Podcast: Presentation av Brand tema gentrifiering på Konsthall C

Nej, det är inte din sojalatte som är problemet. Gentrifiering handlar om politik, stadsomvandling och tvångsförflyttningar.

Vilken roll spelar kulturen för gentrifieringen? Hur kan vi sätta oss på tvären, skapa en öppen stad för alla, där alla har råd att bo och leva?

Nya numret av tidningen Brand på temat Den delade staden presenteras. Brand diskuterar tillsammans med Konsthall C, Dagens Konflikt och publiken drivkrafterna, strategierna och motstrategierna kring gentrifieringen och hur den påverkar Stockholm.

Inledningar av Samira Ariadad (Brand), Ana Betancour (aktivist och arkitekt), Jesper Nilsson (Dagens konflikt) samt Konsthall C.

Inspelat den 8 maj 2012 på Konsthall C, Hökarängen.

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu