Apans anatomi: Bli media i kontrarevolutionens tid

Hur mår den alternativa vänstermedian? I det här avsnittet diskuterar vi alternativmedia, från 60-talet fram till idag. Ska man bygga egna strukturer av motoffentligheter eller taktiskt intervenera i den borgerliga offentligheten? Vilka metoder har använts genom tiderna? Och varför blev sociala media en kontrarevolution mot alternativmedian? Läs mera: Alternativmedia – från vänster till höger: Alternativmedia […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 17: Om våldets dynamik

I detta vårt sjuttonde avsnitt avhandlar vi frågan våld som politiskt verktyg. Diskussion utgick från två artiklar, se bifogad länk. Utöver detta diskuteras politiskt våld utifrån Sorels förståelse av fenomenet samt Zizeks dinstinktion mellan subjektivt och objektivt våld. Det blir således en våldsam kollision mellan tänkare där diskussionen berör svart historia i allmänhet och Nelson […]

Podd: Ljudartikel: Krisens lockelse av Linn Spross

Krisens lockelse av Linn Spross, ur Tid för monster Kapitalismens kollaps innebär inte per automatik en övergång till ett bättre samhälle. Försämringen leder inte självklart till kamp. Inläst av Marjo Palokangas.

Podd: Ljudartikel: Hoppet om en apokalyps av Herman Geijer

Hoppet om en apokalyps – motstånd och gemenskap efter katastrofen av Herman Geijer, ur Tid för monster Kapitalet och dess representanter utnyttjar ofta katastrofer för att genomdriva förändringar som annars inte är möjliga för dem. Men detta speglar inte hur de som drabbas beter sig mot varandra. Kan katastrofer innebära politiska möjligheter även för sociala […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 16: Vuxna män gör saker tillsammans

I detta vårt sextonde avsnitt tar vi avstamp i den omskrivna och diskuterade boken “Tribe: On Homecoming and Belonging” av Sebastian Junger. I boken försöker Junger blanda en cocktail av antropologi, historia och psykologi i syftet att besvara den slitna frågan om meningen med den mänskliga existensen. Varför har libertarianer tagit boken till sig då […]

Apans anatomi: Det gemensamma

Begreppet ”det gemensamma” (allmänningar) har under de senaste årtiondena åter vitaliserats för att beskriva allt det som skapas, upprätthålls och vårdas utan direkt inblandning av varken marknad (det privata) eller stat (det offentliga). Från att Elinor Ostrom 1990 skrev sin nobelprisade kritik av Gareth Hardins ”Allmänningarnas tragedi” via nya sociala rörelser och teknologisk utveckling har […]

Ungdomshälsan: Lesbisk feminism – Föreläsning med Fanny Åström

Fanny Åström höll ett föredrag om lesbisk feminism under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här avsnittet är en inspelning därifrån. Hur hänger heterosexualitet ihop med patriarkatet?   Fanny Åström skriver om feminism, relationer, lesbisk existens och manshat på instagram och sin blogg arsione.se