2022-10-20

Blockader av infrastruktur, motorvägar, stadskärnor och hamnar har blivit en allt vanligare kampform. Cirkulationen har blivit en central kamparena vid sidan av produktionen, med blockaden som dess strejk. Har de globala produktions och leveranskedjorna gjort kapitalismen starkare eller mer sårbar? Steven Cuzner från Transnational Social Strike Platform (TSS) gästar Apans anatomi och diskuterar den sociala strejken, kontralogistisk och transnationell autonom organisering.

Läs mer:

Podcasten Slutet (Steven och Johan):

Transnational social strike platform (TSS):

TSS: Logistics and transnational social strike
https://www.transnational-strike.info/app/uploads/2017/09/Logistics-the-Transnational-Social-Strike-%E2%80%94-TSS-Journal-Fall-2017-1.pdf

Mathias Wåg: För en militant populism (Svärm):

Alberto Toscano: Logistics and opposition (2011):
http://www.metamute.org/editorial/articles/logistics-and-opposition

Sergio Bologna: Inside Logistics: Organization, Work, Distinctions (2014)

Jasper Barnes: Logistics, Counterlogistics and the Communist Prospect (2013)
https://endnotes.org.uk/issues/3/en/endnotes-logistics-counterlogistics-and-the-communist-prospect

Alberto Toscano: Lineaments of the logistical state (2015):

Brand: Vi tar inte betalt, vi tar inte betalt! – Sociala strejker på 70- och 80-talet

TSS-mötet: Declaration from the Sofia meeting

Brand: Återta initiativet – Rapport från europeiskt aktivistmöte i Bulgarien

Brand är ett ideellt projekt som finns till endast tack vare våra prenumeranter. För endast 300 kronor om året får du fyra packade nummer och stöttar dessutom en viktig infrastruktur och spridningsplats för vänsterns ideer.

→ Prenumerera nu