Den gyllene horden

#3 – Bara den som verkligen hatar kan verkligen veta

2019-12-13

Befria Marx från marxismen. Vänd på strategi och taktik, på partiet och organisationens roll. Skilj på klasskampen och arbetarrörelsen. Nu händer det saker. I tidskriften Classe Operaia (1964) hittar sin teoretiska form. Många av ledartexterna skrivs av filosofen Mario Tronti från Rom. I det här avsnittet diskterar vi Trontis bidrag till den autonoma marxismen. Gäst är militanta researchern och aktivisten Josef Yusuf. Vad händer när vi tar Lenin till Englands arbetarklass – och Tronti till Geziprotesterna eller Beiruts gatublockader?

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu