Den gyllene horden

#2 – Militanta undersökningar

2019-12-06

I andra avsnittet av Den gyllene horden diskuteras den nya arbetarmilitans som växte fram autonomt i Italien tidigt 60-tal och den marxistiska tidskrift, Quaderni Rossi (Röda anteckningsböcker), som tog sig an att undersöka dessa radikala fabrikskamper. Sociologiska undersökningar blev till deltagande självundersökningar, där arbetarna själva beskrev sin situation, och militanta undersökningar, inte bara för att förstå utan också att utveckla kamp. Undersökningarna blev därigenom inte bara ett moment i arbetarkampen – utan förnyade också marxismen, lyfte fram en politisk Marx. Avsnittets gäst är arbetarförfattaren Henrik Johansson i Malmö, med en bakgrund i undersökande kollektivet Kämpa tillsammans och medarrangör av Vår maktkonferenserna.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu