Mantrarörelsen

Antirasist är ett kodord för antivit. Den frasen dyker upp i varje nätdiskussion om antirasism eller invandring, i kommentarer och på bloggar. Vilka är kommentarsfältherrarna bakom frasen och varför har detta mantra blivit så viktigt för dem?

De kallar det för ”mantrat”, en debattmetod utvecklad av amerikanska nationella nätaktivister för att bryta ner antirasistisk retorik i diskussioner. Syftet är att sprida ett budskap om att det pågår ett medvetet folkmord på ”vita” folkslag. Det så kallade folkmordet är en konsekvens av påtvingad massinvandring, en företeelse som endast förekommer mot ”vita” länder. Men det folkmordet döljs medvetet av antirasistiska ”kulturmarxister”. Debattmetoden liknar judo, man ska kasta om varje antirasistiskt påstående och visa att det egentligen innebär sin motsats, att antirasisterna är de verkliga rasisterna, som är emot en raspluralism. Budskapet summeras i frasen ”antirasist är ett kodord för anti-vit”. Ett enkelt mantra som ska hamras in i alla debatter.

Något officiellt namn för denna rörelse finns inte i nuläget, men den har spridits till nationella nätaktivister över hela jorden. I USA har man skapat en musikscen som sprider dess budskap. Musiken riktar sig till unga människor och genren är eurotechno. Samma grupp, som kallar sig för White Rabbit, har även gjort en tecknad film direkt riktad till barn. Filmen heter ”How whites took over America” och skildrar hur vita människor mördar indianer som protesterar mot vit invandring. De vita karaktärerna talar om mångfald, antirasism framställs som något ondskefullt och pedagogiskt arbetas budskapet om att ”invandring är folkmord” in.

Sociala medier
Aktivisterna inom rörelsen saknar en organisatorisk plattform. Man bedriver i huvudsak nätaktivism och har en celliknande struktur. En rad olika Facebookgrupper har skapats, som exempelvis ”The Typical Antirasisten”, ”Fri diskussion”, ”Kamratgruppen” och ”Krossa antivitismen”. Syftet bakom dem är att skapa kontakter och bygga ett strategisk kontaktnät där man gemensamt arbetar för att sprida budskapet. En av de mest drivande är en lärarstudenten från Uppsala. Han är framförallt aktiv på Facebook under en rad pseudonymer som sprider budskapet och skapar kontakter.

Internt talar man om svärmaktioner. Uppskattningsvis så består den innersta kärnan av ett 15-tal personer. Deras kontaktnät på internet, vilket är deras främsta arbetsfält, är däremot betydligt större och man mobiliserar i sin tur sina egna svärmar. Kärnans ledande av svärmar kallas för drottningprincipen, en uppdaterad variant av nazismens ledarprincip. Man behöver inte vara många för att påverka och styra sin svärm. Genom att agera som en getingsvärm vill man kapa och stoppa debatter på nätet. Detta genom att vara många som gemensamt och i samförstånd ger sig på samma mål. I samband med en antirasistisk demonstration i Bollnäs tidigare i år samordnade mantraaktivisterna ett stort antal personer för en storskalig svärmaktion mot arrangörsgruppens facebooksida och lokalpressen. Arrangörerna valde att ställa in demon efter det massiva trycket då man kände obehag.

Deras ambition är att vara dropparna som urholkar stenen, för att använda det gamla romerska talesättet. En droppe urholkar inte en sten genom sin kraft, utan genom att falla ofta. Mantraaktivisterna vill utmana det politiskt korrekta språkbruket och använder sig av en antirasistisk retorik när de söker upp meningsmotståndare som man anser vara anti-vita. De försöker vända antirasistiska budskap till sin motsats. Medlemmar har punktmarkerat antirasistiska bloggar och gemensamt spammat kommentarsfält och diskussionstrådar. Vilket leder till att svärmen tar över och en seriös debatt omöjliggörs. En av ambitionerna är att kunna använda denna taktik fysiskt i framtiden under offentliga möten och debatter. Tanken är att svärmen ska ta över den fria debatten och bevisa att antirasister är ett annat kodord för antivit.

Fascistisk 68-rörelse
Lärarstudenten i Uppsala är endast en av få som är öppen med sin identitet. Han är däremot inte ensam om att studera på ett högre lärosäte. Vid en granskning ser man att rörelsens kader består av fler människor med högre utbildning än vad som är brukligt inom den fascistiska rörelsen. Lärarstudierna är ett medvetet val. Deras ambition är att urholka antirasismen och skapa en stor massa av likasinnade som kan erbjuda mer än ett mantra på nätet. Exempelvis uppmuntrar man varandra till att plugga till socionom, socialpedagog, lärare etc för att öka chanserna till påverkan.

I USA har en av Mantrarörelsens mer utåtriktade grenar även startat upp en vit studentförening, Youth for Western Civilization, som sprider de argument och återkommade fraser som rörelsen sprider. Studentföreningen blev uppmärksammad i liberal media och har därefter växt. Enligt egen utsago är man idag 2000 medlemmar. Syftet är att skapa ett akademiskt nätverk som är kapabelt att agera i en riktning som kan gynna den egna agendan, att stoppa det subtila ”folkmordet på vita”. Mantraaktivisterna inspireras av hur 68-vänstern blev en akademisk rörelse som kom att påverka all samhällsdiskussion och vill göra likadant.

Personer i nätverket och i dess närhet
Rörelsen uppvisar markanta sektliknande drag. Tror man inte på mantrats kraft så är man icketroende och ointelligent. Eller anti-vit. De förkastar i princip alla andra politiska frågor som är typiska för den rasideologiska tankesfären, även om en del människor i utkanten som stödjer rörelsen kan vara aktiva i andra politiska sammanhang. Några av de betydande personerna inom den svenska nationella rörelsen är Richard Langeen och Daniel Spansk.
Richard Langeen är en 31-årig juriststudent som studerar på Stockholms universitet. Han är ursprungligen från Kristianstad där han bland annat var aktiv inom Nationaldemokraterna. Langeen driver Nationell.nu, en form av skvallerblogg för den nationella rörelsen. De publicerar nyheter av grovt antisemitisk och antiislamsk karraktär.

Langeen presenteras som gästspelare i filmen ”How whites took over America”. Han har även spridit en rad filmer och låtar som Mantrarörelsen har producerat via sin webbsida. Nationell.nu är i dagsläget den nationella rörelsens största och mest besökta nyhetsblogg. Den är även en av de mest besökta bloggarna i Sverige inom politik, samhälle och nyheter. Enligt egen utsago var man först i världen att publicera bild och namn på massmördaren Breivik.
Daniel Spansk är lastbilschaufför och kommunpolitiker i Nykvarn. Spansk valdes in i kommunfullmäktige i Nykvarn för Nationaldemokraterna. Han var partiets vice ordförande och har bland annat talat vid en rad olika arrangemang knutna till den nationella rörelsen. Efter en intern konflikt inom ND som resulterade i en partisplittring lämnade Spansk och andra medlemmar Nationaldemokraterna. Idag representerar han det öppet antidemokratiska och rasideologiska partiet Svenskarnas parti. Daniel Spansk är aktiv i en rad olika mantragrupper på Facebook och har under lång tid spridit Mantrarörelsens budskap på en rad olika sociala medier och kommentarsfält. Han debatterar flitigt men anses internt vara tillräckligt radikal eftersom han som kommunalpolitiker förespråkar parlamentarism.

Risken för hot och våld är idag tämligen låg, utan rörelsen koncentrerar sig på internet. Bland Mantrarörelsens nätaktivister återfinns det däremot personer som är dömda för rasistiskt våld. Exempelvis dömdes en 26-årig mantraaktivist från Arlöv för att ha misshandlat en homosexuell jude samtidigt som han skrek antisemitiska förolämpningar.

Hur ska man bemöta dem?
Ska man bemöta Mantrarörelsen i nätdiskussioner måste man vara en bra debattör. Det skiljer sig inte mycket från att debattera mot en person från Livets ord, mantraaktivisten är lika religiöst ”fanatisk” i sitt argumenterande. Ska du debattera med dem sakligt gäller det att se upp för deras fällor, hur de försöker vända antirasistiska argument till att vara rasistiska mot vita. Annars är tipset att du helt enkelt blockerar dem och slänger deras försök till debatt på ett lämpligt ställe, nämligen i papperskorgen. Ser du dem i kommentarsfält räcker det att göra narr av dem. Anmäl dem för spam och skapa din egen lilla svärm som går in och skapar ett svart block som ställer sig i vägen för förtryck och rasism. Vare sig nazisterna demonstrerar på stan eller på internet ska vi agera som ett kollektiv. Ett kollektiv som tar arbetarklassens strid och blockerar rasismen var den än visar sig.

/ Kim Fredriksson

Kim Fredriksson har en lång bakgrund inom extremhögern. Hen har nu lämnat den nationella rörelsen. Artikeln publicerades i tidningen under pseudonymen Pernilla Marcos.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu