Nummer 4, 2013 – The Man-Machine

Det här är ett konceptalbum. Ett Brandverk inspirerat av Kling klangstudions laboratorium. Känn den mekaniska pulsen. Dansa mekaniskt till den.

Den handlar om människor. Och maskiner. Människor kopplade till maskiner, sammanlänkade i maskinsystem. Om människomaskiner.

Arbetande människor som sliter med maskiner. Som rasar mot maskineret. Människor som blivit bara ett bihang till maskinerna. Människorobotar. Cyborger.

Ja tvoi sluga, Ja tvoi rabotnik.

Det handlar om fabriker. Fabriker med väggar, fabriker utan väggar. Fabriker som blir till städer, düsseldorfska fabriksstäder. Fabriksstäder som växer till metropoler. I långa sammanlänkande kedjor. Regionernas löpande band. Pulserande.

Planerade städer. Kontrollerade städer. Utsatta för styrningsmodeller, maktutövning i cybernetiska kontrollnätverk som producerar ett begär av ordning i tider av kris, en krigsmaskin där vi styr oss själva och varandra, rädda att avvika. Den svenska modellen, den sociala ingenjörskonsten som verkar direkt in i våra kroppar. Där gemenskaper får plats, så länge de kan sugas in i maskinieriet. Även de röda idealisterna agerar bränsle för denna samhällsmaskin. Först separeras vi, sedan tvingas vi in i en och samma fälla, den maktlösa ”samhällskroppen”. ”Alla ska med”.

Det handlar om upplysta städer, städer med fantastiska skylines, som etsar sig fast. Städer som är varumärken, som genom evenmang och skrytpalats lockar till sig investerare. Städer vars neonljus vaggar in oss i en ljuv folkhemsdröm om 50-talets vita kärnfamiljeidyl. Städer där marknadsvärdet ska stärkas, till varje pris.

Det är i dessa städer som vi kämpar för att vara något annat. Som vi ropar: ”Vi är inga maskiner”, och ingen enad mänsklighet. Som vi smiter undan kontrollen och styrningen, vägrar passa in i modellen. Det är dessa städer vi förvandlar till rebellstäder, röda fästen, banditnästen med en gemensam takt i flykt och i attack. Det är här vi kämpar för att skapa våra egna rum, vägrar att likställa all värde med mervärde, experimenterar gemensamt, bringar fruktbart kaos. Våra rumsliga laboratorium.

Vårt Kling Klang.