Instruktioner för autonomi

Det finns två vägar
världens undergång
eller början på nästa
vi måste välja.

 

Välj väg A
Världens undergång

Det är över.
Sänk ditt huvud
och
scrolla dig
igenom
apokalypsen.

Se på medan Silicon Valley ersätter allt med robotar. Nya fundamentalistiska dödskulter får Islamiska staten (IS) att verka som en barnlek.  Myndigheterna släpper en geolokaliseringsapp för att ange flyktingar och oliktänkande medan metafascister gräsrotsfinansierar de kommande koncentrationslägren.Statliga tjänster kollapsar. Politiker använder sig av allt mer omänskliga metoder och vänstern fortsätter med sitt tandlösa skällande.

Alltmedan glaciärer smälter, skogsbränder härjar och orkaner dränker ännu fler städer. Uråldriga pester återkommer ur töande permafrost. Oändligt arbete medan de rika gynnas av fördärvet. Till slut, med vetskapen om att vi inte gjorde någonting, går vi under och delar vår grav med allt liv på planeten.

 

Välj väg B
Början av Det Nästa

Ta ett djupt andetag
och gör dig redo för
en ny värld

En mångfald av folk, rum och infrastrukturer lägger grunden där starka, autonoma territorier tar form. Allting är allas. Land överges för allmänt användande. Teknologin bryts isär – allting blir till redskap och vad som helst ett vapen. Autonoma leveransvägar krossar ekonomins strypgrepp. Decentraliserade, ickehierarkiska datanätverk möjliggör realtidskommunikation som för samman de som känner av att ett annat liv måste skapas.

Medans regeringar bryter samman frodas de autonoma territorierna med en ny känsla av att, för att vara fria, behöver vi vara knutna till  jorden och livet på den. Teknofeodalismens utposter plundras på sina resurser. Vi ställer de minskande kontrarevolutionära krafterna inför ett  val:
helvete eller utopi?
Inget av svaren tillfredställer oss. Till slut når vi den yttersta gränsen – vi kan känna rädslan inför friheten, det gemensamma livets omfamning, det mirakulösa och det okända – och vi vet; det här är livet.
Se videon

Vår Tid Är Tumultartad Och Kraftfull

Omvälvning, polarisering, politik lika bankrupt som finansmarknaderna – men under kris vilar möjlighet. Denna epok tvingar oss att se hur var och en av oss formar ett frö av potential, hur individer kan följa sin vildaste längtan för att samlas med andra som känner kallet. Folk lär sig bortglömda färdigheter och krigare ger gnistan tillbaka till världen. Bönder och lantbrukare exprimenterar med ekologisk odling medan skapare och hackers ändrar och omformar maskiner. Modeller flyr det tomma strålkastarljuset och bryter bröd med kurdiska radikaler och militära veteraner som står upp för allas gemensamma liv. De som inte har nytta av politik finner varandra vid ett middagsbord i Zuccotti park, Oscar Grant Plaza eller Tahrir Square, och baristan som knappt kan mätta sig själv på egen hand lär sig att laga mat åt tusentals tillsammans.  På en flygplatsockupation upptäcker en pensionerad svetsare och en webdesignare att de är grannar och bestämmer sig för att läsa The Art of War tillsammans. En instagramkändis vars ångest vanligtvis fängslar den till sin lägenhet, möter en krigsskadad äldre i Ferguson, där de blir döpta i tårgas och kollektiv styrka, och börjar känna tyngden lyftas från själen. Överallt trotsar folk livet i isolering, reser sig tillsammans och hittar nya former att leva. När dessa frön växer till ytan blir de dock nedtrampade i ett tummult av banalitet och rädsla. Öppningar stängs kraftfullt igen av kravallpolis, privata säkerhetsstyrkor och PR-firmor. Eller ännu värre av de ensamma – polistiskt till höger eller vänster – som inte har något att vinna utom ännu en ”like” på sina värdelösa twitterkonton. Allt detta medan självbelåtna politiker och VDs iaktar. Det går inte att förneka  den revolutionära karaktären av vår epok, men ännu måste vi besegra hindret mellan oss och frihet.

Vår Bakgrund Är Trasig, Ändå Står Vi.

Nihilismen är vår epoks hela terräng. Det finns ingen fast mark. Vi letar efter den organisatoriska kraften att reparera världen och allt vi hittar är bara insutitoner fulla av svaghet och cynism. Välmenande aktivister bryts  ner i den konventionella politikens ryggradslösa kropp, kvar blir deprimerade militanter eller mini-politiker. De som säger ifrån mot övergrepp får stå ut med att bevittna sorgliga maktspel på sociala medier. Rörelser bryter ut, för att sedan implodera, uppätna inifrån av parasiter. Städer blir omöjliga att leva i när vattennivåer stiger och regeringar kämpar för att upprätthålla sin legitimitet.Varje katatrof känns mer och mer intim, oavsett om vi skrollar oss igenom den eller får det fruktade smset Har du hört? Olyckor känns som massakrer. De dödas namn, ett register av en civilisation i förfall. Vi har förlorat familj och vänner till missbruk, fattigdom och förtvivlan. Vi såg polisen utöva sin frihet att mörda, handfallna inför hur vi ska stilla vår vrede. Vi stöttade varandra genom allt, och står fortfarande upp. Vi anar nuet som har stulits ifrån oss, föreställer oss den ödesmättade framtiden. Ingen kommer för att rädda oss. Vi måste ge oss själva grunden på vilken en revolution kan växa.

Vi Har Kraften Att Bryta Oss Loss För Gott.

Vi vaknar upp dag efter dag, generation efter generation, går till jobbet för att kunna förändra samma mardröm som tvingat oss att arbeta i första hand. Vi sliter, känner stressen över att pendla och sömnlösa nätter, klarar oss knappt till nästa löning, lever en månad i taget eller från ett  osäkert, prekärt jobb till nästa, allt för att överleva. Vår arbetskraft skapade denna värld och håller den vid liv, men ingen av oss känner oss hemma. Det är inte konstigt att så många människor kastar sig huvudstupa in i vad som helst som lovar något bättre – rörelser, hälsotrender, subkulturer, miliser, gäng, vad som helst. Vi vill ha ett värdigt liv. Vi längtar efter friheten att experimentera med våra valkade händer, att bli till så mycket mer än bara våra jobb. Om vår tids styrka visar något så är det att vi är kapabla till mer än bara överlevnad. All arbetskraft vi ger – vår styrka, kreativitet och intelligens – kan vara vårt vapen. Möjligheten att uthärda finns i vår förmåga att attackera och den förförande övertygelsen i vår delade kraft. Vår attack kommer vara den direkta omställningen för ett nytt sätt att leva,  utan respekt för våra chefer, de rika, eller robotarna som är tänkta att ersätta oss. Tillsammans har vi kunskapen och drivkraften att skapa ett bättre liv, ett liv på våra egna villkor och det är upp till oss att skapa och bebo nya världar att ersätta denna med. Vår uppfinningsrikedom, vår passion, vår beslutsamhet – vi är gångjärnet som varje framtid vilar på.

Ingenting Saknas, Se Dig Omkring. Ge Det Form. 

Bit för bit, sätter vi samman grunden för en revolutionär styrka. Vi skapar ett liv i gemenskap, bekämpar den materiella och spirituella fattigdom som vår epok påtvingat oss och öppnar upp oss för det omedelbara exprimenterandet med olika sätt att leva. Vårt mål är att etablera autonoma territorier – vidga oregerbara zoner som sträcker sig från hav till hav. Sprickor som går tvärsöver Nord Amerika och leder oss till vår frälsning. Dessa autonoma områden kommer bana väg för nya flöden av resor och resurser, vägpunkter under  ekologiska kriser och grunden för att återta tekniker och teknologi som vi blivit berövade. Vi föreställer oss vårt uppdrag med frid och allvar. Vi vill ha territorier med infrastruktur som är flexibel för katastrofer, formade av kollektiv glädje, bebodda av ett modigt och värdigt sätt att leva. Vår tid är inte som det förflutna och vi kommer inte vänta på att en senil, radikal nostalgi ska hinna ifatt oss. Vi har inte alla svaren, men vi delar det som vi vet är sant. Nu är tiden inne att lämna detta ohållbara levnadsätt.

 

1. Hitta Varandra

Vi är uppfostrade i en kultur av ensamhet och nederlag, där vår potential blir reducerad till att möta ekonomins krav. Begravda under våra egna bekymmer, våra egna räkningar och våra egna rädslor blir vi tvingade att ta hand om endast oss själva. Men vi är kapabla att leva på ett annat sätt.Till att börja med, eliminera isoleringen. Lämna skiten bakom er. Vänd er till de som är er närmst och säg att ni behöver ett liv i gemenskap. Fråga hur det skulle vara att möta världen tillsammans. Vad har ni? Vad behöver ni? Inventera era kollektiva färdigheter, egenskaper och kontakter. Ta beslut som kommer öka er styrka. Etablera grunden för ett liv tillsammans.

Föreställ er ett liv som sträcker sig förbi era individuella gränser. Ni kan förändra sättet ni rör er på genom omgivningen för att avsiktligen komma i kontakt med andra. Flyktiga möten blir till riktiga relationer. Ni promenarar genom ert grannskap, tittar in hos vänner på vägen till cafét. Ni möts upp om kvällarna i parken för att träna. Ni följer varandra hem. Ni delar varandras bilar. Ni åker och campar och lär er hur man startar en brand tillsammans. Ni samlar ihop pengar för kollektiva utgifter. Konceptet privat egendom blir suddigt. Ni börjar förstå er själva som något mer avgörande än en grupp vänner.

2.Bilda Knutpunkter 

Knutpunkter är platser för sammankoppling, centrum för aktivitet. Att bilda en knutpunkt är nästa logiska steg för att hitta varandra. Vi behöver platser avsedda för organisering och för att ge oss tid tillsammans. Knutpunkter för samman människor, resurser och den kollektiva anda som är nödvändig för att lägga grunden till ett  gemensamt liv. Samla resurser, välj ett område och starta en knutpunkt. Hyr en lokal i ert närområde. Bygg en konstruktion i skogen. Ta över en övergiven byggnad eller en ödetomt. Inget utrymme är för litet eller för ambitiöst. Börja med det som finns inom räckhåll och mångdubbla  det. Använd knutpunkten som bas för alla era intiativ.

En butik får ny användning genom att hålla middagar varje vecka som förvandlas till planeringsmöten. Ett kollektivt drivet café lägger vinst åt sidan för att stötta andra utrymmen, så som en verkstad där snickare arbetar tillsammans för att bygga mer än bara bokhyllor.  I en skog utanför staden fungerar ett kalhygge som samlingsplats för brasor och kampsportsträning. I närheten expanderar sakta en permakulturgård för att förse de som bor i staden med mat.

3.Bli Motståndskraftiga

Våra kroppar är ett mysterium för oss. Vår hälsa är utom räckhåll. Om strömmen går, förblir majoriteten av oss i mörker. Vi har berövats på vår kunskap, våra färdigheter och passioner. Men vi är inte sköra. När vi lär oss nya färdigheter eller klarar svåra utmaningar tvingar vi tillbaka våra begränsade föreställningar om vad som är möjligt. Vi är kapabla att utföra otroliga och osannolika storverk. Återta färdigheter, bemästra dem genom träning och dela deras kraft. Nå ut till folk som har förmågor som ni vill att alla ska ha. Använd knutpunkter för att experimentera. Förbered för det nya normala. Lär er att jaga, koda, läka : öka er kollektiva styrka.

En orkan drar igenom staden – strömmen går. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap lyser med sin frånvaro. En grupp etablerar en knutpunkt utanför det översvämmade området. Att ha lagat stora folkkök tillsammans ger alla självsäkerheten att agera storskaligt. Flera grupper ger sig ut för att samla in mat i en laglös omgivning ,där de måste kämpa mot rasistiska opportunister, som klamrar sig fast vid en ide om ägande som har upphävts. En grupp samlar in medicinsk utrustning från sjukhus och apotek medan en annan öppnar upp vattentankar i lägenhetshus. En parkockupation för samman ännu mer folk och resurser. Någon klättrar upp på en byggnad för att placera ut en router driven av rörelseenergi. Routern etablerar kontakt med ett  decentraliserat nätverk för att kalla på förstärkning från andra knutpunkter runt om i territoriet.

4.Dela En Framtid

Tiden av liv i isolering är över. Vi delar alla katastrofen; vi delar alla de utmaningar vår epok ställer oss inför. Vi kan protestera mot den ojämna fördelningen av medicinska resurser hur mycket vi vill, men endast när vården blir autonom kommer den bli universell och värdig. Skapa kollektiva former av omsorg. Organisera er med de kommande tjugo åren i åtanke. Fråga varandra hur era behov kommer förändras när ni får barn, hamnar utanför funktionsnormen,blir äldre, närmar er döden. Fatta beslut baserade på lust. Föreställ er hur platser rymmer den dynamiska natur som liv och kamp har. Ta upp de svåraste frågorna; hur vi kan bemöta psykisk ohälsa, beroende, övergrepp och traumatisk förlust. Skydda varandra från institutionalisering till varje pris.

Ett generationsöverskridande nätverk utformas för att se över helheten med att leva. Folk funderar gemensamt över hur de uppfostrar barn, hur de fostrar deras självständighet, hur de kan hjälpa dem hantera världen medan den förändras. Äldrevård organiseras kollektivt och med vördnad för äldres erfarenheter så bekräftas värdighet i varje del av livet. Hälsokollektiv lär sig uråldriga metoder för preventivmedel och abort för att försäkra sig om att alla val är autonoma. Delad emotionell intelligens hjälper dem som behöver en rast från kampen och de som återvänder till den. Partisanläkare,herbalister och shamaner bildar en pakt för att ge vård inom nätverket. Alla kan finna ro i att sjukhuset inte måste vara deras första alternativ. Behovet av statliga tjänster minskar. Med en ny inställning till livet och till döden så lyfts en historisk tyngd från allas axlar. Utan ångesten och stressen som från civilisationen börjar sjukdomar att försvinna. Den nya kapaciten att ge vård och omsorg blir till en gemensam källa av styrka för att möta framtiden tillsammans.

5.Ta Upp Kampen

Vårt samhälle smutskastar de som står upp för vad som är rätt. Vi får höra att inget kan förändras, att vi ska hålla oss för oss själva och framför allt, att inte kämpa emot. För att kultivera kämparglöd i vår tid måste vi följa en etisk kompass och dessutom utveckla strategiska sätt att tänka och bygga fysisk förmåga. Bli starkare.  Gör er kapabla till att använda kraft.Lär er konsten att anfalla;hur vad som helst kan bli ett vapen. Lär er att omvälva fiendens kraft – hur en enda viral käftsmäll kan skada fascisters egon överallt, hur ni kollektivt kan handlingsförlama fienden genom att sabotera dens kommunikationssystem. Vad står i vägen för ett nytt sätt att leva? Hur kan ni övervinna det, tillsammans? Hur kan ni tänka strategiskt för att inte hamna i fiendens klor?

Ett nätverk av slagsmålsklubbar kopplar ihop de stora städerna med varandra. Erfarna medlemmar lär ut grepp och slag, parallellt med grundläggande träning och stretching. Varje klubb hittar sin plats och knyter band med sitt närområde , särskilt de som har blivit utstötta ur denna värld. En klubb i mellanvästra USA mobiliserar sig med lastbilschaufförer för att göra motstånd mot automatisering. Med hjälp av en geotracking app paralyserar de E20 , blockerar självstyrande lastbilar och bryter upp deras lastutrymmen. Det som är användbart tas till vara på, resten sätts i brand, vars rök förblindar polisbilarna som redan är vilse bland provisoriska barrikader. I lasten finns mini-drönare, som ställs in på defensiva flygmönster, kontrollerade av en omkonfigurerad app. De hackade drönarna infiltrerar inkommande polisdrönarna och för över ett virus som stannar deras propellrar, varpå de faller oskadliggjorda till marken. I skydd av kaoset kan de förbannade chauförerna och klubbmedlemmarna attackera och sedan fly därifrån.

6.Vidga Nätverket

Vi behöver inte ännu en organistation som för oss samman för att prata om problem, istället behövs konkreta tillvägagångsätt för att lösa problemen. Vi behöver ett nätverk som förstärker kraften i varje projekt, bräddar området och vägrar lämna framtiden åt slumpen. Hitta varandra i en mer utökad skala. Leta efter andra personer som också organiserar sig. Försök hitta uppkommande koncentrationer, kollektiva uttryck, och ta kontakt. Nå ut, etablera kommunikation, besök och träffas. Dela historier och strategier så att vårt nätverks kulturella minne och operativa inteligens växer, för att bygga större kraft med varandra. Skapa materiella kopplingar för utbyte eller delning och gör den gesten tusen gånger om.

Biohackare exprimenterar med nya tekniker och gör innovativa lösningar för vattenrening samtidigt som en grupp urfolksfamiljer gör motstånd mot ett energiföretags försök att hängna in deras heliga landområde och en autonom knutpunkt omdefinerar sitt grannskap med urbana odlingar. Regelbunden kommunikation mellan dessa tre projekt tar upp gemensamma behov. Tekniker för vattenrening sprids mellan dem medan autonom infrastruktur för mat leder till överflöd. Närverket beväpnas när urfolksfamiljerna kallar på förstärkning för att försvara deras land. Logistik koordineras genom krypterad kommunikation och tusentals människor sluter upp med resurser för att stötta kampen.

7.Bygg Autonomi

Vi har gjorts beroende av lönecheckar och butiker för vår överlevnad. Vi är beroende av det kapitalistiska systemet som tvingar oss till antingen underkastelse eller svält. Det går inte att förbise faktumet: vår samtids materiella organisering är problemet vi måste besegra. Låt de autonoma intiativens rötter gräva sig djupare . Skapa den infrastruktur som är nödvändig för att kunna frigöra områden från ekonomin. Hitta svar på frågor om kollektiv, materiell kraft: hur kan vi ta hand om varandra, hur kan vi förse varandra med mat, boende och vård.Dra nytta av data och design utan att gå på lögnen om att internet ska rädda oss. Skapa kooperativ och kollektiv som når strategiska mål utan att falla för en ihålig ekonomi. Utveckla anpassningsbara lösningar för energi, distribution, kommunikation och logistik.

En lokal knutpunkt för matdistribution öppnar ett kooperativ på andra sidan staden. Den närliggande gården som odlar grönsaker blir en del av ett bioregionalt nätverk med önskan att dela en värld så väl som färsk mat. En grupp designers och ingenjörer, som hatar sina jobb, går ihop och skapar en app som koordinerar en flexibel logistikkedja mellan gårdarna och utdelningsplatserna. Dessa bidrag leder till en autonom korridor för byteshandel. Myndigheterna får hjälplöst se på medan nätverkets växande kraft och olydnad får mat, människor och en upprorisk anda att flöda fritt.

8.Överge Infrastrukturen

Vi vill inte förbättra livet för endast några få utvalda – detta är en massutvandring från denna värld. Det innebär att ta itu med infrastrukturen som denna civilisation vilar på och återanvända saker så som vi tycker passar. Vissa system kommer behöva avvecklas helt, så som oljeledningar och kärnkraftsverk, medan andra kan göras tillgängliga för autonom användning.

Hacka allt. Gå från att lösa problem som den nuvarande infrastrukturen inte kan hantera, till att ta över instutitioner och ändra deras roll radikalt. Ockupera döende utrymmen – stadshus, skolor, köpcentrum – blås nytt liv i dem. Förutse och intensifiera strategiskt viktiga strukturella frakturer. Omdirigera  kommunikationsystem. Ta kontroll över försörjningvägar. Ta makt utan att styra.

Spridningen av autonoma vårdcentraler börjar influera den medicinska världen på alla fronter. Sjuksköterskor, doktorer och administratörer jobbar tillsammans för att smuggla sjukvårdsutrustning till de autonoma klinikerna.

När offentliga sjukhus blir av med sin statliga finansiering, sluter de autonoma vårdcentralerna upp tillsammans med patienter och vårdgivare för att ockupera vårdinrättningar runtom i landet. Brutal repression på en av ockupationerna leder till att dussintals sänds till ett närliggande statligt sjukhus, men när polisen försöker komma in och arrestera de skadade, avvisas dem av kirurger och sjuksköterskor. Ockupationens styrkor flödar över och ansluter sig till autonoma grupper. Sjukhuset och dess livsviktiga resurser  blir en del av det blommande upproret.

9.Bli Oregerbara

Revolutionen är en linje vi spårar i nutiden Det innebär att skapa autonomi här och nu, göra regering och ekonomi överflödiga. Att bryta sig loss från att bli regerade över kommer att betyda mer än att  bara vinna kamp efter kamp och att besegra politiska motståndare. Det kommer att hänga på vår förmåga att skapa en hållbar grund för delat liv.

Sprid uppbrottet till alla livsområden. Gå i permanent strejk, sakta men säkert och ta alla med er. Vägra att bli styrda och att styra över andra. Slå ner en kil rakt in  hjärtat av samhället. Förkasta en livstids cynism och olust. Tro på att allting är möjligt.

 

Strejkerna håller i sig och den dova tyngden av skuld löses upp när finanskapitalet kollapsar under det växande motståndet. Under möten i grannskapen beslutas det hur nödläget ska hanteras; rebelliska soldater vägrar att öppna eld mot sina egna grannar och ”brott” sker nu endast i form av plundringståg i de regerade zonerna.I städer är varje dag som en gatufest. Knytkalas med beslagtagen mat på gator fulla av folk varslar om en snart kommande tid, bortom dessa kvarlevor av ekonomiskt liv, där affärslokaler görs om för gemensamt användade. På natten lyser stora brasor upp i fjärran och åter igen träder de visa stjärnorna fram för att skydda oss.  I förorterna fungerar ett köpcentrum numera som en knutpunkt för att organisera sig och dela varor. Lastbilschaufförer och räddningspersonal möts upp för att koordinera hjälp till ett översvämmat område. Västerut förser teknologer väderballonger med sändare för att förstärka det autonoma internetet. Arbete frigjort från ekonomin ökar skörden på autonoma gårdar och barn lär sig på nytt att vara lojala mot jorden.

 

Nu. 

Det finns inget framtida nödläge som vi måste förbereda oss inför.

Vi är redan här – med varje dystopiskt drag, varje medel för revolution. De fruktansvärda konsekvenserna av vår tid och dess vackra potential uppenbarar sig överallt. Vi gör motstånd mot världens undergång genom att skapa och sprida nya världar. Vi blir oregerbara – utanför deras hänsynslösa lag, deras kollapsande infrastruktur, deras usla ekonomi och deras spitiruellt trasiga kultur.

Våldsamt hävdar vi vår rätt till lycka- att livet vilar i vår materiella styrka,i vår vägran till att bli styrda, i vår förmåga att bebo jorden, i vår omsorg för varandra och i våra möten med alla livsformer som delar dessa etiska sanningar.

 

Vi behöver slagskämpar, skapare, tänkare – kreativitet och påhittighet.
Vi behöver byggare, helare, bönder, formskapare och ingenjörer.
VI BEHÖVER ER

 

De säger till oss att vänta medan våra liv
passerar framför oss, utan att knappt snudda
ytan av vad vi skulle kunna bli

De säger till oss att vara fredliga medan de förklarar
krig mot jorden, mot våra kroppar,
mot själva möjligheten till lycka

De säger att hjältemod är utdött,
men ingenting är mer omtvistat i vårt århundrade.

För Clark    För Jorden     För Frihet

 

Skrivet av kollektivet Inhabit

Översatt av Ion & Kråkan

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu