#tahemmettillbaka

2021-02-27

Det talas ibland om hemmets trygga vrå, men för kvinnor har hemmet alltid varit en allt annat än trygg plats. Det är oftast i hemmet som kvinnor misshandlas och utsätts för sexuella övergrepp. Och det är i hemmet vårt omsorgsarbete och känslomässiga arbete exploateras. Under pandemin har vi i ännu högre grad än vanligt hänvisats till denna plats. Kvinnor har stängts in med sina förövare och isolerats ännu mer. Kvinnor har burit den största bördan när barn ska hemundervisas, förutom att kvinnor ofta arbetar inom vårdyrken där risken för smitta är som störst.

 Den patriarkala och kapitalistiska världsordningen tar sig extrema uttryck i den rådande situationen: Vi har sett hur våldet i hemmen kraftigt ökat, vi har sett hur människor vräks från sina hem, vi har sett hur sjuksköterskor, undersköterskor och andra vårdanställda beordrats in och berövats återhämtning. Den 8e mars vill vi i Allt åt Alla Kvinnofront och Allt åt alla Stockholm därför rikta strålkastarljuset mot  hemmet. Vi kan inte som vi brukar tåga gatorna fram under Ta Natten Tillbaka, men under hashtaggen #tahemmettillbaka uppmärksammar vi det våld och den exploatering som kvinnor utsätts för i sina hem.

Vi uppmanar den som har vilja och möjlighet att göra banners och hänga upp i eller från sitt hem eller på en offentlig plats. Ta bilder och lägg upp under #tahemmettillbaka!

Kvinnofront kommer dessutom genom Radio åt alla släppa en intervju med det internationella nätverket east och initiativtagarna till SACs vårdkonferens.

Information om de aktuella frågorna kommer spridas under hashtaggen i olika kanaler, håll utkik! Och ta hemmet tillbaka från patrariarkalt våld och förtryck!

/Allt åt alla Kvinnofront

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu