Allians mot angiveri

Brand har samlat fyra engagerade representanter från myndigheter och kommunal verksamhet för ett samtal om strategier och motstånd mot Tidöavtalet, dess förslag om angiverilagar och det samhälle som skapas i avtalets kölvatten.