Text: Brand Intervju med: Krakel

Men på något vis är Krakel också ett förhållningssätt till organisering, politik och politisk gemenskap.

Jag fick nys om föreningen ”Krakel” i samband med att de utannonserade ”kanske vänster?”-träffar på sociala medier. Idén bakom var lika intressant som namnet på föreningen som arrangerade. Vilka är de? Vad vill de?

2022-06-02

De beskriver sig såhär:” Krakel är en frizon för subversiv och radikal vänsterorganisering i Malmö. Vi drivs av lust och vi gör plats för arrangemang och samtal kring politik, kultur och litteratur. Krakel är en socialistisk förening och en reaktion mot övervakningskapitalism, nykonservatism och nyliberalism.” Jag slängde iväg ett mail och vi fick till skott en intervju.

Hej Krakel! Kan ni inte berätta lite kort om er organisation, när bildades den, vad var skälet till att den bildades?

Krakel bildades för snart två år sedan ur en vilja att skapa en ny typ av rum för politisk organisering i Malmö. Ett rum där politik, kultur och filosofi kunde mötas. Vi som startade föreningen kommer från olika delar av den inom- och utomparlamentariska vänstern och från kulturlivet. 

Vi kände en längtan efter ett sammanhang som var utforskande snarare än dogmatisk. Ett sammanhang där vi kan ta oss an dåtiden, samtiden och framtiden utifrån politisk teori och kultur på ett sätt som känns lekfullt, lustfyllt och stimulerande och inte byråkratiskt eller fyllt av regler.

Är Krakel en plats, en organisation eller nåt mittimellan?

Krakel är en medlemsstyrd demokratisk förening, där medlemmarnas engagemang och vilja styr vad som händer i nuet (snarare än ett färdigsnickrat program som ska uppnås eller en verksamhetsplan som ska genomföras). Vi försöker också skapa en plats fysiskt och ta plats i digitala rum. 

Men på något vis är Krakel också ett förhållningssätt till organisering, politik och politisk gemenskap. Ett förhållningssätt som byggs från hur vi skulle vilja att världen var: styrd av omsorg, medmänsklighet, nyfikenhet och frihet.

Ni verkar bedriva en bred form av verksamhet, allt ifrån politiska möten till poddar och bokcirklar. Finns det en röd tråd som genomsyrar er verksamhet?

Vi hoppas att det som genomsyrar är att vi är nyfikna, experimentella och lustdrivna. Det är tre principer vi arbetar enligt. Och det är ungefär vad man får veta när man kommer till oss första gången, att här är en plattform för dig att göra vad du känner lust inför. Vi försöker ha låga trösklar och vara öppna och tydliga. Vi undersöker och testar olika uttryck. Och vi gör det vi brinner för och gläds av!

Nästan obligatorisk fråga: hur har er verksamhet påverkats under pandemiåren? Hur har ni tacklat detta?

Vår verksamhet startade som en effekt av pandemins första våg, kan man säga. Den isoleringen (som vi då trodde skulle bli kortvarig!) satte fingret på bristen på kontaktytor och platser för samtal och utforskande. Så vi startade utifrån viljan att skapa en fysisk plats för sådana möten. Men blev snabbt bryskt hänvisade till digital verksamhet… Och det gav oss en viss riktning för vad vi kom att göra, annars hade vi nog inte startat Krakelpodden. Kanske hade vi haft mer kulturverksamhet om vi hade kunnat mötas. Kulturen var mer i fokus när vi startade föreningen än vad det sedan blivit, eftersom det har varit så svårt under pandemin. 

Nu försöker vi hitta nya former i vårt fysiska rum. En fördel med den digitala verksamheten är att vi fått många medlemmar på andra håll än i Malmö och de vill vi förstås gärna hitta former för att fortsätta ha kontakt med!

Ni arrangerar träffar med namnet ”Kanske-vänster” som jag tycker verkar intressant, det var bakgrunden till att jag tog kontakt med er faktiskt.. vad är tanken bakom dessa, vad hoppas ni uppnå? Hur har responsen varit bland övriga i rörelsen? Ni måste ju vara ensamma om den här idén, just nu iallafall.

Målet med att försöka locka “kanske-vänstern” är att bjuda in dem som känner att samhället som det ser ut idag på många sätt är dåligt. Man anar att det har med orättvisa maktstrukturer att göra, men har inte nödvändigtvis en utvecklad teori för samhället eller klara idéer om hur det skulle kunna se ut istället. 

Utgångspunkten för en sådan träff är att på allvar ha låga trösklar och starta från principen att den levda erfarenheten är en viktig källa till kunskap. Det är ju många som är missnöjda med samhället och de liv som går att leva i kapitalismen. 

En ökad politisk medvetenhet ger verktyg att förstå och ändra samhället. Men då kan man inte komma och skriva folk på näsan med färdigsnickrade teorier och lösningar, utan det utforskandet måste börja från deras egna erfarenheter, nyfikenhet och längtan. Vad för samhälle vill vi, och kan vi, bygga? Krakel är ett forum för den frågan.

Finns det ambitioner att växa utanför Malmö, där ni verkar idag? Eller är Krakel ett lokalt projekt och ska så förbli?

Det beror helt på vad Krakels medlemmar vill! Om medlemmar i någon annan ort vill starta kommer vi som är engagerade i Malmö göra vad vi kan för att hjälpa dem. Som sagt, det finns ingen utstakad väg – vi går dit lust och engagemang leder oss.

Hur kan man bli medlem hos er?

Kom förbi lokalen och säg hej eller bli medlem direkt på www.krakelkrakel.com/bli-medlem.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu