Apans anatomi: Centrismens sista suck

Det är trångt i mitten när blockpolitiken upphör. Vänsterpartiet släppte fram en socialdemokratisk statsminister och rödgrön regering som ska genomföra ett omfattande nyliberalt reformprogram med en blåbrun budget. Kommer de svenska socialdemokraterna nu drabbas av samma ras som de övriga europeiska systerpartier som enats med nyliberaler i en centrism? Blir det här SAPs pasokifiering? Och […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 18: Poddarnas fördömda pratar om våld

Detta avsnitt avhandlar Hannah Arendts ”On violence” och markerar slutet på vårt tema om våld. Vi sätter oss för att försöka förstå Arendts distinktion mellan våld och makt, och hur denna onyanserade separation förvirrar snarare än att förklara. Arendts radikala avståndstagande sätts i relation till Fanons förståelse av våld som en del i ett självförverkligande […]

Ungdomshälsan: Kamp i gigekonomin – FAU pratar om facklig gräsrotsorganisering

Hur kämpar man för sina rättigheter i gigekonomin och andra prekära arbeten? På Anarkistiska Bokmässan i Stockholm pratade Johnny från FAU Berlin om hur de jobbat praktiskt med facklig gräsrotsorganisering. Det här är en inspelning därifrån. Deliverunion är en facklig kampanj från fackföreningen FAU för Foodora- och Deliveroo-arbetare i Berlin och Johnny berättar om hur det […]

Apans anatomi: Upploppens tid

Har upploppen kommit att ersätta strejken som den vanligaste protestformen? Det menar Joshua Clover i sin bok Riot.Strike.Riot. Han pekar på de franska gula västarna och menar att de är ett skolboksexempel på protester i vår tid. Är det bara att gilla läget, anpassa sig till situationen och ska vi räkna ut facket? Vad är […]

Apans anatomi: Gula västarna sår, vem skördar?

Frankrike brinner, igen. Vägarna blockeras av demonstranter i gula västar som protesterar mot bensinskatten och president Macron. Den progressiva nyliberalismens klimatchockdoktrin slår mot de redan ekonomiskt svaga. I det här avsnittet diskuterar vi de gula västarnas revolt mot ”de rikas president”. Vad kan klimatrörelsen lära sig från gula västarna? Och hur kan vänstern delta i […]

Ungdomshälsan: #INTEDINHORA – Prostitution, pride och HBTQ

Ida från nätverket Inte Din Hora höll en föreläsning om HBTQ-erfarenheter av prostitution och annan kommersiell sexuell exploatering under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här är en inspelning därifrån. Vilka är det som köper och säljer sex? Vilka svårigheter möter HBTQ-personer i prostitution? Hur fungerar dagens lagstiftning? Inte Din Hora började som ett upprop under […]

Apans anatomi: Bli media i kontrarevolutionens tid

Hur mår den alternativa vänstermedian? I det här avsnittet diskuterar vi alternativmedia, från 60-talet fram till idag. Ska man bygga egna strukturer av motoffentligheter eller taktiskt intervenera i den borgerliga offentligheten? Vilka metoder har använts genom tiderna? Och varför blev sociala media en kontrarevolution mot alternativmedian? Läs mera: Alternativmedia – från vänster till höger: Alternativmedia […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 17: Om våldets dynamik

I detta vårt sjuttonde avsnitt avhandlar vi frågan våld som politiskt verktyg. Diskussion utgick från två artiklar, se bifogad länk. Utöver detta diskuteras politiskt våld utifrån Sorels förståelse av fenomenet samt Zizeks dinstinktion mellan subjektivt och objektivt våld. Det blir således en våldsam kollision mellan tänkare där diskussionen berör svart historia i allmänhet och Nelson […]