Rebellstäder

Vad har Rojava i Kurdistan, Barcelonas borgmästare, zapatisterna i Chiapas, anarkisten Murray Bookchin, Amsterdam, marxistiska geologen David Harvey och Neapels sociala center gemensamt? De håller alla på att utveckla en ny form av lokal demokrati som kallas municipalism. I det här avsnittet av Apans anatomi följer vi upp senaste lokalvalet i Spanien, som hölls samtidigt som Europaparlamentsvalet, och spårar utvecklingen av municipalismen. Rebellstäderna har börjat finna varandra.

Läs mer:

Naomi Kleins stöd till Ada Colau [poddintrot]:

Bertie Russell, Oscar Reyes: Eight lessons from Barcelona en Comú
http://new-compass.net/articles/eight-lessons-barcelona-en-com%C3%BA

Winter in Catalonia
Bue Rübner Hansen December 19, 2017

Joris Leverink: Murray Bookchin and the Kurdish resistance

Julia Lindblom: Rebellstaden Neapel befriar sina rum
http://www.fria.nu/artikel/129587

Josef Yusuf: Kriget mot kommunen – kommunen mot kriget

Erik Persson: Plattform av pragmatism
https://www.vk.se/2015-04-14/plattform-av-pragmatism

Janet Biehl – Communalism According To Murray Bookchin

Gör Rojava grönt igen. Rojavas internationalistiska kommun [bok]

Brand temanummer municipalism:

Demokratisk omställning – municipalism/kommunalism i Sverige [organisation]
http://stallom.nu
https://sv-se.facebook.com/demokratiskomstallning/