Studiecirkel på sociala strejken

Brands första majnummer har i år temat social strejk och facket som social rörelse. Numret passar utmärkt att köra en studiecirkel på. Det vore kul om så många grupper som möjligt ville hålla cirklar, för att skapa en gemensam diskussion om offensiva klasskampsmetoder i och utanför arbetsplatserna, i såväl produktionen och reproduktionen.

Träff 1: VAD ÄR SOCIALA STREJKEN?
Texter ur numret:
a. Brandtal
b. Ordlista
c. Lästips
d. Tre korta frågor till – Eleonora Cappuccilli från Transnational Social Strike Platform (TSS)
e. Strejken satt i rörelse, Julia Lindblom, Mathias Wåg, Jonas Hammarbäck och Sarah Liz Degerhammar
f. Stockholm skolstrejkar, låt alla stanna, Jonathan Granlöf
g. Slut på väntläget, Keir Milburn

Instuderingsfrågor:
1. Vad menas med det ”sociala”/samhälleliga?
2. Kan strejkvapnet användas inom andra områden än arbetsplatser?
3. Vilka är aktören/aktörerna inom den sociala strejken? Har de olika positioner, roller och funktioner?

Träff 2: FEMINISTISK STREJK
Texter ur numret:
a. Den sociala strejken är feministisk, Julia Lindblom
b. Strejkmanifest, Aktionsgruppen för internationell feministisk strejk
c. Den första delen av Don Quijote: Nattens begynnelse, Kathy Acker
d. 8 mars ur poesin 19.00, Paloma Madrid
e. Att återskapa Demos, Staffan Lundgren
f. Ge hemmafrun strejkvapnet, Linn Spross

Instuderingsfrågor:
1. Vad betyder den sociala strejken ur ett feministiskt perspektiv?
2. Vilka frågor har feministiska rörelsen lyft det senaste året? Vilka har kopplats samman eller inte kopplats samman?
3. Finns det ett samband mellan våld mot kvinnor, försök att ta kontroll över kvinnokroppen, välfärdens nedmontering och arbetets förändrade former? Hur hänger kampen inom reproduktionen och produktionen samman?

Träff 3: SOCIALA FACK
Texter ur numret:
a. Facket som social rörelse, Michael Hardt
b. Ett socialt fack till Malmö, Kalle Strömberg, Allt åt Alla Malmö
c. Under ytan, Maria Mursu, Ali Dideban
d. Äg frågan – vinn striden, Mathias Wåg (intervju)
e. ”Vi blir sedda som ena änden av en maskin”, Scott Springfeldt, Maral Shafei (intervju)
f. … och nu då?, Jonas Hammarbäck
g. Lenin i England, Mario Tronti

Instuderingsfrågor:
1. Hur kan kopplingar mellan sociala rörelser och fack se ut? Skiljer det sig från kopplingen fack och parti?
2. Vad skiljer de olika nyfackliga organisationsformerna från varandra? Vad förenar?
3. Vad menar Tronti med att klassrörelsen är strategin och organisationsformen taktiken? Vad skiljer det från leninism?

Om man vill fortsätta med tre fördjupningsträffar:

Träff 4: CIRKULATIONEN
a. Jasper Barnes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect (2013)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/jasper-bernes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect
b. Alberto Toscano: Lineaments of the logistical state (2015):
https://viewpointmag.com/2014/09/28/lineaments-of-the-logistical-state/

Träff 5: REPRODUKTIONEN
a. Bue Rübner Hansen: Surplus Population, Social Reproduction, and the Problem of Class Formation (2015)
https://viewpointmag.com/2015/10/31/surplus-population-social-reproduction-and-the-problem-of-class-formation/
b. Silvia Federici: The reproduction of labour-power in the global economy, Marxist theory and the unfinished feminist revolution (2010)
https://caringlabor.wordpress.com/2010/10/25/silvia-federici-the-reproduction-of-labour-power-in-the-global-economy-marxist-theory-and-the-unfinished-feminist-revolution/

Träff 6: PRODUKTIONEN
a. Angry Workers: Insurrection and produktion (2016): https://angryworkersworld.wordpress.com/2016/08/29/insurrection-and-production/
b. Wildcat: The global working class (2015)
https://theanarchistlibrary.org/library/wildcat-global-working-class
c. Beverly Silver: The remaking of the global working class (2016)
https://roarmag.org/magazine/the-remaking-of-the-global-working-class/

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu