Demokrati är inte neutralt – kampen om biblioteken

Bibliotekens roll håller på att förändras. Från att verka för demokrati och fri åsiktsbildning försöker de mörkblå inskränka bibliotekens öppenhet och självständighet. Bibliotekarien
Moa Stockstad ger förslag på hur
vi kan möta denna förändring.