Forskande aktivism

Kan forskare vara aktivister och aktivister bedriva forskning? För vem bedrivs forskningen och vem kan tillgodogöra sig resultaten av den? Var tar kunskapen vägen och hur får vi del av den i samhällsförändrande projekt? Bostadsforskaren och aktivisten Dominika Polanska berättar om hur hon använt aktionsforskning om lyxrenoveringar och renovräkningar.

Resurssida om renovräkningar:

Deltagande aktionsforskning:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Deltagande_aktionsforskning

Podden Den Gyllene Horden om militanta undersökningar:

Brands temanummer om deltagande undersökningar:

David Graeber: Fragments on an anarchist anthropology
https://libcom.org/library/fragments-anarchist-anthropology

Allt åt alla Göteborg: Hyreskarta över Göteborg
http://allaskakunnabokvar.se/sparvagnskartan/