Förtryck eller motsättning? Dags att lämna tripleoppressionteorin

2014-11-08 

Revolutionen börjar inte inom oss själva. För att förändra samhället måste vi få till stånd kollektiva handlingar. Förtryckssamverkanteorin ledde till individualism och vi måste gå vidare. Rikard i från Stockholms LS inleder här en diskussion om Triple Oppression. De senaste årtiondena har präglats av sammanbrott för efterkrigstidens samhällsordning. Ur askan håller något nytt på växa […]

Nummer 3, 2014 – Demokrati

2014-09-07 

Demokrati. Tio punkter. 1. Demokrati, gärna! Men trots att alla pratar sig varma om demokratin och höjer den till skyarna har vi svårt att se den någonstans. Hur deltar vi? 2. Demokrati är inte en färdig form. Den är inte ett uppnått tillstånd, en färdigformaliserad struktur eller institution. Det finns ingen Demokrati, bara mer eller […]

U som i Undersökningar

2014-05-06 

Berättande Till läsaren! Min skildring är ej skriven för att briljera med lärdom och bokvett. Min skildring är gjord på ett ofullständigt och kanske ensidigt språk, men den är ej heller ämnad till grammatiskt exempel i någon skola. Blir kritiken över mitt förstlingsförsök på det litterära området enhälligt hård, böjer jag mig ödmjukt för omdömet. […]

Nummer 2, 2014 – Militanta undersökningar

2014-05-06 

Den som inte undersökt har ingen talan, ropade de gamla maoisterna. Och visst tusan hade de rätt. När vänstern glidit iväg utanför kartan, försvunnit i svulstig propaganda, ortodoxa dogmer, snäva teoretiska byggen eller meningslöst tyckande har undersökningen alltid varit kompassen som lett oss på rätt kurs igen. Genom att systematiskt beskriva våra erfarenheter, på våra […]

Det går inte att resonera med kapitalet

2014-05-06 

Det räcker inte att bara säga att kapitalismen är dålig. Det är erfarenheterna vi gör i vardagen som kan leda till förändring. När vi kritiserar kapitalismen missar vi ofta dem. En affektiv politik sätter ord på våra gemensamma erfarenheter och känslor. Arbetskritik är ett bra exempel på det, skriver Shorty från förbundet Allt åt Alla. […]

Att lämna sorgen bakom sig

2014-05-06 

“Bara det som fortfarande gör ont stannar kvar i minnet.” (Friedrich Nietzsche) Identiteter som kön, ras och sexualitet skapas av förtryckande och orättvisa system. Vad händer då, när vi använder samma identiteter i kampen för rättvisa och frihet? Går det? Eller riskerar vi att bygga vidare på systemen som skapade identiteterna? Det frågar den politiska […]

Arbete och undergång

2013-09-02 

Klockan närmar sig halv två. Mitt i vinternatten breder ödemarken ut sig mellan husen. Himlen är ett oändligt moln; ett tungt lock som utestänger rymden; ett gatulampsbelyst, glödande tak. Staden  klyver mörkrets stormfloder och tvingar dem runt. Snön ligger som aska över världen, uppskottad i stora högar. Vägar blottlagda genom massorna, framkomliga men händelselösa, väntande. […]

Gruvhysteri

2013-08-21 

Sverige har drabbats av gruvhysteri. Provborrningar sker i hela landet och en ny mineralstrategi har lanserats. De nya gruvorna förklaras riksintresse – med följden att lokalsamhällen, samer och miljöorganisationer körs över. Nu formerar sig motståndet.   Trettiofyra nya gruvor på tjugo år. Dagens tretton ska på tio år bli trettioen för att ytterligare tio år […]

F som i Fråntagande

2013-04-23 

Rikedom ”Gruvnäringen är för Sverige vad oljan är för Norge”. Fredrik Reinfeldt, LKAB:s pressträff i Kiruna, 2012   Fracking I Bristen på råolja och fossila bränslen, peak oil och oroligheterna i de oljeproducerande länderna har lett till att allt mer forskning lagts på – framför allt i USA – hur man ska kunna komma åt […]

Nummer 2, 2013 – Plundringen av det gemensamma

2013-04-23 

Thatcher må vara död, men hennes politik lever i högsta grad. Den ekonomiska kris som bröt ut med amerikanska bankkrisen och nu tvingar Europas ekonomier på knä är både nyliberalismens kris och triumf. På samma gång. Samma ekonomiska doktriner som bidrog till krisen drivs nu igenom och cementeras  ännu hårdare. Krispolitiken har i praktiken blivit […]