Nummer 2, 2001 – Vägskäl för de autonoma

Det här har varit ett svårt nummer att göra. Aldrig har våra aktiviteter varit så avgörande och så uppe i hetluften som efter EU-protesterna i Göteborg denna sommar.
Vi kanske bör göra det klart direkt. Vi ser händelserna i Göteborg som en seger för den utomparlamentariska vänstern. Men det var en seger till ett högt pris. När kamrater skjuts och fängslas, när opinionen svajar och när folkrörelsesamarbeten spricker, då måste vi utvärdera våra metoder och analyser.
Olyckskorparna inom vänstern har bara sett Göteborg som ett bakslag för vänstern. Som bevis för det använder de sig av braskande tidningsrubriker från borgerliga media och den ökade repressionen, som om det vore möjligt att bedriva politik utan att drabbas av motåtgärder. Den ekonomiska och politiska makten kommer alltid att lansera motstrategier när det vi gör får effekt. Det är alltid en fråga om styrkeförhållande, hur mycket vi kan driva igenom, hur mycket de kan driva igenom.
Artiklarna i detta nummer handlar till stor del om formerna för globaliseringsmotståndet. I de tre tidigare numren i år har vi fokuserat på det ideologiska innehållet: kritiken av globaliseringen av ekonomin, konflikten med socialdemokratin och uppbyggandet av Fort Europa. Att diskutera strategi och taktik som vi gör i detta nummer innebär givetvis att vi ger oss ut på ett minerat område, där åsikterna går vitt isär bland frihetliga socialister. Så istället för att ta det här som fasta och fixa åsikter, se det som början på en debatt som vi gärna ser fortsätter i Brand.
Vi hoppas att diskussionen ska inrikta sig på vad vi kan ta med oss från globaliseringsprotesterna, både i form av analys och massmilitans för att stärka det antikapitalistiska motståndet i kampen för socialismen. Förhoppningsvis kan artiklarna i det här numret inspirera och vara en bit på vägen.

/ Brandredaktionen