av 1920-talet. I sina dramer skildrade han det samtida klassamhällets olika miljöer och kapitalismens framfart, men också konflikterna inom den tidiga arbetarrörelsen. Han brukar, trots att han själv ogillade rubriceringen, räknas till de så kallade proletärförfattarna, och pjäsen “Den heliga familjen”, […]

Planka.nu: SL:s fantasifulla förluster

Denna text har tidigare publicerats på planka.nu. SL:s och Trafikförvaltningens uppskattningar om hur mycket man “förlorar” på plankningen har länge varit suspekta – men igår slogs ett rekord när man i SVT hävdade att plankningen i Stockholm skulle kosta 1350 miljoner under 2020 (här finns en arkiverad version). Det är fel med iallafall en halv miljard. Beräkningen var […]

Att göra sig obekväm – feminismen utanför och innanför parlamentet (3/3)

Feminister har genom årtionden på olika sätt tagit sikte på parlamentet. Det har handlat om att driva igenom reformer och politisk representation. Brand har pratat med Iréne Matthis, Maria-Pia Boëthius och Gudrun Schyman om feministisk kamp, reformer och revolutioner.  Feminismens historia skrivs ofta som ett pärlband av reformer, från kvinnans rätt att vara myndig till […]

Att göra sig obekväm – feminismen utanför och innanför parlamentet (2/3)

Feminister har genom årtionden på olika sätt tagit sikte på parlamentet. Det har handlat om att driva igenom reformer och politisk representation. Brand har pratat med Iréne Matthis, Maria-Pia Boëthius och Gudrun Schyman om feministisk kamp, reformer och revolutioner.  Feminismens historia skrivs ofta som ett pärlband av reformer, från kvinnans rätt att vara myndig till […]

Att göra sig obekväm – feminismen utanför och innanför parlamentet (1/3)

Feminister har genom årtionden på olika sätt tagit sikte på parlamentet. Det har handlat om att driva igenom reformer och politisk representation. Brand har pratat med Iréne Matthis, Maria-Pia Boëthius och Gudrun Schyman om feministisk kamp, reformer och revolutioner.  Feminismens historia skrivs ofta som ett pärlband av reformer, från kvinnans rätt att vara myndig till […]

Organisering på arbetsmarknadens bakgård

Det är svårt att få till en tid för intervju med någon av de aktiva i Stockholms LS* migrantarbetargrupp. Inte för att de är ovilliga att prata med Brand, utan för att gruppen just nu har fullt upp. Vi fick till slut till ett samtal med Emil Boss, facklig samordnare i Stockholms LS och en […]