Tack för ditt köp

Vi postar tidningar löpande och du bör ha din tidning inom 7-10 arbetsdagar.

Om du har tagit en prenumeration, så kom ihåg att du valt helårsprenumeration tillsvidare. Detta betyder att din prenumeration kommer förnyas automatiskt om ett år från dagens datum. Om du önskar avsluta din prenumeration, hör av dig till prenumeration@tidningenbrand.se. Detta går att göra när som helst under prenumerationsperiodens gång och vi har ingen bindningstid.