Pressmeddelande: Zapatisternas resa för livet har nått Sverige

2021-09-24

Den 24 september kommer en delegation från zapatiströrelsen till Sverige för att under drygt två veckor dela berättelser av erfarenheter över antikapitalistisk kamp och aktivism kring rätten till mark, miljö,  ekonomisk och social jämlikhet, jämställdhet och avkolonisering. 

Zapatisterna är en revolutionär befrielserörelse formad av framförallt urfolk från delstaten Chiapas i södra Mexiko. Deras rörelse formades under tidigt 80-tal, men blev känd när de 1994 gjorde öppet uppror mot den mexikanska staten, i protest mot det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA).

Trots förföljelser och militarisering, har zapatisterna under 27 år lyckats vara en motkraft mot det kapitalistiska, patriarkala, rasistiska och koloniala  systemet , inte minst genom de autonoma kommuner som de lyckats skapa och upprätthålla, byggda på direktdemokrati. De har också lyckats driva frågor som har att göra med ekologisk odling och jämställdhet. Men zapatisterna har även karaktäriseras av att  de utan att göra avkall på sina urfolkstraditioner, byggt broar till andra folk och folkrörelser med olika kamperfarenheter. Strävan kan sammanfattas i deras motto: “En värld som rymmer många världar är möjlig”. 

Zapatistdelegationen som nu kommer till Sverige ingår i en större kampanj som de valt att kalla ”Färd för livet.” Det är ett initiativ som ska knyta band och skapa dialog med aktivister runt om i Europa. Såhär skriver zapatisterna själva i ett brev inför resan:

…vi zapatister, vad vill vi med den här resan? Jo, vi gör uppror mot en historieberättelse som, dessutom, påtvingas oss som vårt öde. Vi vill skapa en annan berättelse, gemensam, kollektiv, hitta och lära oss från många vägar, många uppror och motstånd. Och tänk om vi upptäcker att den är densamma?”

Avsikten är inte att föreläsa, eller bli föreläst för, inte heller att delta i spektakulära event för att beskådas av nyfikna européer. Avsikten är att samtala, mötas, utbyta erfarenheter, att knyta band och dela lärdomar.

I Sverige kommer delegationen att resa mellan städer såsom Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Umeå, och träffa en bred skara aktivister från organisationer som samlas kring frågor som antirasism, avkolonisering, arbetarkamp och feminism, med mera.

Vi som organiserar besöken är en grupp personer från en stor bredd organisationer och sammanhang. Vi delar dock alla angelägenheten i samtalet med zapatisterna och de utbyten vi kan ha med dem. Vi tror att den svenska aktivistmiljön kan införlivas med energi, enhet och kampvilja av dessa möten. Därför jobbar vi för att samla alla de olika organisationer och grupper som kan vara intresserade och för att ge våra kamrater från Chiapas ett lyckat Sverigebesök.

Gira Zapatista Suecia

girazapatista_suecia@riseup.net

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu