Tack för ditt köp

Vi postar tidningar till nya prenumeranter löpande och du bör ha din tidning inom 7-10 arbetsdagar.

Kom ihåg att du valt helårsprenumeration tillsvidare. Detta betyder att din prenumeration kommer förnyas automatiskt om ett år från dagens datum. Om du önskar avsluta din prenumeration, hör av dig till prenumeration@tidningenbrand.se.