Nummer 3, 2017 – Att göra och skriva historia

Historia är inte den där tråkiga högstadielektionen som du brukade skolka från.
Historia är inte en guidad visning med interaktiva inslag.
Historia är inte ett dammigt museum.
Historia är inte anekdoter du redan hört hundra gånger.
Historia är inte berättelser om kungars livshistorier.
Historia är inte retroföremål införskaffade på auktion.
Historia är inte den anrika platsen där fint folk bodde.
Historia är inte det vi blickar tillbaka på och tänker ”vad konstiga folk var förr.”

Historia är det som pågår hela tiden. Precis som vi lär oss av händelser någon annanstans, kan vi lära oss av det som hände vid en annan tid. Vi gör historia varje dag. Vi skriver historia för att försöka fånga erfarenheter.
I detta nummer har vi gjort ett ofullständigt urval av vad det innebär att göra och skriva historia. Vi vill visa hur det som redan hänt innebär ett sätt att förstå de tider vi lever i. Vi vill att gångna tiders kamper ska inspirera, att få oss att orka kämpa vidare, för vare sig vi vill det eller inte kommer historien att fortsätta.

Historia är en tröstande tanke när allting känns omöjligt.
Historia är den svindlande känslan av att det inte finns något avstånd mellan nu och då.
Historia är rörelse.
Historia är ingentings slut och alltings början.