#3 – Bara den som verkligen hatar kan verkligen veta

Befria Marx från marxismen. Vänd på strategi och taktik, på partiet och organisationens roll. Skilj på klasskampen och arbetarrörelsen. Nu händer det saker. I tidskriften Classe Operaia (1964) hittar sin teoretiska form. Många av ledartexterna skrivs av filosofen Mario Tronti från Rom. I det här avsnittet diskterar vi Trontis bidrag till den autonoma marxismen. Gäst […]

#2 – Militanta undersökningar

I andra avsnittet av Den gyllene horden diskuteras den nya arbetarmilitans som växte fram autonomt i Italien tidigt 60-tal och den marxistiska tidskrift, Quaderni Rossi (Röda anteckningsböcker), som tog sig an att undersöka dessa radikala fabrikskamper. Sociologiska undersökningar blev till deltagande självundersökningar, där arbetarna själva beskrev sin situation, och militanta undersökningar, inte bara för att […]

#1 – Allt börjar med en kravall

Allt börjar med en kravall. Just den här antifascistiska kravallen bröt ut i Genua 30 juni 1960 och spred sig snabbt över hela Italien. En kravall som signalerade något nytt, en brytning med efterkrigstidens socialistiska rörelse. Den gamla vänstern var döende, en ny vänster höll på att födas. I podden Den gyllene horden kommer vi […]