”Separatistiska grupper fyller en viktig funktion så länge en skev maktbalans mellan könen existerar. ”

2021-07-23

Vi fick en liten pratstund med Allt åt Alla kvinnofront om deras organisation och tankar kring separatistisk organisering.

Berätta lite kort om Kvinnofronts verksamhet och organisation!

Vi är ett separatistiskt lokalförbund inom Allt åt Alla för kvinnor och icke-binära. Vi bedriver kvinnokamp, klasskamp och antifascistisk kamp. 

Ni är ju en av få kvinnoseparatistiska organisationer idag i Stockholm, vill ni förklara lite om varför det finns ett behov av separatistisk organisering?

Separatistiska grupper fyller en viktig funktion så länge en skev maktbalans mellan könen existerar. Självklart finns det maktrelationer mellan alla mellanmänskliga relationer, men det är skönt att åtminstone få befinna sig i ett rum där de strukturer som könsmaktsordningen bidrar till blir mindre påfallande. Efter att ha varit organiserad separatistiskt ett tag glömmer en lätt bort varför det är så viktigt, men oftast behöver en bara gå på ett möte med en icke-separatistisk grupp för att påminnas om det. Det handlar mycket om vilka som tar plats i ett rum, i icke-separatistiska rum blir det lätt en mansdominans. I separatistiska rum känner vi att det är lättare att våga att ta plats. Det skapas också en samhörighet och trygghet i vetskapen om att alla delar vissa erfarenheter kopplat till att en blivit bemött som kvinna. 

Det är också skönt att slippa diverse macho-normer som kan finnas på vissa håll inom den autonoma rörelsen. 

Har pandemin påverkat ert arbete? Hur har ni handskats med det? Jag tänker eftersom separatistiska miljöer har sin styrka i att kunna samlas ”fysiskt” och skapa trygga rum, utbyta erfarenheter och så. Men det är kanske lite annorlunda att upprätthålla den gemenskapen över zoom?

Vi saknar absolut att kunna samlas fysiskt, särskilt saknar vi att kunna marschera på 8e mars och 1a maj och ha andra fysiska kampanjer. Men vi har också fått till bra möten digitalt och lyckats upprätthålla en gemenskap på det sättet och faktiskt blivit mer och fler aktiva det senaste året! 

Vad har ni för frågor som ni arbetar med? Ni har ju ingått i en rad olika nätverk och samarbeten genom åren.

Ja det stämmer, kvinnofront är som en trygg basgrupp, men vi upplever att det finns en viktig kraft i att samverka med andra grupper. Just nu deltar vi i förberedelserna inför en Omvårdnadskonferens som syftar till att samla vårdarbetare och fackföreningar till i slutet av sommaren 2021. Omvårdnad är ju som själva motsatsen till exploatering och samtidigt exploateras vård- och omsorgsarbetare extremt! Att förbättra vårdarbetares villkor ser vi är en viktig och väldigt aktuell feministisk fråga och det känns bra att kunna vara med och bidra i den kampen. 

 I samband med 8 mars i år så hade ni en kampanj med Allt åt Alla Stockholm (#tahemmettillbaka) hur gick det med den kampanjen? Är ni nöjda?

Ta hemmet tillbaka är ju en parafras på Ta natten tillbaka som brukar vara viktig för oss men som ju inte blev av i år. Då tänkte vi och Allt åt Alla Sthlm att vi nu när vi alla mer eller mindre tvingas vara hemma skulle rikta blicken mot det våld som kvinnor utsätts för i hemmen och den skeva arbetsbördan av omsorgsarbete och reproduktivt arbete i hemmet. Vi delade fakta och bilder och släppte poddintervjuer under dagen. Vi hängde även upp banderoller runt om i staden som en fysisk manifestation. Det kändes roligt och meningsfullt och vi tror att vi nådde ut. Men nästa år hoppas vi såklart kunna gå ut på gatorna och ta natten tillbaka igen! 

Vad har ni för planer framöver?

Vi är ju just nu med och arbetar med vårdkonferensen som vi berättar om här ovan. Det är väl vad vi har här närmast.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu