Nummer 2, 2004

Vem tar makten? Ingen! Alla tillsammans!

Samhället vi lever och verkar i är uppbyggt av hierarkier och maktbegär. Hela tiden förminskas problemen och/eller göms undan, för att någon tjänar på att förtrycken existerar. Makt är inte bara vad företag eller regeringen har, det är också vad killar har gentemot tjejer, vad vita utövar mot färgade och vuxna mot barn och så vidare. Att utöva sin makt innebär inte bara att införa antiterroristlagar eller att hindra anställda att organisera sig. Det är även när domstolarna dömer till våldtäktsmännens fördel, för då upprätthåller de mäns maktposition, och när en färgad person osynliggörs, skyddas en rasistisk makthierarki. Att stå passiv gynnar bara de starka, vi måsta alla höja våra röster!

Vi är så få som slåss för våra rättigheter, som kämpar för ett samhälle där de svaga kan bli starka. Tyvärr kan vägen dit
många gånger kännas oändligt lång, även om vi kämpar mot statens och kapitalens makt, så måste vi även bryta ner de maktrelationer och hierarkier som finns bland oss.

Feminst 2004 är ett bra inintiativ för att stärka kvinnor och dela erfarenheter över flera olika gränser. De förmedlar känslan
att Tillsammans blir vi starkare!

Det behövs pepp och samvaro för att vi ska kunna kämpa, både mot stat och kapital, men även med oss själva. Det är det vi kan använda första maj till. Genom att gå ut på stadens gator, visar vi både borgarna att klasskampen lever men vi stärker även vår gemenskap och laddar upp med styrka och glädje inför ett nytt
år av kamp.

Det har inte alltid varit en självklar rättighet att inte behöva arbeta på första maj. Många har blivit hånade och misshandlade i kampen för denna dag, det finns mycket historia bakom oss och
varje år skapar vi ny. Vi måste kämpa för att göra det bästa av denna dag, göra revolution! Sossarna, borgarpacket ska visas att vi inte tänker släppa dagen ifrån oss. Upp till kamp!

Brandredaktionen

Texter ur numret