#7 – Studentrevolten som gick till fabrikerna

1968 revolterade studenter över hela världen. Studenterna gick ut på gatorna i en massprotest, som ett nytt subjekt. Så även i Italien. Men där tog studentprotesten en annan riktning med uppstartandet av arbetar-studentkommittéer. Studenterna kom därigenom att vitalisera den självorganiserande tendensen inom arbetarrörelsen och bli startskottet för det ”långa 68” som kom att sträcka sig […]

#6 – 1 majspecial: Massakern vid Portella della Ginestra och EuroMayDay

I detta specialavsnitt för Cyklopens Radio 1 maj pratar Tania, Michele och Mathias om massakern på första majtåget 1947 på Portella della Ginestra i Palermo, Sicilien, och hur maffian fört krig mot den italienska arbetarrörelsen. Vi pratar även om 00-talets stora manifestationer på 1 maj i Milano, om de osäkra anställdas EuroMayDay-parad.

#5 – Isolera viruset, socialisera kampen

I det här specialavsnittet av Den gyllene horden tar vi en paus från Italiens radikala politiska historia och tittar på vad som sker idag mitt under coronapandemin och de statliga åtgärder och kamper som kommit ur denna pågående kris i Italien. Till detta avsnitt har vi bjudit in Julia Lindblom journalist på tidningen Arbetaren som […]

#4 – Potere Operaio – arbetarna som tog makten i fabriken

Mitt i den heta hösten av fabrikskamper i Italien 1969 klev författaren och filmaren Carl Henrik Svenstedt tillsammans med sin partner Stefania in i fabrikerna med sin filmkamera och dokumenterade de autonoma fabrikskamperna. De gick på möten ingen annan media släpptes in, satt med Antonio Negri på student- och arbetarkommittéernas möten i petrokemifabriken i Porto […]

#3 – Bara den som verkligen hatar kan verkligen veta

Befria Marx från marxismen. Vänd på strategi och taktik, på partiet och organisationens roll. Skilj på klasskampen och arbetarrörelsen. Nu händer det saker. I tidskriften Classe Operaia (1964) hittar sin teoretiska form. Många av ledartexterna skrivs av filosofen Mario Tronti från Rom. I det här avsnittet diskterar vi Trontis bidrag till den autonoma marxismen. Gäst […]

#2 – Militanta undersökningar

I andra avsnittet av Den gyllene horden diskuteras den nya arbetarmilitans som växte fram autonomt i Italien tidigt 60-tal och den marxistiska tidskrift, Quaderni Rossi (Röda anteckningsböcker), som tog sig an att undersöka dessa radikala fabrikskamper. Sociologiska undersökningar blev till deltagande självundersökningar, där arbetarna själva beskrev sin situation, och militanta undersökningar, inte bara för att […]

#1 – Allt börjar med en kravall

Allt börjar med en kravall. Just den här antifascistiska kravallen bröt ut i Genua 30 juni 1960 och spred sig snabbt över hela Italien. En kravall som signalerade något nytt, en brytning med efterkrigstidens socialistiska rörelse. Den gamla vänstern var döende, en ny vänster höll på att födas. I podden Den gyllene horden kommer vi […]