Omslag brand 1.2021

Nummer 1, 2021 – Acceleration

Historien om all hittillsvarande teknologisk utveckling är historien om klasskamp. När mekaniserade vävstolar introducerades i franska fabriker under början av 1800-talet slog arbetarna sönder maskinerna. De såg hur fabriksägarna använde tekniken för att undergräva arbetarnas ställning, organisering och levebröd. En träsko, sabot på franska, förvandlades till ett vapen när den kilades in i maskineriet. Sabotage […]

Omslag till brand nummer 4-2020, pandemiska ekonomier

Nummer 4, 2020 – Pandemiska ekonomier

Pandemin har försatt den kapitalistiska ekonomin och samhällslivet i ett nytt slags undantagstillstånd. Vi märker det på våra arbetsplatser: vårdarbetare under enorm press, bussförare, bud och andra som måste sköta logistiken, hemmasittande kontorsarbetare ställda inför digital alienation. Vi märker det när vi blir av med jobbet och inte kan hitta ett nytt. Vi märker det […]

Omslag till brands virusnummer

Nummer 3, 2020 – Virus

Man säger: Virus gör inte skillnad på människor. Virus diskriminerar inte. Man säger: Det finns inga gränser, virus har varken nationer eller klasstillhörigheter. Man säger: Inför virusen är vi alla lika. Vi säger: Man ljuger när man säger att virus inte gör skillnad på människor. Att virus inte diskriminerar. Man ljuger så att man blir […]

Nummer 2, 2020 – Tio år av kamp

Tio år av kamp bakom oss. Tio år av kamp framför oss. När vi skriver det här Brandtalet har 2020 precis satt igång på allvar, med en pandemi som när tidningen väl distribueras kommer att ha hunnit långt mycket längre – vem vet hur situationen ser ut om bara en månad, för att inte tala […]

Omslag 1.2020 queerfaran

Nummer 1, 2020 – Queerfaran

Det queera är den utkant där vi finner våra vapen, vildmarken från vilken vi kan störta den förhärskande normaliteten. Det queera är namnet på det som inte kan assimileras, det queera är urkraften som är utsidan av det borgerliga samhället. Det queera är att ta det marginaliserade perspektivet, det är att kämpa mot statens, kapitalets, […]

omslag #4.2019

Nummer 4, 2019 – Rädslans mobilisering

Borgarna är rädda. Och när de är rädda är de farliga. Det nya konservativa blocket drivs av rädsla. Rädslan finns hos de som håller på att förlora status i samhället, det är en rädsla för att falla. De behöver inte ha fått det sämre, det räcker med att de ser att andra fått det sämre. […]

Nummer 3, 2019 – Hälsa

Hälsa är något som vi, till synes motsägelsefullt, både påtvingas och förvägras. Å ena sidan råder en hälsohets som utgör en redan gigantisk och stadigt växande marknad. Å andra sidan har även sjukvården blivit en marknad, där rätten till vård undergrävs till förmån för vinst åt storkapitalister. Vi kan köpa rawbites och ekologiskt smink på […]

Nummer 2, 2019 – Revolution / Reformism

Detta nummer handlar om reformismen och revolutionen. Om två sidor av samma mynt, om en långtgående destruktiv relation, om två oförenliga storheter, om hat, svek och samarbete. Reformismen är byråkratin, själlösheten, en dagordning för dagordningens skull, att säga att ”det är ju en fin tanke i teorin men vi har en budget att förhålla oss […]

Omslag till Brand 1.2019

Nummer 1, 2019 – Vart går vi nu?

Detta Brandnummer saknar tema. Istället är det här numret en vandring mellan en rad platser vi befinner oss på. En nedstigning, eller uppstigning, genom en rad cirklar och kretsar, mot en ny horisont. Eller kanske har det ett tema ändå. Hur vi kan försvara oss: hur vi är under hot, av klimatkollaps, patriarkalt våld, marknadshyror, […]

Nummer 4, 2018 – Klimatkamp

Samma sak gäller nu som alltid. Vi vet att inga lösningar finns inom det nuvarande systemet. Vi vet att en grön kapitalism inte bara är en naiv idé: det är en sammansvärjning. Det finns ingen omställning som går med vinst. Det finns ingen grön tillväxt. Förnybara källor kan inte ersätta de fossila om monstret som […]