2019-07-01

Vad har Rojava i Kurdistan, Barcelonas borgmästare, zapatisterna i Chiapas, anarkisten Murray Bookchin, Amsterdam, marxistiska geologen David Harvey och Neapels sociala center gemensamt? De håller alla på att utveckla en ny form av lokal demokrati som kallas municipalism. I det här avsnittet av Apans anatomi följer vi upp senaste lokalvalet i Spanien, som hölls samtidigt som Europaparlamentsvalet, och spårar utvecklingen av municipalismen. Rebellstäderna har börjat finna varandra.

Läs mer:

Naomi Kleins stöd till Ada Colau [poddintrot]:

Bertie Russell, Oscar Reyes: Eight lessons from Barcelona en Comú
http://new-compass.net/articles/eight-lessons-barcelona-en-com%C3%BA

Winter in Catalonia
Bue Rübner Hansen December 19, 2017

Joris Leverink: Murray Bookchin and the Kurdish resistance

Julia Lindblom: Rebellstaden Neapel befriar sina rum
http://www.fria.nu/artikel/129587

Josef Yusuf: Kriget mot kommunen – kommunen mot kriget

Erik Persson: Plattform av pragmatism
https://www.vk.se/2015-04-14/plattform-av-pragmatism

Janet Biehl – Communalism According To Murray Bookchin

Gör Rojava grönt igen. Rojavas internationalistiska kommun [bok]

Brand temanummer municipalism:

Demokratisk omställning – municipalism/kommunalism i Sverige [organisation]
http://stallom.nu
https://sv-se.facebook.com/demokratiskomstallning/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu