Avsnitt 7: Ett rundabordssamtal om poddar, ”vänstern” och socialism

I detta avsnittet sätter sig vi oss tillsammans med upphovsmakarna till podden Arbete och politik för att diskutera podden som politisk plattform. Utgångspunkten för diskussionen är hur det kommer sig att den svenska ”vänstern” är en så pass obefintlig röst i poddosfären?

Arbete och politik


https://www.facebook.com/arbetepolitik/

Uppgång och fall
https://uppgangochfall.wordpress.com


https://www.facebook.com/Uppgangochfall/