Nummer 1, 2023 – Leva i inferno

”LEVA I INFERNO” handlar om att leva, överleva och finna varandra i en allt mer totalitär tid, i Tidösverige. Nu befinner sig institutioner, folkbildning, arbetsrätt och fri kultur i skottlinjen.
Vi lyfter motståndet, anställda som vägrar bli kontrollapparater och bildar allianser mot angiveri. Detta
nummer är en pakt där vi lovar varandra: vi lyder inte.