Nummer 4, 2018 – Klimatkamp

Samma sak gäller nu som alltid. Vi vet att inga lösningar finns inom det nuvarande systemet. Vi vet att en grön kapitalism inte bara är en naiv idé: det är en sammansvärjning. Det finns ingen omställning som går med vinst. Det finns ingen grön tillväxt. Förnybara källor kan inte ersätta de fossila om monstret som matas hela tiden kräver mer, och fler, och högre koncentration.

Vi vet detta. Men vi har för länge nöjt oss med att syna de falska lösningarna. Det har blivit ett perverst tidsfördriv att dissekera lögnerna. Vi har för länge nöjt oss med att vägra konsumentmakt, med att säga nej till falska lösningar, med att inte gå på deras lögner: Miljöpartiet de gröna my ass, hållbar kollektion från H&M, fuck off. Men vi kan mer och vi är bättre än så. Vi kan blockera gruvor, sluta oss samman, odla i grupp, störa varu- och energicirkulationen.

Vår fördel: det finns inget att förlora.

Vi känner gåshuden. Vi vet ju vad som ska göras. Vi håller varandras händer. Vi är fjättrade till varandra, omslingrade fingrar i ett handgrepp.

Vi är inte naiva. Det blir svårt. Det är inte vi i nord som kommer att drabbas först av vattenhöjning, jorderosion och bränder. Men kampen måste föras lika globalt som klimatkrisen slår, solidaritet och allianser är viktigare än någonsin.

Vi är beredda att göra allt, för det är vad som krävs. Det är inte klimatet först, revolution och klasskamp sen. Det finns inget klasskamp först, antirasism och feminism sen. Det är allt eller inget, vi ser den täta väven.

Ingenting kommer komma gratis, ingenting kommer vara lätt. Vi sysslar inte med determinism eller fatalism. Det är varken kört eller förutbestämt. Jorden har inte sett sin
sista revolution.

Staten kommer inte rädda oss ur det här. Det ruttna systemet ger rutten frukt. Individen kommer inte att leda vägen. Illusionen om individen som gör skillnad föder vanmakt hos den fattige och självgodhet hos den rike. Idag har vi en rörelse för klimat och rättvisa utan någonting att förlora. Det har börjat. Standing Rock, Extinction Rebellion, Blockadia, Earth Liberation Front, Ende Gelände, i skogarna i Hambach och gruvorna i Sapmi.

Vi gör det tillsammans. För dig, för oss,
för allt levande.

 

boost-bild, kommer deletas