2023-05-02

Hur kan man bedriva motstånd mot Tidöavtalet och dess förslag om angiverilagar. Tidningen Brand bjöd inför sitt nummer Leva i inferno in till ett rundabordsamtal för att prata om de upprop för civilkurage och olydnad som sprider sig i flera myndigheter och branscher. Med i samtalet är Moa, bibliotekarie med erfarenhet från både folk- och högskolebibliotek; läkaren Sofia, som var en av in­itiativtagarna till uppropet Vårdanställda mot Tidö­avtalet; gymnasieläraren Johan, som varit fackligt eng­agerad i Lärarförbundet och numer är aktiv i bland ann­at nätverket Lärare mot rasism, och soc­ionomen My, som förutom att vara lärare på socionomprogrammet och forskarstuderande är engagerad i olika grupper för sociala rättigheter. Samtalet modereras av numrets redaktörer Helena Hägglund och Mathias Wåg och är släppt som podd i samarbete med Brandpodden.

Mer info:

Brand: Allians mot angiveri

Brand: Att leva i inferno

Moa Stockstad: Demokrati är inte neutralt – kampen om biblioteken

Mathias Wåg: Dränera träsket

Mathias Wåg: Vad gör vänstern när fascismen är här?
https://www.etc.se/feature/vad-goer-vaenstern-naer-fascismen-aer-haer

Vårdanställda mot Tidöavtalet: Vi kommer att vägra ange våra patienter
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Xbovar/4-006-vardanstallda-vi-vagrar-ange-vara-patienter

Karin Pettersson: Därför blev jag rädd i onsdags kväll (Aftonbladet kultur)
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/WRJ7lg/karin-pettersson-om-anpasslighet-och-motstand

Kontext: Regeringsavtalet explained

3rummet: Tidöavtalet (del 1 + 2)
https://poddtoppen.se/podcast/1437830530/tredje-rummet/35-tidoavtalet-del-1-av-2
https://poddtoppen.se/podcast/1437830530/tredje-rummet/35-tidoavtalet-del-2-av-2

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu