Vad vi uppnådde i Göteborg

I.
Protesterna i Göteborg var vårt bidrag till den globala motståndsvågen från Seattle till Genua. Protestvågen har fört upp kritiken mot den ekonomiska globaliseringen och nyliberalismen på dagordningen. Ingen världen över kan nu missa att ”den enda vägens ekonomiska politik” är omstridd. Kritiker inom vänstern har sagt att massmilitansen och våldet överskuggade de frågor vi ville driva. Detta stämmer inte. Breda sociala protester tas bara på allvar när makthavarna fruktar att de radikaliseras och är på väg att glida dem ur händerna. Först då blir globaliseringsrörelsen ett hot. Våra aktiviteter har snarare vänt bort fokus från makthavarnas agenda. Nu fick de politiska protesterna utrymme de aldrig fått annars. I artiklar och debattprogram har vänstern getts möjlighet att klargöra ”det här ville de så kallade seriösa demonstranterna” och ”det här är den autonoma vänstern”.

II.
Protesterna har försvårat kapitalets organisering. Kapitalismen fungerar inte utan en överstatlig planering. De ständiga störningarna och blockaderna mot de ekonomiska toppmötena och hotet mot deras säkerhet har försvårat organiserandet av de överstatliga strukturerna. Politiska toppmöten är nu bara möjliga med enorma polisinsatser och makthavarna skärmar av sig allt mer från folket. Protesterna har skapat en legitimitetskris för de ekonomiska institutionerna, som WTO och Världsbanken, och deras politik. Samtidigt har tredje världen kunnat flytta fram sina förhandlingspositioner. Händelserna i Göteborg har väckt inspiration hos motståndsrörelser i hela världen.

III.
Protesterna bröt med den sociala freden och den politiska medlingen som strategi. Sossarnas försök att utnyttja protesterna för sin egen nyliberala politik grusades. Eftersom makthavarna inte har något att erbjuda globaliseringsrörelsen valde de det kvarvarande alternativet, repression. Det kommer att dröja länge innan folkrörelserna som deltog i Göteborg litar på polisen och de kommer att akta sig för att gå in i en dialog med politiker. Den polarisering som skapades kommer att missgynna sossarnas samförståndslinje men stärka alla de organisationer som kämpar för folkrörelsernas autonomi.

IV.
Protesterna och den ökade polariseringen har lett till ett ökat politiskt intresse. Folk har inte diskuterat så mycket politik som i år på årtionden. Polariseringen innebär både att fler engagerar sig, och samtidigt att rösterna och reaktionerna emot vänstern ökar.

V.
Under Göteborg skedde en av de största koordineringarna av sociala protester och folkrörelser på ett europeiskt och globalt plan i Sverige någonsin. Detta utbyte var något av det viktigaste som hände under dessa dagar i Göteborg. Oavsett hur protesterna skildrades i media, så kan ingen ta ifrån oss resultatet av dessa möten. I Italien har inspirationen från Genua Social Forum spritt sig över hela landet och en helt ny struktur av sociala forum har växt fram, som en folkrörelsernas dubbelmakt gentemot staten.

VI.
Tusentals personer återvände från Göteborg förändrade. En hel generation aktivister har radikaliserats efter att ha få se hur massmedia och polisen fungerar. De militanta konfrontationerna har stärkt självförtroendet för många aktivister, vi kunde besegra polisen och störa hela deras toppmötesjippo trots att de hade hela statens våldsapparat på sin sida. Vi kommer få höra mycket av folket från Göteborg i framtiden!

/ Brandredaktionen

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu