Helena Hägglund

Norrlands-kommunism med litet k

2023-12-05 

När storstäderna alltmer präglas av anonyma transaktioner i gig-ekonomins spår, tvingas man i glesbygden i norr skapa samhällen som upprätthålls av relationer.

Illustration av två grannar som hjälper varandra

Nummer 1, 2019 – Vart går vi nu?

2019-02-22 

Detta Brandnummer saknar tema. Istället är det här numret en vandring mellan en rad platser vi befinner oss på. En nedstigning, eller uppstigning, genom en rad cirklar och kretsar, mot en ny horisont. Eller kanske har det ett tema ändå. Hur vi kan försvara oss: hur vi är under hot, av klimatkollaps, patriarkalt våld, marknadshyror, […]

Omslag till Brand 1.2019

Postmoderna hem och sovjetiska drömmar

2018-11-06 

Heminredning ur ett historiematerialistiskt perspektiv. Miranda Cox skriver om det flexibla hemmet för den flexibla människan och om hur bolsjevikerna kan inspirera till en framtida kommunistisk lifestyle. I Ikeas reklamfilm langar unga människor möbler ur en flyttbil. Det går enkelt för möblerna är lätta att flytta. Ett nytt hem ska möbleras, som så många gånger […]

Hemlandets höga pris

2018-10-25 

Hemmet och hemlandet mobiliserar känslor när nationalismen stärker sitt grepp. Människor som söker ett hem möter gränser, våld och byråkrati. Asylrättsrörelsen kämpar för allas rätt till medborgarskap och att välkomnas till ett nytt hemland samtidigt som drömmen om en gränslös värld hägrar långt bort i horisonten. Att föreställa sig en världsordning utan gränser blir svårt […]

På ett och samma ställe – samexistens i ZAD

2018-10-08 

Med sina 200 invånare och 60 olika kollektiv har ZAD blivit ett enormt experiment i samliv, kollektivt skapande och, inte minst, territoriell konflikt. Idag, efter 50 år av kamp och uppbyggnad ses det av många som ”en självstyrande kommun av kommuner”. Brand åkte dit för att se det med egna ögon. ”Bara ett bebott territorium […]

Vem mördade tvättstugorna?

2018-10-03 

Kajorna rörde sig flockvis över himlen, tusentals, kanske tiotusentals. Det var som att inget hade hänt. Stadsbilden verkade påfallande normal. Domkyrkan hade inte bytt skepnad, slottet stod där det stod. Det var en stad som liknande andra svenska städer, med sin gågata och sina kommunala klossar för administrativ hantering. Med människor som befolkade gatorna rörde […]

Var är vår Hyresstrejkförening?

2018-09-26 

Innan författaren James Baldwin utsatte kalla krigets rasistiska USA för sitt förstoringsglas under solen, försökte han, redan i 14 års ålder följa styvfadern i rollen som predikant i Harlem. Efterklokt klagar han sen i novellen Down at the Cross på att han förrått hela bostadsområdet: When I watched all the children, their copper, brown, and […]

Nummer 3, 2018 – Hemmet

2018-09-19 

I hemmet upplever vi gemenskap. I hemmet isolerar vi oss. I hemmet tar vi emot gäster. I hemmet stänger vi ute omvärlden. I hemmet är vi trygga. I hemmet är vi rädda. Hemmet är en konfliktyta, där det privata är politiskt och där skoningslösa kapitalrörelser möter kämpande gemenskaper. Tillgången till bostad har blivit en avgörande […]

Frön till en svensk municipalism

2016-04-28 

I en rad kommuner och stadsdelar, framförallt i Norrland, syns på senare år framväxten av nya slags rörelser. Alienerade från de historiska ideologierna försöker de experimentera med en rad metoder för att förbättra sina livsomständigheter, återuppväcka demokratin och återföra makt till befolkningen. 1989 dog kommunismen. Tjugohundraåtta följde socialdemokratin efter. Sörj inte. Undvik nostalgins träskmarker. Och […]

Rojavas samhällskontrakt

2015-07-25 

Utdrag ur Rojavas samhällskontrakt Vi, folken i de demokratiska självstyrande regionerna Afrin, Jazira och Kobane, en konfederation av kurder, araber, assyrier, kaldéer, araméer, turkmener, armenier and tjetjener, har frivilligt och på heder och samvete valt att underteckna följande stadga. I strävan efter frihet, rättvisa, värdighet och demokrati och under ledning av principer för jämlikhet och […]