Apans anatomi: Det gemensamma

Begreppet ”det gemensamma” (allmänningar) har under de senaste årtiondena åter vitaliserats för att beskriva allt det som skapas, upprätthålls och vårdas utan direkt inblandning av varken marknad (det privata) eller stat (det offentliga). Från att Elinor Ostrom 1990 skrev sin nobelprisade kritik av Gareth Hardins ”Allmänningarnas tragedi” via nya sociala rörelser och teknologisk utveckling har […]

Ungdomshälsan: Lesbisk feminism – Föreläsning med Fanny Åström

Fanny Åström höll ett föredrag om lesbisk feminism under Revolutionär Pride i Stockholm. Det här avsnittet är en inspelning därifrån. Hur hänger heterosexualitet ihop med patriarkatet?   Fanny Åström skriver om feminism, relationer, lesbisk existens och manshat på instagram och sin blogg arsione.se

Apans anatomi: Fyra framtider

När den allmänna debatten stirrar sig blind på nuet och dess söliga regeringsförhandlingar målar vi de stora horisonterna. Utgångspunkten har vi hittat i boken ”Fyra framtider – visioner om en postkapitalistisk värld” av Peter Frase vars berättelse rör sig mellan forskning och sci-fi. Vi snackar automatisering och klimatkris. Överflöd mot resursbrist. Jämlikhet eller hierarki. Om […]

Uppgång & Fall: Avsnitt 15: Konspirationens anatomi

I avsnitt 15 analyserar vi konspirationsteorier som världsbild. Vi utgår ifrån Mattias Gardells mästerverk Rasrisk och Rasmus Fleischers avhandling, Populism och apokalyps – Det politiska innehållet i samtida konspirationsteorier. I avsnittet försöker vi analysera och dissekera konspiracism. Vilka gemensamma drag kan skönjas i denna världsbild och vilken funktion fyller den i människors vardag? Vi vill […]

Apans anatomi: Ett plejs för såna som oss

Allaktivitetshus, ungdomshus, frikvarter eller socialt center. Kärt ockuperat hus har många namn. I det här avsnittet gör vi en första neddykning i husockupationernas historia i Sverige på 70-talet och tidiga 80-talet. Historien om mötesplatser blir också en historia om vänsterns syn på fritiden, Folkets hus och ungdomsgårdar. För mer info: Mats Eriksson Dunér om allaktivitetsrörelsen: […]

Apans anatomi: Lokala partier

Efter valet har lokala partier mandat i fler än hälften av landets kommuner. Med namn som Perstorps Framtid, Oberoende Realister och Demokraterna försöker de sno makten från de etablerade rikspartierna. Som en uppföljning till avsnittet ”Det gamla inte dött, det nya inte fött” tar vi oss an de svenska lokalpartiernas historia. Har det alltid funnits […]