Nummer 1, 2012 – Framtidsfaran

No Future! Punkens gamla slagord ekar igen. En generation som ser sig berövade på sin framtid har varit navet i krisprotesterna världen över. Den första generationen som får sämre levnadsvillkor än sina föräldrar. Efter avslutad utbildning väntar skuldsätt­ ning, arbetslöshet, bostadsbrist och tillfälliga anställningar.

 

Northern Future Forum heter Reinfeldts topp­möte, när han samlar Skandinaviens och Baltikums statschefer och näringslivsbossar i Stockholm i februari. No Future Forum är ett mer passande namn. Det de ska diskutera är hur de ska kunna tvinga på oss mer arbete till lägre lön. De vill höja pensionsåldern för att mjölka oss på mer arbetstid. Jämställd­hetsfrågan reduceras till att handla om ”hur man ska få fler kvinnor på chefspositioner”. Arbetslinjen ska gå på export.

 

Samtidigt står det klart att arbetslinjen va­rit ett fiasko. Larmrapporterna kommer nu allt tätare. 2012 beräknas arbetslösheten stiga enligt Konjunkturinstitutet och Arbets­förmedlingen, för att nå en peak 2013. Un­ der förutsättning att eurokrisen stabilise­ras. Under borgarnas tid vid makten har arbetslösheten ökat med 100000 personer – samtidigt jobbar vi över som aldrig förr. Inkomstskillnaderna har de senaste fem åren ökat drastiskt i Sverige, enligt Statis­tiska centralbyrån. Enligt Svenskt närings­livs studieförbund SNS beror det på ökade kapitalinkomster, främst genom spekulation och bostadsklipp. I SNS egna rapport var­nas att den växande klyftan kan få allvarliga ”sociala och politiska konsekvenser”. OECD varnar för att klassklyftorna i Sverige och Norden ökar snabbare än i resten av världen – medan de sjunker i länder som Chile, Mex­iko, Turkiet och Ungern. Till och med World Economic Forum i Davos varnade i början av året för att den ekonomiska obalansen och de sociala orättvisorna hörde till ”de största riskerna” 2012. Protestvågen 2011 var bara en första bris av vad som komma skall.

 

Både borgare och sossar håller med varandra om att vi ska jobba mer och mer. Vi tycker att det är en positiv signal att vänsterpartiet beslutat att driva frågan om arbetstids­ förkortning igen. Åttatimmarsdagen infördes 1919, är det inte hög tid att förkorta den kraf­tigt – istället för att vrida tillbaka klockan till 1800­-talet, som No Future Forum planerar. Ge oss två timmar extra snooze nu!

 

Det här specialnumret av Brand, Framtids­faran, utkommer samtidigt som No Future Forum. I ett kort intensivt nummer tar vi oss an att vända och vrida på arbetsfrågan. Det räcker inte att kräva rätten till arbete – vi måste gå längre än så. Lönearbete är exploa­tering. Det är den punkten all diskussion om arbetet måste utgå från. Vi måste diskutera vilken form av jobb vi sätts att utföra, till vilken lön, vilken anställningstrygghet, vil­ka sysslor, under vems kontroll, till vilken arbetstakt, vad som sker avlönat och vad som sker oavlönat. Vi måste kritisera arbetet! Och ta sin utgångspunkt i kampen mot att reduce­ras till bara arbetskraft, få livet reducerat till bara arbete. Mot deras arbetslinje måste vi ställa vår fritidslinje. Vi måste hitta tillbaka till framtiden.