Uppgång & Fall

Avsnitt 7: Ett rundabordssamtal om poddar, ”vänstern” och socialism

2018-01-06

I detta avsnittet sätter sig vi oss tillsammans med upphovsmakarna till podden Arbete och politik för att diskutera podden som politisk plattform. Utgångspunkten för diskussionen är hur det kommer sig att den svenska ”vänstern” är en så pass obefintlig röst i poddosfären?

Arbete och politik


https://www.facebook.com/arbetepolitik/

Uppgång och fall
https://uppgangochfall.wordpress.com


https://www.facebook.com/Uppgangochfall/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu