Från snack och hightech till handling

Våga vara osexig och gå emot dina begär, annars kommer ingenting att förändras. Den kultur vi lever i är naturförstörande och själlös. Brand har tagit ett snack med omställaren, ekohushållaren och avhopparen Sanya Falkenstrand.

 

Varför är det viktigt med självhushållning?

Jag föredrar att kalla det för ekohushållning eller naturahushållning i och med att det knappt finns någon i världen som själv kan bedriva ett hushåll från enbart egen produktion.

Ekohushållning är svaret på många av de problem som vi har stått i väldigt länge. Klimatfrågan har dessvärre fått oproportionerligt mycket fokus vilket har överskuggat många av de andra skriande problemen. Vi har t.ex. glömt bort frågan om glokal jämlikhet, vi har för sent börjat förstå värdet av ekosystemtjänster och kan ingenting om resursproblematiken. Mest alarmerande är konsekvenserna av en minskad tillgång till konventionell olja och hur det blixtsnabbt kommer att påverkar vårt ekonomiska system och försätta väldigt många i en långvarig kris, det vill säga en kollaps. När en missar att ta in helheten och den komplexitet som vi har byggt upp, ja då missar en även att gå på rätt lösningar. För vi skulle faktiskt delvis ha kunnat löst detta. Det vi kan göra nu är att se till att landa lite mjukare. Men det är bråttom. Jäkligt bråttom.

Roten till dessa enorma problem som jag ser det är den kultur som vi har tillåtit marknadskrafterna bygga upp genom konsumtionspropaganda. Den har skapat flera generationer av bottenlösa, bekräftelsetörstande själar. Vi behöver helt klart en kulturell transformation. En kultur som bygger på tillit och kärlek istället för på rädsla och vassa armbågar. En bieffekt av dagens normer är att vi har accepterat det nuvarande ekonomiska systemet med dess tillhörande exponentiella tillväxt. Kulturen skapar därmed även ett naturförstörande beteende samt en acceptans av ojämlikhet globalt mellan människor och andra arter.

Så nu står vi här, 2 minuter i hel när meteoriten lyser klar på himlen. Vi kommer att få smaka på konsekvenserna av vårt barnsliga och själlösa beteende. Vi kommer inte längre kunna producera saker inom ramen för vad den här kulturen vill ha. För ja, vi vill inte ha en förändring, vi vill på ett mirakulöst sätt konsumera oss ur skiten. Att folk nu vill ha nudging är det samma som att säga att en inte vill ändra sitt beteende. Vi vill fortfarande vara konsumerande individer istället för producerande och med kognitiv dissonans lyckas vi käckt få oss själva att tro att det räcker att förklä vårt missbruk i en ljusgrönröd skrud. Men visst, alkohol är ju ändå bättre än heroin.

När en inte längre har ett behov av till exempel mobilitet, när en ser att det är en rent postkolonialt förstörande lyx, speciellt det att kunna exploatera andra kulturer, ja då har en kommit väldigt långt i sin omställning. Förmodligen har en istället lyckats göra en resa inåt, en resa inåt som öppnar upp för någonting större än en själv. Där ett jag har blivit ett vi, som är så mycket mer än det vi har idag.

Ekohushållning är en väldigt bra ingång till att skapa denna nödvändiga kulturella förändringen. Den tar oss på en resa från antropocentrismen och dess förbrukande kultur vidare in till biocentrismen och egalitarianismen. Eller kanske till ingen -ism alls, bara fria med fötterna på jorden.

Vilka är intresserade av kurser i ekohushållning?

Den är en rätt homogen grupp av vita intellektuella kvinnor från medelklassen. Männen verkar ha fastnat dräglande över grön ohållbar teknik, eller så dras de till den materialistiska preppingen som bygger på tilltron att just vår civilisation, den enda i historien, inte kommer att kollapsa, bara krisa lite. I bästa fall hamnar män i bushcraft och primitivism och det är ju bra i sådana fall, men de behövs fortfarande inom ekohushållningen.

Varför är det här radikalt?

Jag är ingen stjärna på historia men jag är rätt säker på att stora delar av urfolket i världen innan den neolitiska epoken, det vill säga innan vi blev bofasta, överkonsumerade naturresurser och skapade en obalans lokalt. Alltså tvärtemot den romantisk bilden av urkulturer. Så egentligen kanske det inte är så radikalt att leva som vi gör idag. Jag skulle annars vilja vända på det och mena att det är radikalt med den förbrukande kulturen som vi har idag. Den spränger varenda gräns för vad som borde vara ett rimligt beteende. Men ah, så det är väl radikal detta då att inte vilja vandra den förbrukande normens väg. Det är radikalt att vilja gå från problemorienterad till handlingskraft. Att faktiskt va den som gör något på riktigt. Det ska annars gärna snackas och analyseras. Det ska va hightech. Allt annat är ointellektuellt, det skapar ingen tillväxt och skit under naglarna är osexigt. Och ja det är väl kanske det radikala i det hela här – att våga vara osexig. Att inte gå den klassiska karriärvägen, eller välja att hoppa av den. För i slutändan är vi bara människor, vi är djur som vi vill impa på varandra för att få ligga med någon som anses vara het inom den rådande normen.

Nudging: ett samlingsbegrepp inom beteendeekonomi som beskriver policy-verktyg vars syfte är att underlätta för individer att ta ”rätta” beslut utan att begränsa deras handlingsfrihet.

Sanya Falkenstrand driver företaget Anima Mundi som håller kurser i ekohushållning och föreläser på skolor och arbetsplatser.

Illustration: Vendela Wetterström
Text: Matilda Lilja

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu